Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3693. Uredba o barvi in oznakah uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije, stran 10267.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o barvi in oznakah uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije
1. člen
Ta uredba določa barvo in oznake uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Finančna uprava).
2. člen
Uniforma je zelene barve, srajca je pastelno zelene barve, vsi usnjeni deli uniforme pa so črne barve.
3. člen
(1) V Finančni upravi se uporabljajo naslednje vrste oznak:
– emblem Finančne uprave,
– znak Finančne uprave,
– napis »CARINA«,
– napis »FINANČNA UPRAVA«,
– imenska oznaka,
– položajna oznaka.
(2) Oznake iz prejšnjega odstavka so lahko kovinske, tiskane, vezene ali tkane.
4. člen
(1) Emblem Finančne uprave ima obliko pokončnega pravokotnika z zaobljenima spodnjo in zgornjo stranico. Na zeleni podlagi je v liku vrisana stilizirana oblika Triglava v srebrni barvi. Leva stranica srednjega kraka je temnejše srebrne barve. V zgornjem delu nad Triglavom je napis »FINANČNA UPRAVA«, pod Triglavom pa »REPUBLIKE SLOVENIJE«. Emblem je obrobljen z robom v srebrni barvi.
(2) Emblem Finančne uprave se nosi na levem rokavu pod ramo.
5. člen
(1) Znak Finančne uprave ima obliko elipse, v kateri je v srebrni barvi stilizirana oblika Triglava. Leva stranica srednjega kraka je temnejše srebrne barve. Znak je obrobljen z robom v srebrni barvi.
(2) Znak Finančne uprave v kovinski izvedbi ima obliko elipse. Na srebrnem kovinskem ozadju je vrisana stilizirana oblika Triglava v srebrni barvi. Leva stranica srednjega kraka je temnejše srebrne barve. Znak ima obrobo.
(3) Znak Finančne uprave se nosi na pokrivalih.
6. člen
(1) Napis »CARINA« ima obliko pravokotnika. Na zeleni podlagi, z obrobo v isti barvi, je napis v srebrni barvi.
(2) Napis »CARINA« se nosi nad levim prsnim žepom.
7. člen
(1) Napis »FINANČNA UPRAVA« ima obliko pravokotnika. Na zeleni podlagi, z obrobo v isti barvi, je napis v srebrni barvi.
(2) Napis »FINANČNA UPRAVA« se nosi nad levim prsnim žepom.
8. člen
(1) Imenska oznaka ima obliko pravokotnika. Na zeleni podlagi, z obrobo v isti barvi, je oznaka v srebrni barvi.
(2) Imensko oznako sestavljata začetnica imena in priimek. Če ima uradna oseba za pravni promet izbranih več imen ali priimkov, se v celoti zapiše le zadnji priimek, ime oziroma imeni in prvi priimek pa se zapišejo z začetnicami.
(3) Imenska oznaka se nosi nad desnim prsnim žepom.
9. člen
(1) Položajna oznaka ima obliko peterokotnika z vrhom, obrnjenim navzgor, in je vrisana v srebrni barvi na zeleni podlagi.
(2) Položajne oznake uradnih oseb na vodstvenih položajih so obrobljene s srebrno barvo po celotnem robu peterokotnika.
(3) Položajna oznaka se pripenja na trak levega prsnega žepa.
10. člen
(1) Uradne osebe nosijo naslednje položajne oznake:
– položajno oznako I. reda: z eno vodoravno črto;
– položajno oznako II. reda: z dvema vodoravnima črtama;
– položajno oznako III. reda: s tremi vodoravnimi črtami.
(2) Uradne osebe na vodstvenih položajih nosijo naslednje položajne oznake z obrobo:
– položajno oznako vodje II. reda: z eno vodoravno odebeljeno črto, v kateri je vrisana šesterokraka zvezda, in eno vodoravno črto;
– položajno oznako vodje III. reda: z eno vodoravno odebeljeno črto, v kateri je vrisana šesterokraka zvezda, in dvema vodoravnima črtama;
– položajno oznako vodje IV. reda: z eno vodoravno odebeljeno črto, v katero sta vrisani dve šesterokraki zvezdi, in eno vodoravno črto ter z obrobo iz stiliziranih lipovih listov s peclji, obrnjenimi navznoter;
– položajno oznako vodje V. reda: z eno vodoravno odebeljeno črto, v katero sta vrisani dve šesterokraki zvezdi, in eno vodoravno črto z vrisano šesterokrako zvezdo ter z obrobo iz stiliziranih lipovih listov s peclji, obrnjenimi navznoter;
– položajno oznako vodje VI. reda: z vodoravno odebeljeno črto, v katero sta vrisani dve šesterokraki zvezdi, vodoravno črto z vrisano šesterokrako zvezdo in vodoravno črto ter z obrobo iz stiliziranih lipovih listov s peclji, obrnjenimi navznoter.
11. člen
Risbe oznak iz 3. člena te uredbe so v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Oznake v Finančni upravi se uskladijo z določbami te uredbe do 31. decembra 2016, razen položajnih oznak, ki se uskladijo do 30. aprila 2015. Do uskladitve oznak s to uredbo se uporabljajo oznake, ki so v uporabi do uveljavitve te uredbe.
13. člen
Z dnem začetka uporabe te uredbe se preneha uporabljati Uredba o barvi in oznakah službene obleke v carinski službi (Uradni list RS, št. 31/10 in 25/14 – ZFU).
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 00712-48/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2013-1611-0185
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti