Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3157. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan, stran 8400.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Škocjan na 7. seji dne 6. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan
VOLITVE ŽUPANA
I.
1. Na volitvah, dne 5. 10. 2014, je imelo pravico voliti skupaj 2597 volivcev, od tega:
a) 2597 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
2. Glasovalo je skupaj 1085 volivcev ali 41,78 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1085 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) ni nihče glasoval po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1084 glasovnic, od tega:
NEVELJAVNIH: 82
VELJAVNIH: 1002
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Jože Kapler 1002 glasov (100,00 %)
Izvoljen kandidat za župana je:
Ime in priimek: Jože Kapler
Datum rojstva: 5. 8. 1967
Naslov stalnega prebivališča: Zavinek 3, 8275 Škocjan.
VOLITVE OBČINSKI SVET
I.
1. Na volitvah, dne 5. 10. 2014, je imelo pravico voliti skupaj 2597 volivcev, od tega:
a) 2597 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
2. Glasovalo je skupaj 1085 volivcev ali 41,78 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1085 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) ni nihče glasoval po pošti.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1085 glasovnic, od tega:
NEVELJAVNIH: 40
VELJAVNIH: 1045
Liste so dobile naslednje število glasov in mandatov na podlagi količnika po d'Hondtu:
Št. mandatov: 12
+------+---------------------+----------+-----------+-----------+
| Zap. |Ime liste      |Št. glasov| % glasov |  Št.  |
| št. |           |     |      |izvoljenih |
+------+---------------------+----------+-----------+-----------+
| 1  |SDS – SLOVENSKA   |  457  |  43.73  |   6   |
|   |DEMOKRATSKA STRANKA |     |      |      |
+------+---------------------+----------+-----------+-----------+
| 3  |BUČKA – NEODVISNA  |  224  |  21.44  |   3   |
|   |LISTA        |     |      |      |
+------+---------------------+----------+-----------+-----------+
| 2  |SLS – SLOVENSKA   |  171  |  16.36  |   2   |
|   |LJUDSKA STRANKA   |     |      |      |
+------+---------------------+----------+-----------+-----------+
| 4  |DRUŠTVO UPOKOJENCEV |  128  |  12.25  |   1   |
+------+---------------------+----------+-----------+-----------+
| 5  |NSI – NOVA SLOVENIJA |  65  |  6.22  |   0   |
|   |– KRŠČANSKI DEMOKRATI|     |      |      |
+------+---------------------+----------+-----------+-----------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so, ob upoštevanju dejstva, da je za župana izvoljen Jože Kapler, ki je bil sicer prvi na listi Slovenska demokratska stranka SDS, v Občinski svet Občine Škocjan izvoljeni naslednji kandidati:
Lista: 1 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 457 % glasov: 43.73 % Št. izvoljenih: 6
+------+----------------------+-----------+
| Zap. |    Kandidat    |Izv./žreb. |
| št. |           |      |
+------+----------------------+-----------+
|  4 |MARTINA BOŽIČ     |  Izvoljen|
+------+----------------------+-----------+
|  2 |MARTINA KRALJ     |  Izvoljen|
+------+----------------------+-----------+
|  3 |JANEZ VIDE      |  Izvoljen|
+------+----------------------+-----------+
|  5 |FRANC MATKO      |  Izvoljen|
+------+----------------------+-----------+
|  6 |JOŽICA LINDIČ     |  Izvoljen|
+------+----------------------+-----------+
|  7 |MILAN MARKELC     |  Izvoljen|
+------+----------------------+-----------+
Lista: 2 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 171 % glasov: 16.36 % Št. izvoljenih: 2
+------+----------------------+-----------+
| Zap. |    Kandidat    |Izv./žreb. |
| št. |           |      |
+------+----------------------+-----------+
|  1 |FRANC KOCJAN     |  Izvoljen|
+------+----------------------+-----------+
|  7 |MATEJ KRNC      |  Izvoljen|
+------+----------------------+-----------+
Lista: 3 – BUČKA – NEODVISNA LISTA
Skupno št. glasov: 224 % glasov: 21.44 % Št. izvoljenih: 3
+-------+---------------------+-----------+
| Zap. |   Kandidat    | Izv./žreb.|
| št. |           |      |
+-------+---------------------+-----------+
|  1  |ALOJZ HOČEVAR    |  Izvoljen|
+-------+---------------------+-----------+
|  2  |VIDA GROS      |  Izvoljen|
+-------+---------------------+-----------+
|  3  |SLAVKO PUNGERŠIČ   |  Izvoljen|
+-------+---------------------+-----------+
Lista: 4 – DRUŠTVO UPOKOJENCEV
Skupno št. glasov: 128 % glasov: 12.25 % Št. izvoljenih: 1
+------+----------------------+-----------+
| Zap. |    Kandidat    |Izv./žreb. |
| št. |           |      |
+------+----------------------+-----------+
|  1 |DRAGICA BOBIČ     |  Izvoljen|
+------+----------------------+-----------+
Sestavni del poročila so vsi izpiski iz uradne aplikacije in se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva.
Poročilo se pošlje županu, Državni volilni komisiji, predstavnikom kandidatur ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Poročilo se objavi v prvi naslednji številki občinskega glasila ter na uradni spletni strani občine in uradni oglasni deski občine.
Št. 041-0001/2014
Škocjan, dne 6. oktobra 2014
Občinska volilna komisija
Občine Škocjan
Predsednik
Bojan Avbar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti