Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3202. Poročilo o izidu volitev za župana na območju Občine Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra 2014, stran 8473.

Občinska volilna komisija Občine Jesenice skladno s 85. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) podaja
P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana na območju Občine Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra 2014
I.
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 8. seji dne 9. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja za volitve župana, na volitvah v dneh od 30. 9. 2014 do 2. 10. 2014, ter v nedeljo, 5. oktobra 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.
II.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je bilo vpisanih v volilne imenike 17.740 volivcev.
Skupaj je glasovalo 7.974 volivcev, od tega jih je 24 glasovalo po pošti.
III.
Za volitve župana je bilo oddanih 7.974 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 108 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 7.866.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+--------------------+-------+--------+
| 1. |AHMED PAŠIĆ     | 2243 | glasov |
+----+--------------------+-------+--------+
| 2. |BORIS GRILC     | 526 | glasov |
+----+--------------------+-------+--------+
| 3. |JANKO PIRC     | 121 | glasov |
+----+--------------------+-------+--------+
| 4. |ANDREJ ČERNE    | 449 | glasov |
+----+--------------------+-------+--------+
| 5. |MIHA REBOLJ     | 1844 | glasov |
+----+--------------------+-------+--------+
| 6. |TOMAŽ TOM MENCINGER | 2683 | glasov |
+----+--------------------+-------+--------+
IV.
Občinska volilna komisija Občine Jesenice ugotavlja, da nihče izmed šestih predlaganih kandidatov za župana ni dobil večine veljavnih glasov, zato je potrebno opraviti drugi krog volitev med dvema kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, in sicer med Tomažem Tomom Mencingerjem, ki je dobil 34,11% veljavnih glasov ter Ahmedom Pašićem, ki je dobil 28,52% veljavnih glasov.
Št. 040-1/2014
Jesenice, dne 9. oktobra 2014
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat l.r.