Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3210. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica, stran 8573.

Občinska volilna komisija je na podlagi 90. člena v zvezi s 108. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – Skl. US, 70/95, 51/02, 11/03 – Skl. US, 73/03 – Odl. US, 54/04 – ZDoh-1, 72/05 – ZLS-M, 121/05, 70/06 – Odl. US, 46/07 – Odl. US, 54/07 – Odl. US, 60/07 in 45/08, v nadaljevanju: ZLV) sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Mežica
Občinska volilna komisija je na 9. seji dne 6. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Mežica ugotovila naslednje rezultate glasovanja:
I.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 3186 volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilne imenike.
2. Skupno je glasovalo 1818 volivcev ali 57,06 % vseh volilnih upravičencev od tega:
+--------+--------------------------+------------+
|1.   |Na voliščih po volilnem  |1788    |
|    |imeniku          |      |
+--------+--------------------------+------------+
|2.   |Po pošti         |4      |
+--------+--------------------------+------------+
|3.   |Predčasno         |26     |
+--------+--------------------------+------------+
|4.   |S potrdilom        |0      |
+--------+--------------------------+------------+
3. Skupno število oddanih glasovnic je bilo 1818, od tega 1804 veljavnih in 14 neveljavnih.
4. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------+--------------------+--------------+--------+
| Zap. |Ime in priimek   |Število glasov|  %  |
| št.  |          |       |    |
+--------+--------------------+--------------+--------+
|  1.  |Dušan Krebel    |   966   | 53,54 |
+--------+--------------------+--------------+--------+
|  2.  |Robert Slodej    |   489   | 27,10 |
+--------+--------------------+--------------+--------+
|  3.  |Aleš Pustoslemšek  |   252   | 13,96 |
+--------+--------------------+--------------+--------+
|  4.  |Max-Maksimiljan   |   97   | 5,37 |
|    |Kragelnik      |       |    |
+--------+--------------------+--------------+--------+
II.
Občinska volilna komisija je v skladu z določbo 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana Občine Mežica izvoljen Dušan KREBEL, roj. 20. 1. 1957, stanujoč Möderndorferjeva pot 1, Mežica.
Izvoljenemu kandidatu Občinska volilna komisija Občine Mežica izda potrdilo o izvolitvi na podlagi 91. člena v zvezi s 108. členom ZLV.
Št. 041-0003/2014-27
Mežica, dne 6. oktobra 2014
Predsednica Občinske volilne komisije
Darja Cokan l.r.
 
Namestnica predsednice
Žana Avberšek l.r.
 
Članica
Frančiška Merkač l.r.
 
Namestnica članice
Marija Potočnik l.r.
 
Član
Dejan Kavtičnik l.r.
 
Namestnica člana
Janja Čmarec l.r.
 
Namestnik članice
Peter Rapac l.r.