Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3663. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17. 9. 2014, stran 10218.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o javnih financah /ZJF/(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 104/12, 46/13, 82/13, 101/13, 28/14) ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 1. izredni seji dne 4. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17. 9. 2014
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Kostanjevica na Krki pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic poplave, ki je povzročila škodo na območju Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 33.435,68 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz podračuna proračunske rezerve Občine Kostanjevica na Krki, št. 01397-6000000214.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravila občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki, razporedijo za sanacijo in izplačila upravičencem za izvajanje nalog zaščite in reševanja v času poplave od 12. do 17. 9. 2014 in delno sanacijo škode na občinski infrastrukturi:
+---------------------------------------------+-----------------+
|uničena in poškodovana oprema obeh PGD-jev  |   3.745,38 EUR|
|pri izvajanju nalog zaščite in reševanja na |   3.355,55 EUR|
|območju Občine Kostanjevica na Krki:     |         |
|PGD Kostanjevica na Krki           |         |
|PGD Prekopa                 |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|stroški štaba civilne zaščite in logistične |  12.359,65 EUR|
|podpore                   |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|intervencijska in sanacijska dela na cestah |  13.975,10 EUR|
|po poplavah in plazovih           |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|skupaj:                   |  33.435,68 EUR|
+---------------------------------------------+-----------------+
4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje občinskemu svetu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 844-4/2014-29
Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost