Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3169. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, stran 8409.

Na podlagi 86. člena v povezavi z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Zagorje ob Savi, zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ter na podlagi zapisnika o glasovanju po pošti na rednih lokalnih volitvah za člane Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je Občinska volilna komisija občine Zagorje ob Savi sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
I.
1. Volitve za člane občinskega sveta so potekale 5. oktobra 2014. Glasovanje je potekalo v Občini Zagorje ob Savi na 35 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje, skupaj na 36 voliščih.
2. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti skupaj 14193 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom.
Glasovalo je skupaj 6768 volivcev ali 47.69 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
3. Za volitve v občinski svet je bilo oddanih 6768 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 165 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 6603 glasovnic.
II.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+-------+----------------------------+---------------+----------+
| Zap. |Ime liste          |Št. glasov   |Delež   |
| št. |              |        |glasov  |
+-------+----------------------------+---------------+----------+
| 1.  |ZAGORJE GRE NAPREJ     |3594 glasov  |54.43 %  |
+-------+----------------------------+---------------+----------+
| 2.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |311 glasov   |4.71 %  |
|    |DEMOKRATI          |        |     |
+-------+----------------------------+---------------+----------+
| 3.  |LISTA BRANKO RENČOF     |80 glasov   |1.21 %  |
+-------+----------------------------+---------------+----------+
| 4.  |SMC STRANKA MIRA CERARJA  |642 glasov   |9.72 %  |
+-------+----------------------------+---------------+----------+
| 5.  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |701 glasov   |10.62 %  |
|    |STRANKA           |        |     |
+-------+----------------------------+---------------+----------+
| 6.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |507 glasov   |7.68 %  |
|    |STRANKA – SDS        |        |     |
+-------+----------------------------+---------------+----------+
| 7.  |SD SOCIALNI DEMOKRATI    |371 glasov   |5.62 %  |
+-------+----------------------------+---------------+----------+
| 8.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA|397 glasov   |6.01 %  |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |        |     |
+-------+----------------------------+---------------+----------+
III.
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12 in 19/13) pripada listam kandidatom skupno 25 mandatov v Občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi.
Občinska volilna komisija je v skladu s 14. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), na podlagi ugotovljenega izida glasovanja delila število glasov za vsako listo kandidatov z vsemi števili od 1 do 25 (d'Hondtov sistem) in ugotovila, da pripada posameznim listam kandidatom naslednje število mandatov:
+-------+------------+-------+----------------------------------+
| Zap. |  Količnik| Št. |Ime liste             |
| št. |      |    |                 |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  1  |   3594.00|  1  |ZGN – ZA  GORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  2  |   1797.00|  1  |ZGN – ZA  GORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  3  |   1198.00|  1  |ZGN – ZA  GORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  4  |   898.50|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  5  |   718.80|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  6  |   701.00|  5  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  7  |   642.00|  4  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  8  |   599.00|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  9  |   513.43|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  10 |   507.00|  6  |SDS – S   LOVENSKA DEMOKRATSKA |
|    |      |    |STRANKA              |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  11 |   449.25|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  12 |   399.33|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  13 |   397.00|  8  |DESUS –  DESUS – DEMOKRATIČNA  |
|    |      |    |STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  14 |   371.00|  7  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI      |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  15 |   359.40|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  16 |   350.50|  5  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  17 |   326.73|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  18 |   321.00|  4  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  19 |   311.00|  2  |NSI – N OVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |
|    |      |    |DEMOKRATI             |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  20 |   299.50|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  21 |   276.46|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  22 |   256.71|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  23 |   253.50|  6  |SDS – S   LOVENSKA DEMOKRATSKA |
|    |      |    |STRANKA              |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  24 |   239.60|  1  |ZGN – Z  AGORJE GRE NAPREJ –   |
|    |      |    |ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA   |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
|  25 |   233.67|  5  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+-------+------------+-------+----------------------------------+
IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da po zaporedju 25 najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov v Občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi:
+----------+-------+--------------------------------------------+
|Št. mand. | Št. |Ime liste                  |
+----------+-------+--------------------------------------------+
|  15  |  1  |ZGN – ZAGORJE GRE NAPREJ – ZDRUŽENJE ZA   |
|     |    |NAPREDEK ZASAVJA              |
+----------+-------+--------------------------------------------+
|  1   |  2  |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |
+----------+-------+--------------------------------------------+
|  0   |  3  |Lista Branko Renčof             |
+----------+-------+--------------------------------------------+
|  2   |  4  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA         |
+----------+-------+--------------------------------------------+
|  3   |  5  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+----------+-------+--------------------------------------------+
|  2   |  6  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     |
+----------+-------+--------------------------------------------+
|  1   |  7  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI           |
+----------+-------+--------------------------------------------+
|  1   |  8  |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|     |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE            |
+----------+-------+--------------------------------------------+
|  25  |    |SKUPAJ                   |
+----------+-------+--------------------------------------------+
V.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) kandidat:
Roman Savšek, ki kandidira na listi SLS – Slovenska ljudska stranka,
izvoljen na podlagi preferenčnih glasov, saj so volivci za navedeno listo oddali več kot ¼ preferenčnih glasov, kandidat pa je dobil več kot 10 % glasov, oddanih za listo, na kateri je kandidiral.
VI.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) z liste kandidatov izvoljeni:
 
Lista: ZAGORJE GRE NAPREJ
1. Matjaž Švagan, roj. 21. 5. 1963, Izlake, Izlake 19
2. Marija Ribič, roj. 15. 11. 1970, Mlinše, Mlinše 26
3. Rudi Medved, roj. 28. 12. 1959, Zagorje ob Savi, Podvine 40
4. Simona Klukej, roj. 3. 12. 1963, Zagorje ob Savi, Naselje Srečka Kosovela 33
5. Mitja Adamlje, roj. 23. 5. 1983, Zagorje ob Savi, Marnova 31a
6. Anica Režun, roj. 12. 8. 1951, Razbor pri Čemšeniku, Razbor pri Čemšeniku 18
7. Anton Benko, roj. 31. 12. 1939, Zagorje ob Savi, Farčnikova kolonija 24
8. Marjana Mlinarič Pikelj, roj. 10. 8. 1960, Izlake, Loke 20
9. Ivan Klančišar, roj. 31. 7. 1958, Izlake, Izlake 68
10. Štefka Suša, roj. 28. 11. 1957, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 50
11. Marjan Kovač, roj. 5. 8. 1950, Kisovec, Petelinkarjeva cesta 1
12. Blanka Šmit, roj. 23. 6. 1963, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 57
13. Samo Vrtačnik, roj. 14. 8. 1966, Podkum, Podkum 9a
14. Aleksander Pergar, roj. 19. 12. 1982, Zagorje ob Savi, Cankarjev trg 1
15. Petra Potočnik Izgoršek, roj. 22. 11. 1979, Potoška vas, Potoška vas 37
 
Lista: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Primož Štendler, roj. 17. 5. 1978, Zagorje ob Savi, Fakinova ulica 9
 
Lista: SMC STRANKA MIRA CERARJA
1. Gašper Koprivšek, roj. 28. 6. 1982, Izlake, Medijske Toplice 29
2. Natalija Stošicki, roj. 27. 6. 1966, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 45
 
5. Lista: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Roman Savšek, roj. 14. 10. 1968, Gorenja vas, Gorenja vas 28
2. Alojz Jelševar Slavko, roj. 25. 7. 1955, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 61
3. Marija Oven, roj. 25. 6. 1988, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 2
 
6. Lista: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Bojan Simončič, roj. 23. 7. 1961, Zagorje ob Savi, Na bregu 10
2. Alojzija Kralj, roj. 29. 1. 1955, Kisovec, Cesta na Zlato polje 7.
 
7. Lista: SD SOCIALNI DEMOKRATI
1. Željko Železnik, roj. 13. 12. 1980, Zagorje ob Savi, Cesta Otona Župančiča 8
 
8. Lista: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. Anica Ule Maček, roj. 17. 7. 1954, Zagorje ob Savi, Trboveljska cesta 7
VII.
Občinske svetnice in svetniki, ki so bili izvoljeni na rednih volitvah za člane Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 5. oktobra 2014, so:
1. Matjaž Švagan, roj. 21. 5. 1963, Izlake, Izlake 19
2. Marija Ribič, roj. 15. 11. 1970, Mlinše, Mlinše 26
3. Rudi Medved, roj. 28. 12. 1959, Zagorje ob Savi, Podvine 40
4. Simona Klukej, roj. 3. 12. 1963, Zagorje ob Savi, Naselje Srečka Kosovela 33
5. Mitja Adamlje, roj. 23. 5. 1983, Zagorje ob Savi, Marnova 31a
6. Anica Režun, roj. 12. 8. 1951, Razbor pri Čemšeniku, Razbor pri Čemšeniku 18
7. Anton Benko, roj. 31. 12. 1939, Zagorje ob Savi, Farčnikova kolonija 24
8. Marjana Mlinarič Pikelj, roj. 10. 8. 1960, Izlake, Loke 20
9. Ivan Klančišar, roj. 31. 7. 1958, Izlake, Izlake 68
10. Štefka Suša, roj. 28. 11. 1957, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 50
11. Marjan Kovač, roj. 5. 8. 1950, Kisovec, Petelinkarjeva cesta 1
12. Blanka Šmit, roj. 23. 6. 1963, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 57
13. Samo Vrtačnik, roj. 14. 8. 1966, Podkum, Podkum 9a
14. Aleksander Pergar, roj. 19. 12. 1982, Zagorje ob Savi, Cankarjev trg 1
15. Petra Potočnik Izgoršek, roj. 22. 11. 1979, Potoška vas, Potoška vas 37
16. Primož Štendler, roj. 17. 5. 1978, Zagorje ob Savi, Fakinova ulica 9
17. Gašper Koprivšek, roj. 28. 6. 1982, Izlake, Medijske Toplice 29
18. Natalija Stošicki, roj. 27. 6. 1966, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 45
19. Roman Savšek, roj. 14. 10. 1968, Gorenja vas, Gorenja vas 28
20. Alojz Jelševar Slavko, roj. 25. 7. 1955, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 61
21. Marija Oven, roj. 25. 6. 1988, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 2
22. Bojan Simončič, roj. 23. 7. 1961, Zagorje ob Savi, Na bregu 10
23. Alojzija Kralj, roj. 29. 1. 1955, Kisovec, Cesta na Zlato polje 7
24. Željko Železnik, roj. 13. 12. 1980, Zagorje ob Savi, Cesta Otona Župančiča 8
25. Anica Ule Maček, roj. 17. 7. 1954, Zagorje ob Savi, Trboveljska cesta 7.
Št. 041-3/2014
Zagorje ob Savi, dne 6. oktobra 2014
Predsednik
Sašo Ostrožnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti