Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3165. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 5. oktobra 2014, stran 8407.

Posebna občinska volilna komisija Občine Trebnje je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12, v nadaljevanju: ZLV) na 3. seji dne 5. oktobra 2014
u g o t o v i l a
Rezultat udeležbe za izvolitev člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti:
   SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV:  172
  SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU:      103
  SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI:       3
  SKUPAJ GLASOVALO:            106
  ODSTOTEK UDELEŽBE:         61,63 %
 
  ODDANIH GLASOV:             106
  NEVELJAVNIH GLASOV:            2
  VELJAVNIH GLASOV:            104
Rezultat glasovanja za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti:
+------+------------------+--------+-------+
| Zap. |Ime in priimek  | Št.  |  %  |
| št. |kandidata     | glasov |glasov |
+------+------------------+--------+-------+
| 1  |MATIJA HOČEVAR  | 104  |100,00 |
+------+------------------+--------+-------+
Posebna občinska volilna komisija je ugotovila, da je kandidat Matija Hočevar, rojen 3. 7. 1932, Vejar 120, 8210 Trebnje, dobil večino glasov, zato je v skladu z določbami ZLV, izvoljen za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje.
Št. 040-1/2014
Trebnje, dne 10. oktobra 2014
Posebna občinska volilna komisija
Tajnica:
Klavdija Tahan l.r.
 
Mitja Prijatelj
l.r., predsednik
 
Andrej Miklič l.r.,
namestnik predsednika
 
Karmen Rogelj l.r.,
članica
 
Matej Breznik l.r.,
namestnik članice
 
Andrejka Jevnikar l.r.,
namestnica člana