Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3207. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma, stran 8572.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Kuzma na seji dne 6. oktobra 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma je na seji dne 6. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Kuzma na volitvah dne 5. oktobra 2014, ugotovila rezultate glasovanja in izid volitev za župana občine.
I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 1396 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 570 volivcev ali 40,83 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 570 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 0 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana občine je bilo oddanih 570 glasovnic, od katerih je bilo 535 veljavnih. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 35 glasovnic neveljavnih. Edini kandidat je dobil naslednje število glasov:
+-----------------------+----------------+
|1. Jožef Škalič    |535 glasov ali |
|            |100 %      |
+-----------------------+----------------+
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Kuzma izvoljen
JOŽEF ŠKALIČ, roj. 17. 12. 1963, Gornji Slaveči 16, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 041-0001/2014-125
Kuzma, dne 6. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Kuzma
Marija Pelcar l.r.