Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3662. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Mestne občine Koper, stran 10217.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 4. decembra 2014 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Mestne občine Koper Anji Pečič, roj. 5. 4. 1985, iz Kopra, Grinjan 5d.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2014
Koper, dne 4. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
1.
Si convalida il mandato al membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, Anja Pečič, nata il 5. 4. 1985, di Capodistria, Grinjan 5d.
2.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 032-7/2014
Capodistria, 4 dicembre 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost