Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3150. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice dne 5. oktobra 2014, stran 8395.

Občinska volilna komisija Občine Slovenske Konjice je dne 8. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta na rednih volitvah dne 5. oktobra 2014 ugotovila:
I. DEL
1.
1.1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti skupaj 11990 volivcev vpisanih v volilne imenike.
1.2. Glasovalo je skupaj 5187 volivcev ali 43,26 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega je:
1.2.1. 5012 volivcev glasovalo na voliščih na dan volitev, dne 5. 10. 2014,
1.2.2. 164 volivcev glasovalo predčasno in
1.2.3. 11 volivcev glasovalo po pošti.
2.
2.1. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 5187 glasovnic. Od oddanih glasovnic je bilo 189 neveljavnih, ker so bile prazne ali je bilo na njih obkroženih dve ali več številk pred imeni list oziroma iz njih ni bilo mogoče na nedvoumen način ugotoviti volje volivcev.
4998 glasovnic je bilo veljavnih.
2.2. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+-----+-----------------------------+------+
|ZŠ  |Ime liste          | Št. |
|   |               |glasov|
+-----+-----------------------------+------+
|   |ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 1  |   |
+-----+-----------------------------+------+
|1  |ZDRUŽENA LEVICA / IDS    | 120 |
+-----+-----------------------------+------+
|2  |LISTA ZA NAPREDEK IN RAZVOJ | 106 |
+-----+-----------------------------+------+
|3  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI   | 219 |
+-----+-----------------------------+------+
|4  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   | 500 |
|   |STRANKA           |   |
+-----+-----------------------------+------+
|5  |Neodvisna lista Konjice   | 206 |
|   |moraš imeti rad       |   |
+-----+-----------------------------+------+
|6  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA | 714 |
|   |STRANKA           |   |
+-----+-----------------------------+------+
|7  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 261 |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |   |
+-----+-----------------------------+------+
|8  |SKUPAJ ZA občino Slovenske  | 180 |
|   |Konjice           |   |
+-----+-----------------------------+------+
|9  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA  | 575 |
+-----+-----------------------------+------+
|10  |JOŽE PLANKL ZA BOLJŠE    | 159 |
|   |KONJICE           |   |
+-----+-----------------------------+------+
|11  |NSI – NOVA SLOVENIJA –    | 236 |
|   |KRŠČANSKI DEMOKRATI     |   |
+-----+-----------------------------+------+
|   |SKUPAJ VOLILNA ENOTA 1    | 3276 |
+-----+-----------------------------+------+

+-----+-----------------------------+------+
|ZŠ  |Ime liste          | Št. |
|   |               |glasov|
+-----+-----------------------------+------+
|   |ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 2  |   |
+-----+-----------------------------+------+
|1  |ZDRUŽENA LEVICA / IDS    | 34 |
+-----+-----------------------------+------+
|2  |LISTA ZA NAPREDEK IN RAZVOJ | 222 |
+-----+-----------------------------+------+
|3  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI   | 132 |
+-----+-----------------------------+------+
|4  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   | 291 |
|   |STRANKA           |   |
+-----+-----------------------------+------+
|5  |Neodvisna lista Konjice   | 38 |
|   |moraš imeti rad       |   |
+-----+-----------------------------+------+
|6  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA | 587 |
|   |STRANKA           |   |
+-----+-----------------------------+------+
|7  |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA | 90 |
|   |STRANKA UPOKOJENCEV     |   |
|   |SLOVENIJE          |   |
+-----+-----------------------------+------+
|8  |SKUPAJ ZA občino Slovenske  | 68 |
|   |Konjice           |   |
+-----+-----------------------------+------+
|9  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA  | 183 |
+-----+-----------------------------+------+
|11  |NSI – NOVA SLOVENIJA –    | 77 |
|   |KRŠČANSKI DEMOKRATI     |   |
+-----+-----------------------------+------+
|   |SKUPAJ VOLILNA ENOTA 2    | 1722 |
+-----+-----------------------------+------+
|   |SKUPAJ OBČINA        | 4998 |
+-----+-----------------------------+------+
3. Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov skupaj 14 direktnih mandatov, in sicer:
+-------------+---------------------------+---------+
|ZŠ      |Ime liste         |DIREKTNI |
|       |              | MANDATI |
+-------------+---------------------------+---------+
|       |ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 1 |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|1      |SDS – SLOVENSKA      |  3  |
|       |DEMOKRATSKA STRANKA    |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|2      |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |  2  |
|       |STRANKA          |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|3      |SMC – STRANKA MIRA CERARJA |  2  |
+-------------+---------------------------+---------+
|4      |DESUS – DEMOKRATIČNA    |  1  |
|       |STRANKA UPOKOJENCEV    |     |
|       |SLOVENIJE         |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|5      |SD – SOCIALNI DEMOKRATI  |  1  |
+-------------+---------------------------+---------+
|6      |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |  1  |
|       |LJUDSKA STRANKA      |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|7      |Neodvisna lista Konjice  |  1  |
|       |moraš imeti rad      |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|8      |ZDRUŽENA LEVICA / IDS   |  0  |
+-------------+---------------------------+---------+
|9      |LISTA ZA NAPREDEK IN    |  0  |
|       |RAZVOJ           |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|10      |SKUPAJ ZA občino Slovenske |  0  |
|       |Konjice          |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|11      |JOŽE PLANKL ZA BOLJŠE   |  0  |
|       |KONJICE          |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|       |SKUPAJ VOLILNA ENOTA 1   |  11  |
+-------------+---------------------------+---------+
|       |ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 2 |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|1      |SDS – SLOVENSKA      |  2  |
|       |DEMOKRATSKA STRANKA    |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|2      |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |  1  |
|       |STRANKA          |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|3      |SMC – STRANKA MIRA CERARJA |  0  |
+-------------+---------------------------+---------+
|4      |DESUS – DEMOKRATIČNA    |  0  |
|       |STRANKA UPOKOJENCEV    |     |
|       |SLOVENIJE         |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|5      |SD – SOCIALNI DEMOKRATI  |  0  |
+-------------+---------------------------+---------+
|6      |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |  0  |
|       |LJUDSKA STRANKA      |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|7      |Neodvisna lista Konjice  |  0  |
|       |moraš imeti rad      |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|8      |ZDRUŽENA LEVICA / IDS   |  0  |
+-------------+---------------------------+---------+
|9      |LISTA ZA NAPREDEK IN    |  0  |
|       |RAZVOJ           |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|10      |SKUPAJ ZA občino Slovenske |  0  |
|       |Konjice          |     |
+-------------+---------------------------+---------+
|       |SKUPAJ VOLILNA ENOTA 2   |  3  |
+-------------+---------------------------+---------+
|       |SKUPAJ OBČINA       |  14  |
+-------------+---------------------------+---------+
4. Preostalih 9 mandatov se, na podlagi 16. člena Zakona o lokalnih volitvah, razdeli na ravni občine. Istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah, so bile naslednje:
+-------------+-----------------------------------+
|   ZŠ   |Ime liste             |
+-------------+-----------------------------------+
|   1   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+-------------+-----------------------------------+
|   2   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+-------------+-----------------------------------+
|   3   |SMC – STRANKA MIRA CERARJA     |
+-------------+-----------------------------------+
|   4   |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|       |UPOKOJENCEV SLOVENIJE       |
+-------------+-----------------------------------+
|   5   |SD – SOCIALNI DEMOKRATI      |
+-------------+-----------------------------------+
|   6   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA |
|       |STRANKA              |
+-------------+-----------------------------------+
|   7   |Neodvisna lista Konjice moraš imeti|
|       |rad                |
+-------------+-----------------------------------+
|   8   |ZDRUŽENA LEVICA / IDS       |
+-------------+-----------------------------------+
|   9   |LISTA ZA NAPREDEK IN RAZVOJ    |
+-------------+-----------------------------------+
|   10   |SKUPAJ ZA občino Slovenske Konjice |
+-------------+-----------------------------------+
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljeni s števili od 1 do 23 (D'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 23 količnikov naslednje:
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|Zap. št|Količnik|Delitelj|Ime liste              |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  1  | 1301.00| 1/1  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  2  | 791.00| 1/1  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  3  | 758.00| 1/1  |STRANKA MIRA CERARJA         |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  4  | 650.50| 1/2  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  5  | 433.67| 1/3  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  6  | 395.50| 1/2  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  7  | 379.00| 1/2  |STRANKA MIRA CERARJA         |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  8  | 351.00| 1/1  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |
|    |    |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  9  | 351.00| 1/1  |SOCIALNI DEMOKRATI          |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  10 | 328.00| 1/1  |LISTA ZA NAPREDEK IN RAZVOJ     |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  11 | 325.25| 1/4  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  12 | 313.00| 1/1  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  13 | 263.67| 1/3  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  14 | 260.20| 1/5  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  15 | 252.67| 1/3  |STRANKA MIRA CERARJA         |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  16 | 248.00| 1/1  |SKUPAJ ZA občino Slovenske Konjice  |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  17 | 244.00| 1/1  |Neodvisna lista Konjice moraš imeti |
|    |    |    |rad                 |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  18 | 216.83| 1/6  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  19 | 197.75| 1/4  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  20 | 189.50| 1/4  |STRANKA MIRA CERARJA         |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  21 | 185.86| 1/7  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  22 | 175.50| 1/2  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |
|    |    |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
|  23 | 175.50| 1/2  |SOCIALNI DEMOKRATI          |
+-------+--------+--------+-------------------------------------+
5. Na podlagi 23 najvišjih količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
+----+--------------------------+---------+
|ZŠ |Ime liste         | MANDATI |
+----+--------------------------+---------+
|1  |SDS – SLOVENSKA      |  2  |
|  |DEMOKRATSKA STRANKA    |     |
+----+--------------------------+---------+
|2  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |  1  |
|  |STRANKA          |     |
+----+--------------------------+---------+
|3  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA|  2  |
+----+--------------------------+---------+
|4  |DESUS – DEMOKRATIČNA   |  1  |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV    |     |
|  |SLOVENIJE         |     |
+----+--------------------------+---------+
|5  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI  |  1  |
+----+--------------------------+---------+
|6  |LISTA ZA NAPREDEK IN   |  1  |
|  |RAZVOJ          |     |
+----+--------------------------+---------+
|7  |SKUPAJ ZA občino Slovenske|  1  |
|  |Konjice          |     |
+----+--------------------------+---------+
|  |SKUPAJ          |  9  |
+----+--------------------------+---------+
6. Ti mandati se, na podlagi 17. člena Zakona o lokalnih volitvah, dodelijo listam v tisti volilni enoti, kjer imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Zaporedje ostankov glasov istoimenskih list v razmerju do količnika v volilni enoti, ki vpliva na delitev mandatov, je pri posameznih listah kandidatov naslednje:
6.1. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
   1. volilna enota 48,72 %
  2. volilna enota 38,62 %
6.2. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
   1. volilna enota 44,20 %
  2. volilna enota 18,29 %
6.3. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
   1. volilna enota 80,83 %
  2. volilna enota 74,39 %
6.4. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
   1. volilna enota 27,47 %
  2. volilna enota 36,59 %
6.5. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
   1. volilna enota 6,96 %
  2. volilna enota 53,66 %
6.6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
   1. volilna enota 15,26 %
  2. volilna enota 31,30 %
6.7. Neodvisna lista Konjice moraš imeti rad
   1. volilna enota 0,61 %
  2. volilna enota 15,45 %
6.8. ZDRUŽENA LEVICA / IDS
   1. volilna enota 58,61 %
  2. volilna enota 13,82 %
6.9. LISTA ZA NAPREDEK IN RAZVOJ
   1. volilna enota 51,77 %
  2. volilna enota 90,24 %
6.10. SKUPAJ ZA občino Slovenske Konjice
   1. volilna enota 87,91 %
  2. volilna enota 27,64 %
6.11. JOŽE PLANKL ZA BOLJŠE KONJICE
   1. volilna enota 77,66 %
7. 18. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen, če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste in da število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 % števila vseh glasov, oddanih za listo. Občinska volilna komisija je ugotovila, da določila iz navedenega člena izpolnjujejo naslednji kandidati:
– z LISTE ZA NAPREDEK IN RAZVOJ v drugi volilni enoti je kandidat Založnik Branko dobil največje število preferenčnih glasov večine volivcev, ki so glasovali za listo. LISTI ZA NAPREDEK IN RAZVOJ v drugi volilni enoti pripada en mandat, zato je izvoljen kandidat Založnik Branko,
– z liste SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA v drugi volilni enoti je kandidat Čakš Janko dobil največje število preferenčnih glasov večine volivcev, ki so glasovali za listo. Listi SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA v drugi volilni enoti pripada en mandat, zato je izvoljen kandidat Čakš Janko,
– z liste SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA v drugi volilni enoti sta kandidata Koren Peter in Škrinjar Boris dobila največje število preferenčnih glasov večine volivcev, ki so glasovali za listo. Listi SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA v drugi volilni enoti pripadata dva mandata, zato sta izvoljena kandidata Koren Peter in Škrinjar Boris.
II. DEL
Člani Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, izvoljeni na rednih volitvah dne 5. oktobra 2014, so:
1. Ofentavšek Anton, roj. 10. 5. 1941, Tepanje 64, Slovenske Konjice;
2. Vozlič Irena, roj. 12. 4. 1974, Antona Janše 7b, Slovenske Konjice;
3. Zidanšek Martin, roj. 5. 6. 1971, Spodnje Preloge 17a, Slovenske Konjice;
4. Rožanc Valerija, roj. 4. 11. 1979, Škedenj 17, Loče;
5. Koren Peter, roj. 3. 6. 1972, Zbelovska gora 73, Loče;
6. Škrinjar Boris, roj. 15. 3. 1971, Štajerska vas 1a, Loče;
7. Satler Jožef, roj. 9. 3. 1963, Žiče 92b, Loče;
8. Hren Slavko, roj. 19. 6. 1956, Škalce 16, Slovenske Konjice;
9. Pavlič Nežika, roj. 30. 4. 1988, Dobrnež 8, Slovenske Konjice;
10. Frim Stane, roj. 4. 3. 1960, Ul. Ivana Minattija 2, Slovenske Konjice;
11. Čakš Janko, roj. 2. 7. 1956, Ob železnici 4, Loče;
12. Nečemer Matej, roj. 21. 11. 1976, Slomškova 3b, Slovenske Konjice;
13. Klampfer Ksenija, roj. 27. 7. 1976, Slomškova 3c, Slovenske Konjice;
14. Lajnšček Tomaž, roj. 12. 9. 1975, Škalce 67, Slovenske Konjice;
15. Štefanič Peter, roj. 5. 3. 1950, Stari trg 31, Loče;
16. Hlačar Jožef, roj. 27. 10. 1940, Mlinska cesta 11c, Slovenske Konjice;
17. Brečko Poklič Milena, roj. 7. 11. 1952, Aškerčeva 3, Slovenske Konjice;
18. Ratajc Darko, roj. 20. 8. 1960, Stari trg 30, Slovenske Konjice;
19. Gumzej Andrej, roj. 14. 11. 1978, Krožna ulica 10, Loče;
20. Štromajer Jernej, roj. 13. 5. 1987, Bezina 7, Slovenske Konjice;
21. Kolar Stanko, roj. 10. 10. 1970, Vešenik 37, Slovenske Konjice;
22. Levart Jure, roj. 18. 3. 1977, Spodnje Preloge 13a, Slovenske Konjice;
23. Založnik Branko, roj. 22. 4. 1969, Zg. Laže 6, Loče.
Št. 040-0031/2014-2(121)
Slovenske Konjice, dne 8. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Lidija Pratnemer l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti