Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2014 z dne 1. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2014 z dne 1. 12. 2014

Kazalo

3488. Operativno-tehnična zahteva za lete, ki se izvajajo v skladu s pravili vizualnega letenja (LETI VFR), stran 9863.

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O – T E H N I Č N O Z A H T E V O
za lete, ki se izvajajo v skladu s pravili vizualnega letenja (LETI VFR)
1. člen
(vsebina)
(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa v skladu z odstavkom (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012), dodatne zahteve in pogoje za izvajanje letov, ki se izvajajo v skladu s pravili vizualnega letenja (v nadaljnjem besedilu: leti VFR), kot so opredeljeni v odstavku (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
(2) Ta operativno-tehnična zahteva velja zlasti za uporabnike zračnega prostora iz 2. točke prvega člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot so opredeljeni v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
3. člen
(vidljivost v vizualnih meteoroloških razmerah in najmanjša oddaljenost od oblakov)
Let zrakoplova v vidljivosti, ko so vrednosti manjše od najmanjših določenih v tabeli S5-1, SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 se dovoli v skladu z omejitvami opombe *** tabele S5-1 SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012 in dodatnih pogojev:
(1) ki jih določata Pravilnik o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 82/09) in Pravilnik o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 76/14); ali
a. za helikopterje do vidljivosti 1 500 m v skladu s pogoji opombe *** (a) tabele S5-1 SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012; ali
b. v skladu z izdanim dovoljenjem Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) za specifične lete kot so npr. izvajanje del v zraku ali izvedba izrednega leta za letala pri vidljivosti manj kot 5 km ali za helikopterje pri vidljivosti manj kot 1 500 m v skladu z opombo ***(b) tabele S5-1 SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012, pri čemer agencija upošteva (letalsko) varnostno oceno, s katero predlagatelj dokaže, da operacija zagotavlja sprejemljiv nivo varnosti za zrakoplov in okolico.
4. člen
(nočni leti VFR)
(1) V skladu z odstavkom (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 se dovolijo nočni leti VFR v skladu s pogoji iz odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
(2) V skladu z (v) alinejo 3. točke odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 se za letenje letal v goratih področjih določi minimalna vidljivost 8 km. Za helikopterje veljajo omejitve iz Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
5. člen
(začetek veljave)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati 4. decembra 2014.
Ljubljana, dne 1. decembra 2014
Sandi Knez l.r.
v.d. direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti