Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014

Kazalo

3688. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 10248.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 in 43/14) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13, 21/14 in 65/14) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50-57« nadomesti z naslednjo tabelo:
»Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50-57
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|NAZIV PRORAČUNSKEGA  |ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA   |  PLAČNI |
|UPORABNIKA      |     |MESTA       |  RAZRED |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA      |B017102 |Direktor/inšpektor|   53  |
|PREPREČEVANJE PRANJA |     |OSM        |      |
|DENARJA        |     |         |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA JAVNA  |B017102 |Direktor/inšpektor|   55  |
|PLAČILA        |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA NADZOR   |B017102 |Direktor/inšpektor|   55  |
|PRORAČUNA       |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor|   52  |
|NOTRANJE ZADEVE    |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA ZAŠČITO |B017102 |Direktor/inšpektor|   57  |
|IN REŠEVANJE     |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor|   53  |
|VARSTVO PRED     |     |OSM        |      |
|NARAVNIMI IN DRUGIMI |     |         |      |
|NESREČAMI       |     |         |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor|   52  |
|OBRAMBO        |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA     |B017102 |Direktor/inšpektor|   57  |
|IZVRŠEVANJE KAZENSKIH |     |OSM        |      |
|SANKCIJ        |     |         |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT ZA JAVNI |B017102 |Direktor/inšpektor|   54  |
|SEKTOR        |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|TRŽNI INŠPEKTORAT RS |B017102 |Direktor/inšpektor|   56  |
|           |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA MEROSLOVJE |B017102 |Direktor/inšpektor|   54  |
|           |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA      |B017102 |Direktor/inšpektor|   55  |
|INTELEKTUALNO     |     |OSM        |      |
|LASTNINO       |     |         |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor|   56  |
|KMETIJSTVO,      |     |OSM        |      |
|GOZDARSTVO, LOVSTVO  |     |         |      |
|IN RIBIŠTVO      |     |         |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA    |B017102 |Direktor/inšpektor|   56  |
|KMETIJSKE TRGE IN   |     |OSM        |      |
|RAZVOJ PODEŽELJA   |     |         |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA VARNO  |B017102 |Direktor/inšpektor|   57  |
|HRANO, VETERINARSTVO |     |OSM        |      |
|IN VARSTVO RASTLIN  |     |         |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA OKOLJE |B017102 |Direktor/inšpektor|   57  |
|           |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA JEDRSKO |B017102 |Direktor/inšpektor|   55  |
|VARNOST        |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|GEODETSKA UPRAVA RS  |B017102 |Direktor/inšpektor|   57  |
|           |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor|   57  |
|OKOLJE IN PROSTOR   |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA     |B017102 |Direktor/inšpektor|   55  |
|POMORSTVO       |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|DIREKCIJA RS ZA    |B017102 |Direktor/inšpektor|   55  |
|INFRASTRUKTURO    |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor|   54  |
|INFRASTRUKTURO    |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor|   56  |
|DELO         |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|ZDRAVSTVENI      |B017102 |Direktor/inšpektor|   56  |
|INŠPEKTORAT RS    |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA KEMIKALIJE |B017102 |Direktor/inšpektor|   54  |
|           |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA VARSTVO |B017102 |Direktor/inšpektor|   54  |
|PRED SEVANJI     |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA MLADINO  |B017102 |Direktor/inšpektor|   50  |
|           |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor|   54  |
|ŠOLSTVO IN ŠPORT   |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|ARHIV REPUBLIKE    |B017102 |Direktor/inšpektor|   54  |
|SLOVENIJE       |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA   |B017102 |Direktor/inšpektor|   52  |
|KULTURO IN MEDIJE   |     |OSM        |      |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
                                «,
tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56-57« pa se nadomesti z naslednjo tabelo:
»Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
Razpon plačnega razreda: 56-57
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|NAZIV PRORAČUNSKEGA   |ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA  |  PLAČNI |
|UPORABNIKA       |     |MESTA      |  RAZRED |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|zakladništvo      |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za finančni |B017103 |Generalni    |   57  |
|sistem         |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno   |B017103 |Generalni    |   57  |
|premoženje       |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za sistem  |B017103 |Generalni    |   57  |
|davčnih, carinskih in  |     |direktor    |      |
|drugih javnih prihodkov |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za proračun |B017103 |Generalni    |   57  |
|            |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno   |B017103 |Generalni    |   57  |
|računovodstvo      |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za policijo |B017103 |Generalni    |   57  |
|in druge varnostne   |     |direktor    |      |
|naloge         |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za upravne  |B017103 |Generalni    |   57  |
|notranje zadeve,    |     |direktor    |      |
|migracije in      |     |direktorata MIN |      |
|naturalizacijo     |     |        |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|bilateralo in evropske |     |direktor    |      |
|zadeve         |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za globalne |B017103 |Generalni    |   57  |
|zadeve in politično   |     |direktor    |      |
|multilateralo      |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|gospodarsko diplomacijo |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|mednarodno pravo in   |     |direktor    |      |
|zaščito interesov    |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|mednarodno razvojno   |     |direktor    |      |
|sodelovanje in     |     |direktorata MIN |      |
|humanitarno pomoč    |     |        |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za logistiko |B017103 |Generalni    |   56  |
|            |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za obrambne |B017103 |Generalni    |   57  |
|zadeve         |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za obrambno |B017103 |Generalni    |   56  |
|politiko        |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Obveščevalno varnostna |B017103 |Generalni    |   56  |
|služba         |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|pravosodno upravo    |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   56  |
|zakonodajo s področja  |     |direktor    |      |
|pravosodja       |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javni   |B017103 |Generalni    |   57  |
|sektor         |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno   |B017103 |Generalni    |   57  |
|naročanje        |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za stvarno  |B017103 |Generalni    |   56  |
|premoženje       |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|informatiko       |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|podjetništvo,      |     |direktor    |      |
|konkurenčnost in    |     |direktorata MIN |      |
|tehnologijo       |     |        |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za turizem  |B017103 |Generalni    |   57  |
|in internacionalizacijo |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za notranji |B017103 |Generalni    |   57  |
|trg           |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|regionalni razvoj    |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|kmetijstvo       |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   56  |
|gozdarstvo, lovstvo in |     |direktor    |      |
|ribištvo        |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za okolje  |B017103 |Generalni    |   57  |
|            |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za prostor, |B017103 |Generalni    |   57  |
|graditev in stanovanja |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za vode in  |B017103 |Generalni    |   56  |
|investicije       |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za promet  |B017103 |Generalni    |   56  |
|            |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za energijo |B017103 |Generalni    |   57  |
|            |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|infrastrukturo     |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za delovna  |B017103 |Generalni    |   57  |
|razmerja in pravice iz |     |direktor    |      |
|dela          |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za trg dela |B017103 |Generalni    |   57  |
|in zaposlovanje     |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za socialne |B017103 |Generalni    |   57  |
|zadeve         |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za družino  |B017103 |Generalni    |   57  |
|            |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za invalide, |B017103 |Generalni    |   56  |
|vojne veterane in žrtve |     |direktor    |      |
|vojnega nasilja     |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno   |B017103 |Generalni    |   56  |
|zdravje         |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|zdravstveno varstvo   |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|zdravstveno ekonomiko  |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za visoko  |B017103 |Generalni    |   57  |
|šolstvo         |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za znanost  |B017103 |Generalni    |   57  |
|            |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|predšolsko vzgojo in  |     |direktor    |      |
|osnovno šolstvo     |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   57  |
|investicije       |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za srednje  |B017103 |Generalni    |   57  |
|in višje šolstvo ter  |     |direktor    |      |
|izobraževanje odraslih |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za šport   |B017103 |Generalni    |   56  |
|            |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   56  |
|informacijsko družbo  |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za kulturno |B017103 |Generalni    |   56  |
|dediščino        |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za      |B017103 |Generalni    |   56  |
|ustvarjalnost      |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za medije  |B017103 |Generalni    |   56  |
|            |     |direktor    |      |
|            |     |direktorata MIN |      |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
                                «.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 007-885/2014/7
Ljubljana, dne 16. decembra 2014
EVA 2014-1711-0097
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina