Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3206. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 5. oktobra 2014, stran 8566.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči na seji 9. 10. 2014 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 5. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči v sestavi:
– predsednica Polona Klančič,
– namestnica predsednice Tanja Vuga,
– član Egon Krpan,
– namestnica člana Mateja Berlot,
– članica Vesna Žbogar,
– namestnica članice Magda Gabrijelčič,
– članica Marta Murovec,
– namestnica članice Sonja Kralj,
je na sejah 6. 10. 2014 in 9. 10. 2014 ugotovila izid glasovanja za volitve župana Občine Kanal ob Soči, članov Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči ter 9. 10. 2014 izdelala naslovno poročilo.
V volilne imenike z območja Občine Kanal ob Soči je bilo vpisanih 4842 volivcev, od katerih je glasovalo 2777. S potrdilom upravne enote ni glasoval nihče. Volilna udeležba je znašala 57,35 %.
V volilne imenike po volilnih enotah je bilo vpisanih naslednje število volivcev:
– v volilni enoti št. 1 je vpisanih 1841 volivcev,
– v volilni enoti št. 2 je vpisanih 1663 volivcev,
– v volilni enoti št. 3 je vpisanih 1338 volivcev.
Na podlagi zapisnikov vseh 19 volilnih odborov, odbora za predčasno glasovanje ter odbora za glasovanje po pošti je občinska volilna komisija ugotovila, da je glasovalo 2777 volivcev, in sicer:
– v volilni enoti št. 1 je glasovalo 1027 volivcev,
– v volilni enoti št. 2 je glasovalo 983 volivcev,
– v volilni enoti št. 3 je glasovalo 759 volivcev,
– po pošti je glasovalo 8 volivcev.
SKUPAJ JE GLASOVALO: 2777 volivcev oziroma 57,35 % volilnih upravičencev.
I.
REZULTAT GLASOVANJA ZA ŽUPANA
Veljavnih glasovnic za župana je bilo 2718, neveljavnih pa 59. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
– Andrej Maffi, ki ga je predlagala SLS – Slovenska ljudska stranka, Občinski odbor Kanal, je prejel 1383 glasov oziroma 50,88 %,
– Valter Reščič, ki so ga predlagali SD – Socialni demokrati, Občinski odbor Socialnih demokratov Kanal ob Soči, je prejel 1018 glasov oziroma 37,45 %,
– Klemen Stanič, ki ga je predlagala DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Občinski odbor Kanal ob Soči, je prejel 317 glasov oziroma 11,66 %.
Večino veljavnih glasov je prejel kandidat Andrej Maffi, roj. 4. 3. 1961, stanujoč Močila 7, Močila.
II.
REZULTAT GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA
ŠTEVILO VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2777
Občinski svet Občine Kanal ob Soči šteje 17 članov. Iz volilne enote št. 1 (Anhovo-Deskle) je 6 članov, iz volilne enote št. 2 (Kanal) 6 članov, iz volilne enote št. 3 (okolica) 5 članov.
V vseh treh volilnih enotah je kandidatne liste vložilo 6 političnih strank.
Posamezne liste kandidatov so po volilnih enotah v Občini Kanal ob Soči dobile naslednje število glasov:
 
VOLILNA ENOTA 01
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
| Zap. |Ime liste               | Št.  |  %  |
| št. |                   | glasov |glasov |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  1  |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 135  | 13.49 |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |    |    |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  2  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    | 238  | 23.78 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  3  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI        | 218  | 21.78 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  4  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  | 141  | 14.09 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  5  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA      | 201  | 20.08 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  6  |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI   |  68  | 6.79 |
|    |DEMOKRATI               |    |    |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
| Zap. |Ime liste               | Št.  |  %  |
| št. |                   | glasov |glasov |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  1  |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 202  | 21.42 |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |    |    |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  2  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    | 162  | 17.18 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  3  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI        | 194  | 20.57 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  4  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  | 124  | 13.15 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  5  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA      | 171  | 18.13 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  6  |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI   |  90  | 9.54 |
|    |DEMOKRATI               |    |    |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
| Zap. |Ime liste               | Št.  |  %  |
| št. |                   | glasov |glasov |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  1  |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |  97  | 13.20 |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |    |    |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  2  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    | 148  | 20.14 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  3  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI        | 212  | 28.84 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  4  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  | 120  | 16.33 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  5  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA      |  85  | 11.56 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  6  |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI   |  73  | 9.93 |
|    |DEMOKRATI               |    |    |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
Volivci so v vseh treh volilnih enotah skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) pri listah kandidatov podelili posameznim kandidatom tudi preferenčne glasove. Preferenčni glasovi, ki so jih prejeli posamezni kandidati na listah z več kot enim kandidatom, so predstavljeni v nadaljevanju:
 
VOLILNA ENOTA 01
Ime liste: 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 56 Glasov lista: 135 41.48 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Klemen Stanič   | 14  | 10.37|
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Vanda Colja    | 17  | 12.59|
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Jože Valentinčič  | 18  | 13.33|
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Majda Rejec    |  2  | 1.48 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Jožef Velušček   |  5  | 3.70 |
+------+-------------------+-------+------+
|  6 |Dragica Markič   |  0  | 0.00 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 138 Glasov lista: 238 57.98 %
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  %  |
| št. |          |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Radivoj Černe   | 23  | 9.66 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Maruša Tinta    | 13  | 5.46 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Bruno Koncut    | 63  | 26.47 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Alenka Mavrič   | 10  | 4.20 |
|   |Čeferin      |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Andrej Maffi    | 13  | 5.46 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  6 |Marta Bitežnik   | 16  | 6.72 |
+------+-------------------+-------+-------+
Ime liste: 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 106 Glasov lista: 218 48.62 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Valter Reščič   | 13  | 5.96 |
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Mira Bandelj    | 44  | 20.18|
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Zoran Šuligoj   | 21  | 9.63 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Lara Lovišček   | 20  | 9.17 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Ambrož Gorjanc   |  8  | 3.67 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 66 Glasov lista: 141 46.81 %
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  %  |
| št. |          |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Miha Čargo     | 44  | 31.21 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Antija Kralj    |  7  | 4.96 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Marko Maffi    | 10  | 7.09 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Marija Špacapan  |  1  | 0.71 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Dragica Leskovar  |  4  | 2.84 |
+------+-------------------+-------+-------+
Ime liste: 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Preferenčnih glasov: 99 Glasov lista: 201 49.25 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Andrej Valentinčič | 16  | 7.96 |
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Darja Gabrijelčič | 17  | 8.46 |
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Bruno Munih    |  1  | 0.50 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Mirjam Markočič  | 19  | 9.45 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Hasib Brdar    | 29  | 14.43|
+------+-------------------+-------+------+
|  6 |Magda Gabrijelčič | 17  | 8.46 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 40 Glasov lista: 68 58.82 %
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  %  |
| št. |          |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Ljudmila Čibej   |  6  | 8.82 |
|   |Boltar       |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Jože Kašček    |  8  | 11.76 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Petra Valantič   |  6  | 8.82 |
|   |Mišigoj      |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Bojan Cundrič   |  9  | 13.24 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Lenka Horvat    |  9  | 13.24 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  6 |Vladimir Filej   |  2  | 2.94 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
Ime liste: 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 106 Glasov lista: 202 52.48 %
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  %  |
| št. |          |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Marko Bucik    | 61  | 30.20 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Klelija Dolenc   | 10  | 4.95 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Franc Komac    | 16  | 7.92 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Marija Wolhar   |  2  | 0.99 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |David Valentinčič | 17  | 8.42 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  6 |Ksenija Mencin   |  0  | 0.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 101 Glasov lista: 162 62.35 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Ivan Križnič    | 29  | 17.90|
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Vanja Cotič    | 16  | 9.88 |
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |France Pirih    | 35  | 21.60|
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Ingrid Križnič   |  6  | 3.70 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Klemen Nanut    | 12  | 7.41 |
+------+-------------------+-------+------+
|  6 |Dragana Đorđić   |  3  | 1.85 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 86 Glasov lista: 194 44.33 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Risto Djurić    | 35  | 18.04|
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Tanja Laščak Mužič | 20  | 10.31|
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Vinko Kolmančič  | 12  | 6.19 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Vanja Montini   |  3  | 1.55 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Radenko Simić   | 13  | 6.70 |
+------+-------------------+-------+------+
|  6 |Vanja Pavšič    |  3  | 1.55 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 48 Glasov lista: 124 38.71 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Milica Zimic    | 26  | 20.97|
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Simon Stubelj   |  2  | 1.61 |
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Jerneja Jug    | 12  | 9.68 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Boris Jakončič   |  2  | 1.61 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Srečka Žbogar   |  2  | 1.61 |
+------+-------------------+-------+------+
|  6 |Robert Dukšič   |  4  | 3.23 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Preferenčnih glasov: 98 Glasov lista: 171 57.31 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Maja Gerbec    |  9  | 5.26 |
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Boris Čufer    | 32  | 18.71|
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Milka Stojanović  |  3  | 1.75 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Andraž Gregorčič  | 34  | 19.88|
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Mojca Čuferli   | 12  | 7.02 |
+------+-------------------+-------+------+
|  6 |Primož Vidič    |  8  | 4.68 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 29 Glasov lista: 90 32.22 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Simeon Kodelja   |  8  | 8.89 |
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Barbara Gerbec   |  5  | 5.56 |
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Boris Gabrijelčič |  1  | 1.11 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Petra Čelešnik   |  7  | 7.78 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Janez Gradišar   |  2  | 2.22 |
+------+-------------------+-------+------+
|  6 |Lavra Namar    |  6  | 6.67 |
+------+-------------------+-------+------+
VOLILNA ENOTA 03
Ime liste: 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 57 Glasov lista: 97 58.76 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Jožef Levpušček  | 31  | 31.96|
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Jožica Pavšič   |  5  | 5.15 |
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Anton Jerončič   |  6  | 6.19 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Milojka Markič   |  1  | 1.03 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Aleksander     | 14  | 14.43|
|   |Štrukelj      |    |   |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 97 Glasov lista: 148 65.54 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Bruno Colavini   | 54  | 36.49|
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Dragica Koren   | 17  | 11.49|
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Peter Brezavšček  | 13  | 8.78 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Mihaela Božič   |  9  | 6.08 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Metoda Romare   |  4  | 2.70 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 168 Glasov lista: 212 79.25 %
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  %  |
| št. |          |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Tina Gerbec    | 48  | 22.64 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Viljem Urbančič  | 29  | 13.68 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Manca Gabrijelčič | 14  | 6.60 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Vladimir Kolmančič | 40  | 18.87 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Benjamin Jakopič  | 37  | 17.45 |
+------+-------------------+-------+-------+
Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 59 Glasov lista: 120 49.17 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Jože Valentinčič  | 28  | 23.33|
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Gabrijela Ipavec  | 15  | 12.50|
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Robert Lipičar   |  8  | 6.67 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Mojca Perkon Kofol |  7  | 5.83 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Lidija Jerončič  |  1  | 0.83 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Preferenčnih glasov: 49 Glasov lista: 85 57.65 %
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Andreja Melink   | 20  | 23.53|
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Erik Marušič    |  3  | 3.53 |
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Urška Vončina   | 14  | 16.47|
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Mirko Strosar   |  5  | 5.88 |
+------+-------------------+-------+------+
|  5 |Sara Bavdaž    |  7  | 8.24 |
+------+-------------------+-------+------+
Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 31 Glasov lista: 73 42.47 %
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste     | Št. |  %  |
| št. |          |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Ivan Humar     | 22  | 30.14 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Hermina Jakopič  |  2  | 2.74 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Valter Malnič   |  2  | 2.74 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Marija Kogoj    |  5  | 6.85 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Jožef Paravan   |  0  | 0.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
Upoštevaje določila členov 13, 14, 15, 16, 17, in 18 ZLV, ki urejajo proporcionalni sistem glasovanja, so bili upoštevaje tudi oddane preferenčne glasove, v Občinski svet Občine Kanal ob Soči izvoljeni sledeči kandidati:
 
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 6
Ime liste – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
JOŽE VALENTINČIČ, roj. 16. 2. 1956, Bevkova 59, Deskle
Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BRUNO KONCUT, roj. 31. 3. 1969, Vojkova ulica 31B, Plave
RADIVOJ ČERNE, roj. 6. 1. 1962, Bevkova ulica 50, Deskle
Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
MIRA BANDELJ, roj. 9. 5. 1970, Ložice 5, Ložice
Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
MIHA ČARGO, roj. 16. 8. 1984, Gregorčičeva ulica 9, Deskle
Ime liste: SMC – STRANKA MIRA CERARJA
HASIB BRDAR, roj. 27. 6. 1962, Ulica Talcev 12, Deskle
 
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6
Ime liste: DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
MARKO BUCIK, roj. 10. 3. 1961, Bodrež 5A, Bodrež
KLELIJA DOLENC, roj. 3. 2. 1953, Gradnikova ulica 1, Kanal
Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
FRANCE PIRIH, roj. 22. 5. 1972, Bodrež 2, Bodrež
Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
RISTO DJURIĆ, roj. 7. 6. 1954, Ajba 17, Ajba
Ime liste: SMC – STRANKA MIRA CERARJA
ANDRAŽ GREGORČIČ, 26. 6. 1990, Grajska cesta 45, Kanal
Ime liste: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SIMEON KODELJA, roj. 16. 10. 1959, Gorenja vas 50, Gorenja vas
 
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 5
Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BRUNO COLAVINI, roj. 21. 6. 1955, Kal nad Kanalom 135, Kal nad Kanalom
Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
TINA GERBEC, 4. 4. 1979, Srednje 2, Srednje
VLADIMIR KOLMANČIČ, 21. 11. 1977, Kal nad Kanalom 172, Kal nad Kanalom
Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
JOŽE VALENTINČIČ, roj. 7. 3. 1957, Lig 24, Lig
Ime liste SMC – STRANKA MIRA CERARJA
ANDREJA MELINK, roj. 17. 11. 1992, Ročinj 37, Ročinj
III.
REZULTAT GLASOVANJA ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
 
KS ANHOVO-DESKLE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 157 Neveljavnih gl.: 9 Veljavnih gl.: 148
+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  % |
| št. |          |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|  1 |Klara Medvešček  | 27  | 18.24|
+------+-------------------+-------+------+
|  2 |Slavko Lazar    |  7  | 4.73 |
+------+-------------------+-------+------+
|  3 |Lara Lovišček   |  5  | 3.38 |
+------+-------------------+-------+------+
|  4 |Tina Manfreda   |  2  | 1.35 |
+------+-------------------+-------+------+
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 154 Neveljavnih gl.: 8 Veljavnih gl.: 146
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Tomaž Rjavec    | 61  | 41.78 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Boštjan Drešček  | 23  | 15.75 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Aljoša Lokar    | 22  | 15.07 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 171 Neveljavnih gl.: 7 Veljavnih gl.: 164
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Marko Novak    |  92 | 56.10 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Milan Kodelja   |  56 | 34.15 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Sveta Stanković  |  13 | 7.93 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 193 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 183
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Simon Drnovšček  |  65 | 35.52 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Luka Goljevšček  |  44 | 24.04 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 191 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 181
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Vladimir Grkovič  |  35 | 19.34 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 504 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 477
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Rajko Brezigar   |  6  | 1.26 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 193 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 183
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Boris Velišček   |  20 | 10.93 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Rajko Breščak   |  11 | 6.01 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Rihard Ivančič   |  10 | 5.46 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 516 Neveljavnih gl.: 28 Veljavnih gl.: 488
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Zoran Šuligoj   | 133 | 27.25 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  6 |Bojan Stanič    |  91 | 18.65 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Aleksander Boltar |  81 | 16.60 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Erika Valentinčič |  76 | 15.57 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  7 |Mafalda Sedmak   |  66 | 13.52 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Suzana Šuligoj   |  60 | 12.30 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Miran Gabrijelčič |  56 | 11.48 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 09
Oddanih gl.: 508 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 481
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Jože Valentinčič  |  70 | 14.55 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Boštjan Zidarič  |  26 | 5.41 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 10
Oddanih gl.: 504 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 477
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Edi Konjedic    |  11 | 2.31 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Aleš Valentinčič  |  8  | 1.68 |
+------+-------------------+-------+-------+
KS AVČE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 100 Neveljavnih gl.: 13 Veljavnih gl.: 87
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  6 |Erik De Posarelli |  52 | 59.77 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Nejc Kenda     |  52 | 59.77 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Elvira Korečič   |  51 | 58.62 |
|   |Marušič      |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Jožef Gorjup    |  51 | 58.62 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Marta Bratuž    |  47 | 54.02 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Cvetka Blagojević |  46 | 52.87 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  7 |Mitja Jakopič   |  46 | 52.87 |
+------+-------------------+-------+-------+
KS KAL NAD KANALOM
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 164 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 152
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Bruno Colavini   |  51 | 33.55 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Mojca Murovec   |  33 | 21.71 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Erna Okroglič   |  28 | 18.42 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Robert Lipičar   |  25 | 16.45 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Jožko Podgornik  |  17 | 11.18 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 149
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Darko Bavdaž    |  17 | 11.41 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Vladimir Kolmančič |  1  | 0.67 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 149
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Petra Pirih    |  11 | 7.38 |
|   |Kodelja      |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 149
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Mitja Stanič    |  21 | 14.09 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Agata Vidmar    |  16 | 10.74 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 149
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |David Ipavec    |  8  | 5.37 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 162 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 150
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Radovan Konjedic  |  12 | 8.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 163 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 151
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Vojko Lipičar   |  11 | 7.28 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 149
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Karol Lipičar   |  4  | 2.68 |
+------+-------------------+-------+-------+
KS KAMBREŠKO
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 61 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 60
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Zdenko Bernik   |  20 | 33.33 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Nevenka Makarovič |  18 | 30.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Marjan Ipavec   |  17 | 28.33 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 61 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 60
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Dora Ravnik    |  10 | 16.67 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Tina Gerbec    |  8  | 13.33 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Lambert      |  0  | 0.00 |
|   |Gabrijelčič    |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 61 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 60
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Anton Klemenčič  |  3  | 5.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 61 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 60
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      |Št.  |%   |
| št. |          |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Metoda Gerbec   |13   | 21.67 |
+------+-------------------+-------+-------+
KS KANAL
VOLILNA ENOTA 1a
Oddanih gl.: 404 Neveljavnih gl.: 22 Veljavnih gl.: 382
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  6 |Franc Komac    | 187 | 48.95 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Andraž Gregorčič  | 125 | 32.72 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  7 |Vinko Kolmančič  | 105 | 27.49 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Zoran Simčič    | 102 | 26.70 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Vanja Montini   | 100 | 26.18 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Boris Jakončič   |  93 | 24.35 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Branko Žnidarčič  |  89 | 23.30 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 1b
Oddanih gl.: 247 Neveljavnih gl.: 16 Veljavnih gl.: 231
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Ivo Kodermac    | 109 | 47.19 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Valentina Dugar  |  93 | 40.26 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Matija Dugar    |  87 | 37.66 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Maja Gerbec    |  67 | 29.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Boris Čufer    |  62 | 26.84 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  6 |Saša Simčić    |  38 | 16.45 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 66 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 63
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Risto Djurić    |  24 | 38.10 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Aleksander Grm   |  15 | 23.81 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 43 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 31
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Ivan Križnič    |  17 | 54.84 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Stojan Lazar    |  14 | 45.16 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 87 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 86
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Simeon Kodelja   |  31 | 36.05 |
|   |(žreb)       |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Tanja Laščak Mužič |  31 | 36.05 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 20 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 20
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Janez Medvešček  |  20 |100.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 127 Neveljavnih gl.: 8 Veljavnih gl.: 119
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Jožef Božič    |  51 | 42.86 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Franc Valentinčič |  47 | 39.50 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 33 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 33
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Sandi Želinšček  |  26 | 78.79 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Ivan Požar     |  7  | 21.21 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 60 Neveljavnih gl.: 25 Veljavnih gl.: 35
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Marko Bucik    |  35 |100.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
KS LEVPA
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 114 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 111
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Ivan Jericijo   |  38 | 34.23 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Peter Brezavšček  |  33 | 29.73 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |Izidora Grosar   |  29 | 26.13 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Mojca Perkon Kofol |  28 | 25.23 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Bojan Kofol    |  17 | 15.32 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 32 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 31
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Marinka Ipavec   |  24 | 77.42 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Aleksander     |  24 | 77.42 |
|   |Štrukelj      |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 115 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 112
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Albin Levpušček  |  42 | 37.50 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Mojca Pušnar    |  30 | 26.79 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Roman Tušar    |  27 | 24.11 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 94 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 92
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Dušan Žnidarčič  |  33 | 35.87 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Bogdan Markič   |  32 | 34.78 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Lidija Jerončič  |  24 | 26.09 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 91 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 89
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Rajmond Skrt    |  11 | 12.36 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Viljem Kofol    |  11 | 12.36 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 91 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 89
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Vladimir Žnidarčič |  12 | 13.48 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Eda Tomažič    |  9  | 10.11 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 94 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 92
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Zoran Žnidarčič  |  16 | 17.39 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Franc Urbančič   |  16 | 17.39 |
+------+-------------------+-------+-------+
KS ROČINJ-DOBLAR
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 85 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 82
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Mojca Dugar    |  63 | 76.83 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Bojan Malnič    |  63 | 76.83 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Damijan Fon    |  60 | 73.17 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 86 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 83
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Simon Prinčič   |  50 | 60.24 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Borut Mugerli   |  47 | 56.63 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |Primož Koren    |  39 | 46.99 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Gabrijela Ipavec  |  24 | 28.92 |
+------+-------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 46 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 45
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat      | Št. |  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |Vladimir Močilnik |  25 | 55.56 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |Izidor Zimic    |  24 | 53.33 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |Boštjan Gerbec   |  20 | 44.44 |
+------+-------------------+-------+-------+
V svet krajevne skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči so bili izvoljeni:
 
I. KS ANHOVO-DESKLE
VOLILNA ENOTA 01
Klara Medvešček, roj. 7. 8. 1956, Anhovo 75, Anhovo
VOLILNA ENOTA 02
Tomaž Rjavec, roj. 18. 8. 1974, Gorenje Polje 19, Gorenje Polje
VOLILNA ENOTA 03
Marko Novak, roj. 31. 1. 1980, Ložice 63, Ložice
VOLILNA ENOTA 04
Simon Drnovšček, roj. 2. 12. 1966, Vojkova ulica 27, Plave
VOLILNA ENOTA 05
Vladimir Grkovič, roj. 2. 4. 1968, Prilesje pri Plavah 13A, Prilesje pri Plavah
VOLILNA ENOTA 06
Rajko Brezigar, roj. 1. 5. 1957, Globno 16, Deskle
VOLILNA ENOTA 07
Boris Velišček, roj. 17. 8. 1950, Ulica Ivana Gradnika 6, Plave
VOLILNA ENOTA 08
Zoran Šuligoj, roj. 17. 3. 1956, Ulica Talcev 10, Deskle
Bojan Stanič, roj. 28. 4. 1979, Srebrničeva ulica 7, Deskle
VOLILNA ENOTA 09
Jože Valentinčič, roj. 16. 2. 1956, Bevkova ulica 59, Deskle
VOLILNA ENOTA 10
Edi Konjedic, roj. 7. 9. 1961, Rodež 4, Rodež
 
II. KS AVČE
VOLILNA ENOTA 01
Erik De Posarelli, roj. 29. 10. 1980, Avče 6, Avče
Nejc Kenda, roj. 4. 3. 1993, Avče 46, Avče
Elvira Korečič Marušič, roj. 27. 11. 1970, Avče 64, Avče
Jožef Gorjup, roj. 23. 2. 1956, Avče 35, Avče
Marta Bratuž, roj. 17. 7. 1955, Avče 95A, Avče
Cvetka Blagojević, roj. 26. 9. 1964, Avče 27, Avče
Mitja Jakopič, roj. 21. 6. 1978, Avče 19, Avče
 
III. KS KAL NAD KANALOM
VOLILNA ENOTA 01
Bruno Colavini, roj. 21. 6. 1955, Kal nad Kanalom 135, Kal nad Kanalom
Mojca Murovec, roj. 17. 2. 1979, Kal nad Kanalom 119B, Kal nad Kanalom
Erna Okroglič, roj. 31. 1. 1957, Kal nad Kanalom 125, Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 02
Darko Bavdaž, roj. 29. 5. 1962, Kal nad Kanalom 178, Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 03
Petra Pirih Kodelja, roj. 4. 10. 1979, Kal nad Kanalom 73, Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 04
Mitja Stanič, roj. 5. 11. 1976, Kal nad Kanalom 46A, Kal nad Kanalom
Agata Vidmar, roj. 3. 10. 1975, Kal nad Kanalom 58A, Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 05
David Ipavec, roj. 8. 1. 1975, Kal nad Kanalom 28, Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 06
Radovan Konjedic, roj. 14. 1. 1951, Kal nad Kanalom 12, Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 07
Vojko Lipičar, roj. 13. 5. 1954, Kal nad Kanalom 78, Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 08
Karol Lipičar, roj. 13. 4. 1954, Kal nad Kanalom 109, Kal nad Kanalom
 
IV. KS KAMBREŠKO
VOLILNA ENOTA 01
Zdenko Bernik, roj. 3. 7. 1959, Kambreško 13, Kambreško
Nevenka Makarovič, roj. 13. 5. 1974, Kambreško 5, Kambreško
Marjan Ipavec, roj. 9. 9. 1957, Brdo 1, Kambreško
VOLILNA ENOTA 02
Dora Ravnik, roj. 31. 12. 1957, Srednje 1, Kambreško
Tina Gerbec, roj. 4. 4. 1979, Srednje 2, Kambreško
VOLILNA ENOTA 03
Anton Klemenčič, roj. 14. 1. 1948, Avško 8, Kambreško
VOLILNA ENOTA 04
Metoda Gerbec, roj. 19. 6. 1962, Močila 3, Kambreško
 
V. KS KANAL
VOLILNA ENOTA 1a
Franc Komac, roj. 29. 1. 1953, Grajska cesta 29, Kanal
Andraž Gregorčič, roj. 26. 6. 1990, Grajska cesta 45, Kanal
Vinko Kolmančič, roj. 24. 4. 1957, Grajska cesta 42, Kanal
VOLILNA ENOTA 1b
Ivo Kodermac, roj. 20. 1. 1950, Gradnikova ulica 24, Kanal
Valentina Dugar, roj. 13. 5. 1967, Gradnikova ulica 18, Kanal
Matija Dugar, roj. 24. 2. 1989, Gradnikova ulica 28, Kanal
VOLILNA ENOTA 02
Risto Djurić, roj. 7. 6. 1954, Ajba 17, Ajba
VOLILNA ENOTA 03
Ivan Križnič, roj. 23. 8. 1961, Pečno 8, Gorenja vas
VOLILNA ENOTA 04
Simeon Kodelja, roj. 16. 10. 1959, Gorenja vas 50, Gorenja vas
VOLILNA ENOTA 05
Janez Medvešček, roj. 24. 12. 1964, Krstenica 8, Kanal
VOLILNA ENOTA 06
Jožef Božič, roj. 21. 3. 1961, Morsko 49, Morsko
VOLILNA ENOTA 07
Sandi Želinšček, roj. 8. 7. 1974, Kanalski Vrh 4, Kanalski Vrh
VOLILNA ENOTA 08
Marko Bucik, roj. 10. 3. 1961, Bodrež 5A, Bodrež
 
VI. KS LEVPA
VOLILNA ENOTA 01
Ivan Jericijo, roj. 19. 3. 1960, Levpa 32A, Levpa
Peter Brezavšček, roj. 14. 1. 1986, Levpa 42A, Levpa
Izidora Grosar, roj. 8. 7. 1962, Levpa 36, Levpa
VOLILNA ENOTA 02
Marinka Ipavec, roj. 19. 12. 1955, Levpa 90, Levpa
Aleksander Štrukelj, roj. 21. 9. 1971, Levpa 92, Levpa
VOLILNA ENOTA 03
Albin Levpušček, roj. 10. 9. 1954, Seniški Breg 1B, Seniški Breg
Mojca Pušnar, roj. 3. 12. 1982, Seniški Breg 26A, Seniški Breg
Roman Tušar, roj. 16. 2. 1954, Seniški Breg 43, Seniški Breg
 
VII. KS LIG
VOLILNA ENOTA 01
Dušan Žnidarčič, roj. 10. 9. 1972, Lig 32, Lig
Bogdan Markič, roj. 4. 5. 1959, Lig 15, Lig
Lidija Jerončič, roj. 9. 9. 1953, Lig 34, Lig
VOLILNA ENOTA 02
Rajmond Skrt, roj. 7. 5. 1952, Kostanjevica 21, Lig
Viljem Kofol, roj. 8. 6. 1964, Kostanjevica 22, Lig
VOLILNA ENOTA 03
Vladimir Žnidarčič, roj. 25. 8. 1957, Britof 8, Ukanje
Eda Tomažič, roj. 18. 9. 1961, Melinki 3, Lig
VOLILNA ENOTA 04
Zoran Žnidarčič, roj. 19. 5. 1952, Markiči 10, Ukanje
Franc Urbančič, roj. 14. 4. 1940, Ukanje 5, Ukanje
 
VIII. KS ROČINJ-DOBLAR
VOLILNA ENOTA 01
Mojca Dugar, roj. 13. 1. 1979, Ročinj 47, Ročinj
Bojan Malnič, roj. 11. 7. 1979, Ročinj 4, Ročinj
Damjan Fon, roj. 2. 4. 1969, Ročinj 18, Ročinj
VOLILNA ENOTA 02
Simon Prinčič, roj. 16. 4. 1976, Ročinj 111, Ročinj
Borut Mugerli, roj. 24. 4. 1973, Ročinj 126, Ročinj
Primož Koren, roj. 28. 11. 1976, Ročinj 71E, Ročinj
VOLILNA ENOTA 03
Vladimir Močilnik, roj. 11. 5. 1980, Doblar 18A, Doblar
Izidor Zimic, roj. 1. 11. 1971, Doblar 17, Doblar
Boštjan Gerbec, roj. 18. 9. 1981, Doblar 1, Doblar
Št. 041-0001/2014-117
Kanal ob Soči, dne 9. oktobra 2014
Predsednica občinske volilne komisije
Polona Klančič l.r.