Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3660. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2015, stran 10213.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je županja Občine Hrpelje - Kozina 21. 11. 2014 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2015
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Hrpelje - Kozina iz proračunskih sredstev v obdobju januar–marec 2015.
2. člen
Začasno financiranje funkcij Občine Hrpelje - Kozina ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2014 (Uradni list RS, št. 16/13) in za iste programe kot v letu 2014.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto 2014 in začete v letu 2014.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečati števila zaposlenih glede na dan 31. 12. 2014.
6. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2015.
Po sprejemu proračuna za leto 2015, se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti, vključijo v proračun leta 2015.
7. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2015 sprejme županja in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
8. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog županje s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-99/2014-2
Hrpelje, dne 21. novembra 2014
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost