Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3145. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci, stran 8393.

Posebna občinska volilna komisija Občine Rogašovci je na seji dne 5. 10. 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za lokalne volitve za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti na volitvah 5. 10. 2014 ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 220 volivcev, vpisanih v posebni volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 108 volivcev ali 49,09 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je glasovalo:
a) 108 volivcev na voliščih po volilnem imeniku
b) 0 volivcev po pošti
c) 0 predčasno.
II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti je bilo oddanih 108 glasovnic.
Ker so bile nekatere glasovnice prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bila 1 glasovnica neveljavna.
Veljavnih glasovnic je bilo 107.
III.
Za kandidata Baranja Stanka je glasovalo 34 volivcev.
Za kandidata Horvat Mateja je glasovalo 46 volivcev.
Za kandidata Milutinovič Ignaca je glasovalo 27 volivcev.
IV.
Za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci je bil izvoljen Matej Horvat, roj. 11. 7. 1985 iz Sotine 119b, 9262 Rogašovci.
Št. 041-5/2014-73
Rogašovci, dne 8. oktobra 2014
Predsednik
POVK
Manuela Frumen l.r.