Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3171. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Železniki, stran 8415.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Železniki na seji dne 9. 10. 2014 sestavila
P O R O Č I LO
o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Železniki
Od 5512-ih volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 2.461 volivcev, kar predstavlja 44,65 %-no udeležbo.
I. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA
Pri volitvah za župana je bilo oddanih 2461 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 40 glasovnic.
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
   1. PETER KREK      381 glasov 15,74 %
  2. ANTON LUZNAR    2040 glasov 84,26 %
OVK je skladno z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat:
ANTON LUZNAR, roj. 5. 4. 1961, Selca 166, Selca.
II. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA
Pri volitvah članov občinskega sveta je bilo oddanih 2461 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 81 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so v posameznih volilnih enotah prejele naslednje število glasov:
+--------+-----------------+-------------------------+----------+
|Št.   |Ime liste    |   Število glasov   |     |
|liste  |         |             |     |
+--------+-----------------+--------+-------+--------+----------+
|    |         | I. VE |II. VE |III. VE | SKUPAJ |
+--------+-----------------+--------+-------+--------+----------+
|1.   |Nova Slovenija – |  80  | 89  |  54  |  223  |
|    |krščanski    |    |    |    |     |
|    |demokrati    |    |    |    |     |
+--------+-----------------+--------+-------+--------+----------+
|2.   |SLS – Slovenska | 329  | 333 | 422  |  1084  |
|    |ljudska stranka |    |    |    |     |
+--------+-----------------+--------+-------+--------+----------+
|3.   |Premik      |  69  | 60  |  87  |  216  |
+--------+-----------------+--------+-------+--------+----------+
|4.   |SDS – Slovenska | 123  | 197 | 157  |  477  |
|    |demokratska   |    |    |    |     |
|    |stranka     |    |    |    |     |
+--------+-----------------+--------+-------+--------+----------+
|5.   |Socialni     | 187  | 97  |  96  |  380  |
|    |demokrati    |    |    |    |     |
+--------+-----------------+--------+-------+--------+----------+
|SKUPAJ |         | 788  | 776 | 816  |  2380  |
+--------+-----------------+--------+-------+--------+----------+
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 9 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov, glede na dobljeno število glasov in izračunan količnik v volilni enoti, pripadli naslednji mandati:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 količnik: 112.57
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
| Glasov | % glasov| Mandati|  %  | Št. |Ime liste    |
|    |     |    | ostanka | liste |         |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  80  | 10.15 |  0  | 71.07 |  1  |NOVA SLOVENIJA – |
|    |     |    |     |    |KRŠČANSKI    |
|    |     |    |     |    |DEMOKRATI    |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  329 | 41.75 |  2  | 92.26 |  2  |SLS – SLOVENSKA |
|    |     |    |     |    |LJUDSKA STRANKA |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  69  |  8.76 |  0  | 61.29 |  3  |PREMIK      |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  123 | 15.61 |  1  |  9.26 |  4  |SDS – SLOVENSKA |
|    |     |    |     |    |DEMOKRATSKA   |
|    |     |    |     |    |STRANKA     |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  187 | 23.73 |  1  | 66.12 |  5  |SOCIALNI     |
|    |     |    |     |    |DEMOKRATI    |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5 količnik: 155.20
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
| Glasov | % glasov| Mandati|  %  | Št. |Ime liste    |
|    |     |    | ostanka | liste |         |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  89  | 11.47 |  0  | 57.35 |  1  |NOVA SLOVENIJA – |
|    |     |    |     |    |KRŠČANSKI    |
|    |     |    |     |    |DEMOKRATI    |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  333 | 42.91 |  2  | 14.56 |  2  |SLS – SLOVENSKA |
|    |     |    |     |    |LJUDSKA STRANKA |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  60  |  7.73 |  0  | 38.66 |  3  |PREMIK      |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  197 | 25.39 |  1  | 26.93 |  4  |SDS – SLOVENSKA |
|    |     |    |     |    |DEMOKRATSKA   |
|    |     |    |     |    |STRANKA     |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  97  | 12.50 |  0  | 62.50 |  5  |SOCIALNI     |
|    |     |    |     |    |DEMOKRATI    |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5 količnik: 163.20
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
| Glasov | % glasov| Mandati|  %  | Št. |Ime liste    |
|    |     |    | ostanka | liste |         |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  54  |  6.62 |  0  | 33.09 |  1  |NOVA SLOVENIJA – |
|    |     |    |     |    |KRŠČANSKI    |
|    |     |    |     |    |DEMOKRATI    |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  422 | 51.72 |  2  | 58.58 |  2  |SLS – SLOVENSKA |
|    |     |    |     |    |LJUDSKA STRANKA |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  87  | 10.66 |  0  | 53.31 |  3  |PREMIK      |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  157 | 19.24 |  0  | 96.20 |  4  |SDS – SLOVENSKA |
|    |     |    |     |    |DEMOKRATSKA   |
|    |     |    |     |    |STRANKA     |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
|  96  | 11.76 |  0  | 58.82 |  5  |SOCIALNI     |
|    |     |    |     |    |DEMOKRATI    |
+--------+---------+--------+---------+-------+-----------------+
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 8 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine, na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 17 (d´Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 17 količnikov naslednje:
+--------+----------+----------------------------+
| Zap. | Količnik|Ime liste          |
| št.  |     |              |
+--------+----------+----------------------------+
|  1  |  1084.00|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+----------+----------------------------+
|  2  |  542.00|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+----------+----------------------------+
|  3  |  477.00|SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|    |     |STRANKA           |
+--------+----------+----------------------------+
|  4  |  380.00|SOCIALNI DEMOKRATI     |
+--------+----------+----------------------------+
|  5  |  361.33|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+----------+----------------------------+
|  6  |  271.00|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+----------+----------------------------+
|  7  |  238.50|SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|    |     |STRANKA           |
+--------+----------+----------------------------+
|  8  |  223.00|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |
|    |     |DEMOKRATI          |
+--------+----------+----------------------------+
|  9  |  216.80|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+----------+----------------------------+
|  10  |  216.00|PREMIK           |
+--------+----------+----------------------------+
|  11  |  190.00|SOCIALNI DEMOKRATI     |
+--------+----------+----------------------------+
|  12  |  180.67|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+----------+----------------------------+
|  13  |  159.00|SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|    |     |STRANKA           |
+--------+----------+----------------------------+
|  14  |  154.86|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+----------+----------------------------+
|  15  |  135.50|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+----------+----------------------------+
|  16  |  126.67|SOCIALNI DEMOKRATI     |
+--------+----------+----------------------------+
|  17  |  120.44|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+----------+----------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Železniki dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu, in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se delijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah:
+----------+----------------------------+----+
|Št. liste |Ime liste          | VE |
+----------+----------------------------+----+
|  1   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA | 2 |
|     |LJUDSKA STRANKA       |  |
+----------+----------------------------+----+
|  2   |PREMIK           | 1 |
+----------+----------------------------+----+
|  2   |PREMIK           | 3 |
+----------+----------------------------+----+
|  3   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    | 2 |
|     |STRANKA           |  |
+----------+----------------------------+----+
|  3   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    | 3 |
|     |STRANKA           |  |
+----------+----------------------------+----+
|  4   |SOCIALNI DEMOKRATI     | 3 |
+----------+----------------------------+----+
|  5   |SVET POD RATITOVCEM     | 1 |
+----------+----------------------------+----+
|  6   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   | 2 |
|     |STRANKA           |  |
+----------+----------------------------+----+
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Člani Občinskega sveta Občine Železniki, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014, so:
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|VE |Ime in priimek  |Naslov       |Ime liste     |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|1  |Roman MEGUŠAR  |Na Kresu 11,    |Nova Slovenija –  |
|  |         |Železniki      |krščanski demokrati|
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|1  |Matej ŠUBIC   |Log 5, Železniki  |SLS – Slovenska  |
|  |         |          |ljudska stranka  |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|1  |Tomaž      |Na plavžu 11,    |SLS – Slovenska  |
|  |WEIFFENBACH   |Železniki      |ljudska stranka  |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|1  |Matej MARKELJ  |Log 31, Železniki  |Premik       |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|1  |Miran ŠTURM   |Dašnica 47,     |SDS – Slovenska  |
|  |         |Železniki      |demokratska stranka|
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|1  |Peter GORTNAR  |Na plavžu 39,    |Socialni demokrati |
|  |         |Železniki      |          |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|1  |Leopold NASTRAN |Na Kresu 22,    |Socialni demokrati |
|  |         |Železniki      |          |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|2  |Mirko BERCE   |Lajše 12, Selca   |SLS – Slovenska  |
|  |         |          |ljudska stranka  |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|2  |Jernej BEŠTER  |Dolenja vas 49,   |SLS – Slovenska  |
|  |         |Selca        |ljudska stranka  |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|2  |Julijana PREVC  |Dolenja vas 80,   |SLS – Slovenska  |
|  |         |Selca        |ljudska stranka  |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|2  |Branka KREK   |Selca 11a, Selca  |SDS – Slovenska  |
|  |PETRINA     |          |demokratska stranka|
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|2  |Jože PREZL    |Studeno 1, Železniki|Socialni demokrati |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|3  |Božo PREZELJ   |Podporezen 6,    |SLS – Slovenska  |
|  |         |Železniki      |ljudska stranka  |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|3  |Primož PINTAR  |Spodnja Sorica 8,  |SLS – Slovenska  |
|  |         |Sorica       |ljudska stranka  |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|3  |Jurij DEMŠAR   |Martinj Vrh 37,   |SLS – Slovenska  |
|  |         |Železniki      |ljudska stranka  |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|3  |Erika DROBNIČ  |Zali Log 63,    |SLS – Slovenska  |
|  |         |Železniki      |ljudska stranka  |
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
|3  |Tomaž DEMŠAR   |Rudno 13, Železniki |SDS – Slovenska  |
|  |         |          |demokratska stranka|
+----+-----------------+--------------------+-------------------+
III. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
– KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                  |
+-------+-----------------+--------------+---------+
|1.   |GREGOR KODER   |DAVČA 10   |72    |
+-------+-----------------+--------------+---------+
|2.   |JOŽICA BEVK   |DAVČA 26   |65    |
+-------+-----------------+--------------+---------+
|3.   |IGOR KEJŽAR   |DAVČA 72   |72    |
+-------+-----------------+--------------+---------+
|4.   |ZDENKA KEJŽAR  |DAVČA 17   |56    |
+-------+-----------------+--------------+---------+
|5.   |ALEŠ ČEMAŽAR   |DAVČA 49   |62    |
+-------+-----------------+--------------+---------+
|6.   FRANC PREZELJ   |DAVČA 51   |65    |
+-------+-----------------+--------------+---------+
|7.   |TINA JEMEC    |DAVČA 25b   |68    |
+-------+-----------------+--------------+---------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Davča, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014, so:
+----+----------------+-------------------+
|1. |GREGOR KODER  |DAVČA 10      |
+----+----------------+-------------------+
|2. |JOŽICA BEVK   |DAVČA 26      |
+----+----------------+-------------------+
|3. |IGOR KEJŽAR   |DAVČA 72      |
+----+----------------+-------------------+
|4. |ZDENKA KEJŽAR  |DAVČA 17      |
+----+----------------+-------------------+
|5. |ALEŠ ČEMAŽAR  |DAVČA 49      |
+----+----------------+-------------------+
|6. |FRANC PREZELJ  |DAVČA 51      |
+----+----------------+-------------------+
|7. |TINA JEMEC   |DAVČA 25b     |
+----+----------------+-------------------+
– KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+-------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                 |
+-------+-----------------+---------------+-------+
|1.   |JERNEJ BEŠTER  |DOLENJA VAS 49 |113  |
+-------+-----------------+---------------+-------+
|2.   |ANDREJA PINTAR  |DOLENJA VAS 44 |65   |
+-------+-----------------+---------------+-------+
|3.   |TJAŠA GUZELJ   |DOLENJA VAS 50 |73   |
+-------+-----------------+---------------+-------+
|4.   |DAMIJAN LAVTAR  |DOLENJA VAS 16 |88   |
+-------+-----------------+---------------+-------+
|5.   |JANEZ RAKOVEC  |DOLENJA VAS 46 |84   |
+-------+-----------------+---------------+-------+
|6.   |ANA PREVC MEGUŠAR|DOLENJA VAS 82 |94   |
+-------+-----------------+---------------+-------+
|7.   |TOMAŽ RAKOVEC  |DOLENJA VAS 86 |83   |
+-------+-----------------+---------------+-------+
|8.   |URŠKA RAKOVEC  |DOLENJA VAS 60 |53   |
+-------+-----------------+---------------+-------+
|9.   |BORIS EGART   |DOLENJA VAS  |95   |
|    |         |110      |    |
+-------+-----------------+---------------+-------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014, so:
+-----+-----------------+------------------+
|1.  |JERNEJ BEŠTER  |DOLENJA VAS 49  |
+-----+-----------------+------------------+
|2.  |TJAŠA GUZELJ   |DOLENJA VAS 50  |
+-----+-----------------+------------------+
|3.  |DAMIJAN LAVTAR  |DOLENJA VAS 16  |
+-----+-----------------+------------------+
|4.  |JANEZ RAKOVEC  |DOLENJA VAS 46  |
+-----+-----------------+------------------+
|5.  |ANA PREVC    |DOLENJA VAS 82  |
|   |MEGUŠAR     |         |
+-----+-----------------+------------------+
|6.  |TOMAŽ RAKOVEC  |DOLENJA VAS 86  |
+-----+-----------------+------------------+
|7.  |BORIS EGART   |DOLENJA VAS 110  |
+-----+-----------------+------------------+
– KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE – RUDNO
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1               |
+-----+-----------------+--------------+-----+
|1.  |BOŠTJAN LUŠINA  |DRAŽGOŠE 49  |75  |
+-----+-----------------+--------------+-----+
|2.  |KATARINA     |DRAŽGOŠE 42  |72  |
|   |PETERNELJ    |       |   |
+--------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 2               |
+-----+-----------------+--------------+-----+
|1.  |BRANKO KAVČIČ  |DRAŽGOŠE 17  |36  |
+-----+-----------------+--------------+-----+
|2.  |ANDREJA ŠOLAR  |DRAŽGOŠE 22  |35  |
+--------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 3               |
+-----+-----------------+--------------+-----+
|1.  |SIMON NASTRAN  |RUDNO 7    |99  |
+-----+-----------------+--------------+-----+
|2.  |IVANA KELC    |RUDNO 28   |64  |
+-----+-----------------+--------------+-----+
|3.  |JANEZ NASTRAN  |RUDNO 11   |65  |
+-----+-----------------+--------------+-----+
Člani sveta Krajevne skupnosti Dražgoše – Rudno, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014, so:
+----+----------------+-------------------+
|1. |BOŠTJAN LUŠINA |DRAŽGOŠE 49    |
+----+----------------+-------------------+
|2. |KATARINA    |DRAŽGOŠE 42    |
|  |PETERNELJ    |          |
+----+----------------+-------------------+
|3. |BRANKO KAVČIČ  |DRAŽGOŠE 17    |
+----+----------------+-------------------+
|4. |ANDREJA ŠOLAR  |DRAŽGOŠE 22    |
+----+----------------+-------------------+
|5. |SIMON NASTRAN  |RUDNO 7      |
+----+----------------+-------------------+
|6. |IVANA KELC   |RUDNO 28      |
+----+----------------+-------------------+
|7. |JANEZ NASTRAN  |RUDNO 11      |
+----+----------------+-------------------+
– KRAJEVNA SKUPNOST SELCA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                |
+------+------------------+--------------+------+
|1.  |SANDI DOLENC   |KALIŠE 12   |28  |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 2                |
+------+------------------+--------------+------+
|1.  |BLAŽ RIHTARŠIČ  |LAJŠE 5    |65  |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 3                |
+------+------------------+--------------+------+
|1.  |SIMON POTOČNIK  |ZABREKVE 11  |52  |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 4                |
+------+------------------+--------------+------+
|1.  |SLAVKO MIŽE    |GOLICA 1a   |25  |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 5                |
+------+------------------+--------------+------+
|1.  |JAKOB GARTNER   |SELCA 140   |73  |
+------+------------------+--------------+------+
|2.  |BRANKA KREK    |SELCA 11a   |66  |
|   |PETRINA      |       |   |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 6                |
+------+------------------+--------------+------+
|1.  |ANDREJ TUŠEK   |SELCA 151   |102  |
+------+------------------+--------------+------+
|2.  |JULIJANA GARTNER |SELCA 128   |46  |
+------+------------------+--------------+------+
|3.  |MARIJA DEMŠAR   |SELCA 172   |58  |
+------+------------------+--------------+------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Selca, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014, so:
+----+------------------+-----------------+
|1. |SANDI DOLENC   |KALIŠE 12    |
+----+------------------+-----------------+
|2. |BLAŽ RIHTARŠIČ  |LAJŠE 5     |
+----+------------------+-----------------+
|3. |SIMON POTOČNIK  |ZABREKVE 11   |
+----+------------------+-----------------+
|4. |SLAVKO MIŽE    |GOLICA 1a    |
+----+------------------+-----------------+
|5. |JAKOB GARTNER   |SELCA 140    |
+----+------------------+-----------------+
|6. |BRANKA KREK    |SELCA 11a    |
|  |PETRINA      |         |
+----+------------------+-----------------+
|7. |ANDREJ TUŠEK   |SELCA 151    |
+----+------------------+-----------------+
|8. |JULIJANA GARTNER |SELCA 128    |
+----+------------------+-----------------+
|9. |MARIJA DEMŠAR   |SELCA 172    |
+----+------------------+-----------------+
– KRAJEVNA SKUPNOST SORICA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+-------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                 |
+-------+------------------+-------------+--------+
|1.   |MOJCA FAJFAR   |SP. SORICA 30|29   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|2.   |HELENA PINTAR   |ZG. SORICA 2 |44   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|3.   |MATEJ PINTAR   |ZG. SORICA 1a|100   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|4.   |MATJAŽ ČEMAŽAR  |ZG. SORICA 74|129   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|5.   |ANDREJ JENSTRLE  |PODPOREZEN 3 |67   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|6.   |KLARA MARKELJ   |ZG. SORICA 5 |51   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|7.   |BERNARD DROL   |ZG. SORICA 75|74   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|8.   |EMIL CEFERIN   |ZG. SORICA  |64   |
|    |         |45a     |    |
+-------+------------------+-------------+--------+
|9.   |NEŽA KEJŽAR    |ZG. SORICA 9 |37   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|10.  |LEON KEJŽAR    |SP. DANJE 10a|107   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|11.  |MARJETKA ULBL   |SP. SORICA 25|52   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|12.  |TINA BUDEN    |SP. SORICA  |11   |
|    |         |19a     |    |
+-------+------------------+-------------+--------+
|13.  |ZVONKO FRELIH   |ZG. SORICA 17|75   |
+-------+------------------+-------------+--------+
|14.  |JANEZ ŠUBIC    |SP. SORICA 4 |95   |
+-------+------------------+-------------+--------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Sorica, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014, so:
+----+------------------+-----------------+
|1. |MATEJ PINTAR   |ZG. SORICA 1a  |
+----+------------------+-----------------+
|2. |MATJAŽ ČEMAŽAR  |ZG. SORICA 74  |
+----+------------------+-----------------+
|3. |ANDREJ JENSTRLE  |PODPOREZEN 3   |
+----+------------------+-----------------+
|4. |BERNARD DROL   |ZG. SORICA 75  |
+----+------------------+-----------------+
|5. |LEON KEJŽAR    |SP. DANJE 10a  |
+----+------------------+-----------------+
|6. |ZVONKO FRELIH   |ZG. SORICA 17  |
+----+------------------+-----------------+
|7. |JANEZ ŠUBIC    |SP. SORICA 4   |
+----+------------------+-----------------+
– KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                |
+------+---------------+---------------+--------+
|1.  |MARKO VRHUNC  |ŽELEZNIKI, NA |69   |
|   |        |PLAVŽU 74   |    |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 2                |
+------+---------------+---------------+--------+
|1.  |JANEZ RAKOVEC |ŽELEZNIKI, NA |127   |
|   |        |PLAVŽU 18   |    |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 3                |
+------+---------------+---------------+--------+
|1.  |NIKO ŠUBIC   |ŽELEZNIKI,   |291   |
|   |        |DAŠNICA 60a  |    |
+------+---------------+---------------+--------+
|2.  |FERDINAND ŠMID |ŽELEZNIKI, NA |209   |
|   |        |KRESU 23    |    |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 4                |
+------+---------------+---------------+--------+
|1.  |ANTON BOGATAJ |ŽELEZNIKI, LOG |198   |
|   |        |75       |    |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 6                |
+------+---------------+---------------+--------+
|1.  |ANITA DERLINK |OSOJNIK 1   |110   |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 7                |
+------+---------------+---------------+--------+
|1.  |JURIJ DEMŠAR  |MARTINJ VRH 37 |104   |
+-----------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 8                |
+------+---------------+---------------+--------+
|1.  |SABINA DEBELJAK|SMOLEVA 2   |19   |
+------+---------------+---------------+--------+
|2.  |RAFAEL TORKAR |SMOLEVA 5   |39   |
+------+---------------+---------------+--------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Železniki, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014, so:
+------+----------------+-------------------+
|1.  |MARKO VRHUNC  |ŽELEZNIKI, NA   |
|   |        |PLAVŽU 74     |
+------+----------------+-------------------+
|2.  |JANEZ RAKOVEC  |ŽELEZNIKI, NA   |
|   |        |PLAVŽU 18     |
+------+----------------+-------------------+
|3.  |NIKO ŠUBIC   |ŽELEZNIKI, DAŠNICA |
|   |        |60a        |
+------+----------------+-------------------+
|4.  |FERDINAND ŠMID |ŽELEZNIKI, NA KRESU|
|   |        |23         |
+------+----------------+-------------------+
|5.  |ANTON BOGATAJ  |ŽELEZNIKI, LOG 75 |
+------+----------------+-------------------+
|6.  |ANITA DERLINK  |OSOJNIK 1     |
+------+----------------+-------------------+
|7.  |JURIJ DEMŠAR  |MARTINJ VRH 37   |
+------+----------------+-------------------+
|8.  |RAFAEL TORKAR  |SMOLEVA 5     |
+------+----------------+-------------------+
Št. 041-1/2014-153
Železniki, dne 9. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Občine Železniki
Anže Kavčič l.r.
predsednik OVK
Občine Železniki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti