Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3654. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, stran 10204.

V skladu z veljavnimi predpisi sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev Združenje delodajalcev Slovenije in GZS Združenje za promet in zveze
ter kot predstavnik delojemalcev Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Ljubljana
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
1. člen
V Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03, 94/04, 61/05, 43/06 – ZKolP, 84/08, 91/09 ter 74/14) se spremeni 2. točka 3. člena Tarifne priloge, tako da se pravilno glasi:
»(2) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 95 % cene najcenejšega javnega prevoza oziroma 75 % zneska, določenega v 3. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, 140/06, 76/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba).«
2. člen
V preostalem delu ostane kolektivna pogodba nespremenjena.
Ljubljana, dne 21. novembra 2014
Predstavnika delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednik
mag. Martin Mlakar l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Predsednik
Janko Pirkovič l.r.
 
Predstavnik delojemalcev:
 
ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 10. 12. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-4/2005-12 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 43/3.

AAA Zlata odličnost