Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014

Kazalo

3333. Poročilo o izidu volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti, dne 5. oktobra 2014, stran 8860.

Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica skladno z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) podaja
P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti, dne 5. oktobra 2014
A.
I. Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na svoji 6. seji dne 7. 10. 2014, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanj za volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, zapisnikov o predčasnem glasovanju in glasovanju po pošti na lokalnih volitvah ter zapisnikov o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega izida lokalnih volitev 2014, ugotovila končne uradne izide glasovanja na lokalnih volitvah 2014, ki so bile 5. oktobra 2014 in sestavila naslednje poročilo.
II. Volilna komisija je ugotovila:
1. a) V volilne imenike na območju občine je vpisanih 11806 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 11806 volivcev.
2. Glasovalo je:
a) Po volilnih imenikih: 6260 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) SKUPAJ GLASOVALO: 6260 volivcev.
3. Udeležba na lokalnih volitvah je bila 53,02 %.
B. VOLITVE ŽUPANA
I. 1. Na volitvah župana je od 11806 volivcev po volilnih imenikih glasovalo 6244 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval nihče.
3. Po pošti je glasovalo 16 volivcev.
4. Vseh oddanih glasovnic je bilo 6260.
5. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj neveljavnih 138 glasovnic.
6. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+-----------------------------------------+----------+---------+
|Kandidat                 |  Št.  |% glasov |
|                     | glasov |     |
+----+------------------------------------+----------+---------+
| 1. |BARBARA KOGOVŠEK          |  317  | 5,18  |
|  |Predlagatelj: Samostojna lista   |     |     |
|  |Ilirska Bistrica Kogovšek, Hrvatin |     |     |
|  |in skupina volivcev         |     |     |
+----+------------------------------------+----------+---------+
| 2. |EMIL ROJC              |  2524  | 41,23 |
|  |Predlagatelj: SD – Socialni     |     |     |
|  |demokrati, OO Ilirska Bistrica   |     |     |
+----+------------------------------------+----------+---------+
| 3. |MARKO MILHARČIČ           |  190  | 3,10  |
|  |Predlagatelj: Slovenska ljudska   |     |     |
|  |stranka, OO Ilirska Bistrica    |     |     |
+----+------------------------------------+----------+---------+
| 4. |KRISTINA VALENČIČ          |  2397  | 39,15 |
|  |Predlagatelj: Kristina Valenčič in |     |     |
|  |skupina volivcev          |     |     |
+----+------------------------------------+----------+---------+
| 5. |IGOR BATISTA            |  694  | 11,34 |
|  |Predlagatelj: Zveza za Primorsko – |     |     |
|  |ZZP                 |     |     |
+----+------------------------------------+----------+---------+
II. Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov. To sta:
1. EMIL ROJC
2. KRISTINA VALENČIČ
Drugi krog volitev za župana v skladu s tretjim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) razpiše Državna volilna komisija.
C. VOLITVE V OBČINSKI SVET
I. 1. Na volitvah v občinski svet je od 11806 volivcev glasovalo 6244 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval nihče.
3. Po pošti je glasovalo 16 volivcev.
4. Vseh oddanih glasovnic je bilo 6260.
5. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj neveljavnih 240 glasovnic.
6. Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
+-------------------------------------+------------+------------+
|Ime liste              | Št. glasov | % glasov |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|1. |SZV – SLOVENIJA ZA VEDNO    |   285  |  4.73  |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|2. |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |   602  |  10.00  |
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE      |      |      |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|3. |SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |   941  |  15.63  |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|4. |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |   289  |  4.80  |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|5. |ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO    |   489  |  8.12  |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|6. |ŠOK               |   410  |  6.81  |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|7. |LISTA NEODVISNIH OBČANOV    |   227  |  3.77  |
|  |KRAJEVNIH SKUPNOSTI       |      |      |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|8. |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |   535  |  8.89  |
|  |STRANKA             |      |      |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|9. |SAMOSTOJNA LISTA ILIRSKA    |   161  |  2.67  |
|  |BISTRICA KOGOVŠEK, HRVATIN   |      |      |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|10. |BISTRA LISTA – NEODVISNA LISTA |  1300  |  21.59  |
|  |KRISTINE VALENČIČ        |      |      |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|11. |LISTA VOJKA TOMŠIČA       |   241  |  4.00  |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|12. |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI|   125  |  2.08  |
|  |DEMOKRATI            |      |      |
+----+--------------------------------+------------+------------+
|13. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA   |   415  |  6.89  |
+----+--------------------------------+------------+------------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 23
Lista: 1 – SZV – SLOVENIJA ZA VEDNO
Skupno št. glasov: 285  % glasov: 4.73 % Št. izvoljenih: 1
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |   .   |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |PETER ŠTAVAR        | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 2 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 602  % glasov: 10.00 % Št. izvoljenih: 2
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |NEVENKA TOMŠIČ       | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 2. |PRIMOŽ ROJC         | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 3 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 941  % glasov: 15.63 % Št. izvoljenih: 4
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |BORUT ROJC         | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 2. |SONJA ČOŠIĆ         | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 3. |IGOR JANIČIJEVIĆ      | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 4. |LILIJANA VALENČIČ      | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 4 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 289  % glasov: 4.80 % Št. izvoljenih: 1
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |ADRIANA GOMBAČ       | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 5 – ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO
Skupno št. glasov: 489  % glasov: 8.12 % Št. izvoljenih: 2
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |ANTON FRANK         | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 2. |IGOR BATISTA        | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 6 – ŠOK
Skupno št. glasov: 410  % glasov: 6.81 % Št. izvoljenih: 1
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |ANDREJ MUHA         | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 7 – LISTA NEODVISNIH OBČANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Skupno št. glasov: 227  % glasov: 3.77 % Št. izvoljenih: 1
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
|1. |ANTON ŠENKINC        | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 8 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 535  % glasov: 8.89 % Št. izvoljenih: 2
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |DUŠAN GRBEC         | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 2. |ADRIJANA KOCJANČIČ     | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 10 – BISTRA LISTA – NEODVISNA LISTA KRISTINE VALENČIČ
Skupno št. glasov: 1300  % glasov: 21.59 % Št. izvoljenih: 6
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |KRISTINA VALENČIČ      | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 2. |MAG. ANDRAŽ VRH       | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 3. |ALENKA TOMŠIČ KLARIČ    | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 4. |ZORKO ŠABEC         | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 5. |IRIS DOVGAN PRIMC      | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 6. |MARJAN MIKULETIČ      | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 11 – LISTA VOJKA TOMŠIČA
Skupno št. glasov: 241  % glasov: 4.00 % Št. izvoljenih: 1
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |VOJKO TOMŠIČ        | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Lista: 13 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 415  % glasov: 6.89 % Št. izvoljenih: 2
+----+----------------------------+-----------+
|  |Kandidat          |      |
+----+----------------------------+-----------+
| 1. |MIRJAM VRH         | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
| 2. |BORUT JENKO         | Izvoljen |
+----+----------------------------+-----------+
Č. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Izid volitev po krajevnih skupnostih:
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Bitnja – VOLILNA ENOTA 01
+------+-------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto|Kandidat   |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|   |       |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+------+-------------+-------------------+----------+-----------+
| 1. |BRANKO    |Branko Vičič    |  36  | 100,00 % |
|   |VALENČIČ   |          |     |      |
+------+-------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Bitnja – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ANDREJ FRANK|Marijan Frank   |  24  | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Bitnja – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |MARJAN   |Marjetka Bobek   |  21  | 100,00 % |
|    |ZADNIK   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Bitnja – VOLILNA ENOTA 04
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |JANKO    |Marjetka Bobek   |  21  | 100,00 % |
|    |KASTELIC  |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Bitnja – VOLILNA ENOTA 05
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |DAVID ŠABEC |Janko Kastelic   |  25  | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Dolnji Zemon – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| Mesto |Kandidat   |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |       |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 1.  |VALTER    |Peter Baša     |  151  | 41,60 % |
|    |SEDMAK    |          |     |      |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 2.  |JANA     |Peter Baša     |  122  | 33,61 % |
|    |MARTINČIČ  |          |     |      |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 3.  |VILJEM    |Peter Baša     |  90  | 24,79 % |
|    |TOMAŽIČ   |          |     |      |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Dolnji Zemon – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ANICA SEDMAK|Peter Baša     |  40  | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Harije – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |BOGOMIL   |Alojz Valenčič   |  94  | 63,09 % |
|    |POČKAJ   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |GVERINO   |Suzana Turco    |  55  | 36,91 % |
|    |TURCO    |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Harije – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |KLEMEN URH |Marjan Urh     |  36  | 55,38 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |MARJAN URH |Klemen Urh     |  29  | 44,62 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Harije – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |DUŠAN GOMBAČ|Karmen       |  34  | 40,00 % |
|    |      |Boštjančič     |     |      |
|    |      |Gombač       |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |JOŽE DEKLEVA|Valter       |  29  | 34,12 % |
|    |      |Jursinovič     |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Hrušica – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| Mesto |Kandidat   |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |       |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 1.  |MIRKO    |DARKO TOMINC    |  72  | 35,47 % |
|    |BOŠTJANČIČ  |          |     |      |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 2.  |DEJAN MEZGEC |DARKO TOMINC    |  68  | 33,50 % |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 3.  |SUZANA    |DARKO TOMINC    |  63  | 31,03 % |
|    |GOMBAČ    |          |     |      |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Hrušica – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |JANKO GODINA|Darko Tominc    |   6  | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| Mesto |Kandidat   |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |       |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 1.  |TANJA POČKAJ |Milojka Primc   |  212  | 56,08 % |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 2.  |DEJAN    |Milojka Primc   |  166  | 43,92 % |
|    |TRAKOŠTANEC |          |     |      |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 02
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| Mesto |Kandidat   |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |       |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 1.  |IGOR     |Milojka Primc   |  102  | 61,45 % |
|    |ŠTEMBERGER  |          |     |      |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ZORKO ŠABEC |Matej Valenčič   |  98  | 54,14 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 04
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |SAŠA BATISTA|Milojka Primc   |  97  | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 05
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ROBERT LIČAN|Milojka Primc   |  98  | 54,75 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 06
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |KATJA KIRN |Milojka Primc   |  106  | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 07
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |PETER ŠKRLJ |Matej Valenčič   |  84  | 55,26 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 08
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |MIHA MACAROL|Milojka Primc   |  92  | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 09
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |METKA ISKRA |Milojka Primc   |  243  | 42,78 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |ANDREJ ROLIH|Milojka Primc   |  198  | 34,86 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Jasen – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| Mesto |Kandidat   |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |       |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 1.  |SEBASTIJAN  |Peter Kresevič   |  104  | 37,01 % |
|    |FERLEŽ    |          |     |      |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 2.  |PRIMOŽ    |Aleksander Moran  |  91  | 32,38 % |
|    |ŠESTAN    |          |     |      |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
| 3.  |JANKO BAŠA  |Marjan Baša    |  86  | 30,60 % |
+-------+-------------+-------------------+---------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Jelšane – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |DANILO LOGAR|Ivan Ceglar    |  103  | 38,72 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |IVAN CEGLAR |Ivan Ceglar    |  90  | 33,83 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |TOMO SAFTIČ |Ivan Ceglar    |  73  | 27,44 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Jelšane – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |BOGDAN UJČIČ|Ivan Ceglar    |  53  | 54,64 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |TOMISLAV  |Ivan Ceglar    |  44  | 45,36 % |
|    |RUTAR    |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Jelšane – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |BRANKO   |Ivan Ceglar    |  59  | 49,58 % |
|    |ČEKADA   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |DANJEL   |Ivan Ceglar    |  26  | 21,85 % |
|    |SAFTIČ   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Knežak – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ANTON    |Jaka Fidel     |  190  | 33,69 % |
|    |URBANČIČ  |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |ANDREJ NOVAK|Boštjan Delost   |  188  | 33,33 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |KLEMEN   |Andrej Škrlj    |  186  | 32,98 % |
|    |PECMAN   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Knežak – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ERIKA    |Matija Tomšič   |  51  | 34,93 % |
|    |BOLČINA   |          |     |      |
|    |ANTONČIČ  |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |BORIS NOVAK |Matija Tomšič   |  50  | 34,25 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |IZIDOR   |Matija Tomšič   |  45  | 30,82 % |
|    |SEDMAK   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Knežak – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |TANJA BLAŽEK|Neda Godec     |  173  | 33,99 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |JANEZ VOLK |Neda Godec     |  168  | 33,01 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |PETER    |Neda Godec     |  168  | 33,01 % |
|    |TOMAŽINČIČ |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Koseze – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |MARJAN   |Leo Lakota     |  90  | 52,63 % |
|    |MIKULETIČ  |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |VINKO BOŽIČ |Aleš Batista    |  81  | 47,37 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Koseze – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |MARIJAN   |Janez Barrile   |  66  | 50,77 % |
|    |BOŠTJANČIČ |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |IGOR MRŠNIK |Mirjam       |  64  | 49,23 % |
|    |      |Boštjančič     |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Koseze – VOLILNA ENOTA 04
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |RIHARD   |Aleksander     |  20  | 100,00 % |
|    |MEŽNAR   |Mežnar       |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Kuteževo – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |MARTIN   |Rudolf Celin    |  121  | 32,61 % |
|    |PROSEN   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |DAVOR ŠESTAN|Mile Uljan     |  88  | 23,72 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |SANDRA   |Mile Uljan     |  82  | 22,10 % |
|    |JAKSETIČ  |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Kuteževo – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |TADEJ MATKO |Anton Štefančič  |  54  | 35,76 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |TATJANA   |Anton Štefančič  |  37  | 24,50 % |
|    |UDOVIČ   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Novokračine – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |  Št.  | Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja| glasov |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ROMAN    |Ivan Iskra     |  103  | 100,00 % |
|    |HOSTINGER  |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Novokračine – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |IVAN RUTAR |Ivan Iskra     |  5   | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Ostrožno Brdo – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |JASMINKA  |Dušan Malečkar   |  25  | 36,76 % |
|    |ZADNIK   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |INES KREBELJ|Dušan Malečkar   |  22  | 32,35 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |IVAN POČKAJ |Dušan Malečkar   |  21  | 30,88 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Podgrad – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |SANDRA ŠEPIČ|Mateja Rolih    |  162  | 34,84 % |
|    |      |Maglica      |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |MATEJA ROLIH|Mateja Rolih    |  157  | 33,76 % |
|    |MAGLICA   |Maglica      |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |DANIEL BARBA|Mateja Rolih    |  146  | 31,40 % |
|    |      |Maglica      |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Podgrad – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ROMAN    |Barbara Jelenič  |  45  | 56,25 % |
|    |JELENIČ   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |BRANKO   |Branko Butinar   |  35  | 43,75 % |
|    |BUTINAR   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Podgrad – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |GORAN    |Damjana Kinkela  |  39  | 50,65 % |
|    |KINKELA   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |GREGOR BARBA|Ivan Barba     |  38  | 49,35 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Pregarje – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |DENIS    |Anton Kastelic   |  69  | 34,67 % |
|    |KASTELIC  |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |ELVIS ZADNIK|Anton Kastelic   |  66  | 33,17 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |ALICA SURINA|Anton Kastelic   |  64  | 32,16 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Pregarje – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |BRANCO FRANK|Iztok Cek     |  20  | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Pregarje – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |LEOPOLD   |Ivan Tomažič    |  15  | 55,56 % |
|    |LUDVIK   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Pregarje – VOLILNA ENOTA 05
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |VLADIMIR  |Jože Ludvik    |  15  | 100,00 % |
|    |MIHALIČ   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Prem – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |NATAŠA   |Matija Renko In  |  56  | 35,67 % |
|    |OLENIK   |Skupina Volivcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |ALEKSANDER |Matija Renko In  |  54  | 34,39 % |
|    |FURLAN   |Skupina Volivcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |DENIS    |Matija Renko In  |  47  | 29,94 % |
|    |MALEČKAR  |Skupina Volivcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Prem – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |BRANKO   |Jožko Dekleva   |  32  | 41,03 % |
|    |PECMAN   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |JOŽKO    |Jožko Dekleva   |  23  | 29,49 % |
|    |PECMAN   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |NATAŠA   |Jožko Dekleva   |  23  | 29,49 % |
|    |MRŠNIK   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Prem – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |Janja    |Marijan Tomažič  |  30  | 35,71 % |
|    |Ivančič   |In Skupina     |     |      |
|    |      |Volivcev      |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |Jožef Frank |Marijan Tomažič  |  28  | 33,33 % |
|    |      |In Skupina     |     |      |
|    |      |Volivcev      |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |Jadran Kirn |Marijan Tomažič  |  26  | 30,95 % |
|    |      |In Skupina     |     |      |
|    |      |Volivcev      |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Rečica – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ALEKSANDER |Igor Batista in  |  16  | 51,61 % |
|    |JANEŽIČ   |skupina volivcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |BARBARA   |Igor Batista in  |  15  | 48,39 % |
|    |JANEŽIČ   |skupina volivcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Rečica – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |FELIKS   |Igor Batista in  |  8   | 100,00 % |
|    |PETERNELJ  |skupina volivcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Rečica – VOLILNA ENOTA 04
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |TOMAŽ    |Igor Batista in  |  42  | 100,00 % |
|    |GOMBAČ   |skupina volivcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Rečica – VOLILNA ENOTA 05
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |DAVID VIČIČ |Igor Batista in  |  30  | 56,60 % |
|    |      |skupina volivcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |KARMEN   |Igor Batista in  |  23  | 43,40 % |
|    |ŽAGAR    |skupina volivcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Starod – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |DOLORES   |Ivan Šuštar    |  27  | 56,25 % |
|    |HRVATIN   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |IVAN ŠUŠTAR |Jadran Grlj    |  21  | 43,75 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Starod – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ROBERT   |Ivan Šuštar    |  9   | 50,00 % |
|    |ŠIŠKO    |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |BORIS    |Jadran Grlj    |  9   | 50,00 % |
|    |STOPAR   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Starod – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |JOŽE STOPAR |Jadran Grlj    |  7   | 53,85 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |MIRKO    |Ivan Šuštar    |  6   | 46,15 % |
|    |MALJEVAC  |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Šembije – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |JANA LOGAR |Anton Šenkinc In  |  79  | 38,16 % |
|    |ŽENKO    |Skupina Volilcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |ANTON    |Anton Šenkinc In  |  66  | 31,88 % |
|    |ŠENKINC   |Skupina Volilcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |ROK ŠENKINC |Anton Šenkinc In  |  62  | 29,95 % |
|    |      |Skupina Volilcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Šembije – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |JANEZ LOGAR |Katja Logar in   |  11  | 100,00 % |
|    |      |skupina volilcev  |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Topolc – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |DAMJAN   |Martina Žnidaršič |  93  | 36,90 % |
|    |MEŽNAR   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |SANDI    |Martina Žnidaršič |  82  | 32,54 % |
|    |MEŽNAR   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |VERENA   |Martina Žnidaršič |  77  | 30,56 % |
|    |CELIN    |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Topolc – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |MARKO PRIMC |Martina Žnidaršič |  36  | 50,70 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |MIROSLAVA  |Martina Žnidaršič |  35  | 49,30 % |
|    |GUŠTIN   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Topolc – VOLILNA ENOTA 03
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |MATIJA   |Martina Žnidaršič |  38  | 53,52 % |
|    |VIČIČ    |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |TANJA    |Martina Žnidaršič |  33  | 46,48 % |
|    |PANGERC   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Vrbovo – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |JOŽE JENKO |Dušan Grbec    |  111  | 50,45 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |DUŠAN GRBEC |Jože Jenko     |  109  | 49,55 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Vrbovo – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |IVAN HRAŠAN |Robert Novak    |  75  | 100,00 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Zabiče – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     |  glasov |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |ALOJZ RUTAR |Alojz Rutar    |  84  | 39,81 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |MARIJAN ŽELE|Alojz Rutar    |  68  | 32,23 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |RENATA   |Alojz Rutar    |  59  | 27,96 % |
|    |KRIVOGRAD  |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Zabiče – VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| Mesto |Kandidat  |Ime        |Št. glasov| Odstotek |
|    |      |liste/predlagatelja|     | glasov  |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 1.  |MARKO    |Alojz Rutar    |  99  | 38,98 % |
|    |BARIČIČ   |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 2.  |PRIMOŽ   |Tadej Ličan    |  80  | 31,50 % |
|    |LIČAN    |          |     |      |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
| 3.  |PETER BRNE |Marijan Žele    |  75  | 29,53 % |
+-------+------------+-------------------+----------+-----------+
Št. 041-20/2014
Ilirska Bistrica, dne 7. oktobra 2014
Predsednica občinske volilne komisije
Jride Mršnik Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti