Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3149. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice, stran 8395.

Občinska volilna komisija Občine Slovenske Konjice je dne 8. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana na rednih volitvah dne 5. oktobra 2014 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Slovenske Konjice.
I.
1. Na rednih volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti skupaj 11990 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 5188 volivcev ali 43,27 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:
5012 volivcev glasovalo na voliščih, dne 5. 10. 2014
164 volivcev glasovalo predčasno,
12 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana Občine Slovenske Konjice je bilo na volitvah 5. oktobra 2014 oddanih 5188 glasovnic. Od tega je bilo 109 glasovnic neveljavnih, ker so bile prazne ali iz njih ni bilo mogoče na nedvoumen način ugotoviti volje volivcev. Veljavnih je bilo 5079 glasovnic.
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+--------------------+-------+--------+
|1   |GORINŠEK MIRAN      |   3484| 68.60 %|
+----+--------------------+-------+--------+
|2   |TEHOVNIK ALEKSANDRA |   1087| 21.40 %|
+----+--------------------+-------+--------+
|3   |PODPLATAN STANISLAV |    508| 10.00 %|
+----+--------------------+-------+--------+
III.
Občinska volilna komisija Občine Slovenke Konjice je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Slovenske Konjice izvoljen
GORINŠEK MIRAN, roj. 28. 5. 1960, Dobrnež 9a, Slovenske Konjice, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 040-0031/2014-1(121)
Slovenske Konjice, dne 8. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Lidija Pratnemer l.r.