Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3142. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Rogaška Slatina, stran 8387.

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94, 33-1353/94, 70-3297/95, 51-2482/02, 73-3567/03, 54-2538/04, 72-3216/05, 72-3215/05, 121-5540/05, 70-3006/06, 46-2514/07, 54-2904/07, 60-3209/07, 45-1987/08, 83-3291/12) ter zaključkov 11. seje Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina z dne 8. 10. 2014, sprejela
P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Rogaška Slatina
1. VOLITVE ŽUPANA
Glasovalo je 3.425 volilnih upravičencev (od skupno 9.415). Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 3.425 glasovnic, od tega veljavnih 3.382 in neveljavnih 43.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-------------+--------------+------------+------------+
|Zap. št.|  Kandidat | Predlagatelj | Število  | Odstotek |
|    |       |       |  glasov  |  glasov  |
+--------+-------------+--------------+------------+------------+
|  1.  |Branko    |SLS,     |  2.881  |  85.19  |
|    |KIDRIČ    |Slovenska   |      |      |
|    |       |ljudska    |      |      |
|    |       |stranka in  |      |      |
|    |       |SDS,     |      |      |
|    |       |Slovenska   |      |      |
|    |       |demokratska  |      |      |
|    |       |stranka    |      |      |
+--------+-------------+--------------+------------+------------+
|  2.  |Mirko JUSTIN |SNS,     |  196   |  5.80  |
|    |       |Slovenska   |      |      |
|    |       |nacionalna  |      |      |
|    |       |stranka    |      |      |
+--------+-------------+--------------+------------+------------+
|  3.  |Stanko FAJS |Skupina    |  305   |  9.02  |
|    |       |volivcev in  |      |      |
|    |       |Lista Toneta |      |      |
|    |       |Plevčaka za  |      |      |
|    |       |prihodnost  |      |      |
+--------+-------------+--------------+------------+------------+
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je ugotovila, da je v skladu z določilom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine Rogaška Slatina za naslednje mandatno obdobje izvoljen kandidat mag. Branko Kidrič, roj. 13. 9. 1962, stanujoč Cerovec pod Bočem 6a, Rogaška Slatina.
 
2. VOLITVE OBČINSKEGA SVETA
Pri glasovanju za člane občinskega sveta je bilo 3.425 oddanih glasovnic, od tega je bilo veljavnih 3.282 in 143 neveljavnih.
Na ravni celotne Občine Rogaška Slatina so posamezne liste kandidatov dosegle sledeče rezultate:
MANDATI ZA OBČINSKI SVET V 1., 2. in 3. volilni enoti:
+--------------------+-------------------+
|količnik v 1. vol. |direktni mandat: 1 |
|enoti: 166,67    |od 6        |
+--------------------+-------------------+
|količnik v 2. vol. |direktna mandata: |
|enoti: 151.29    |2 od 7       |
+--------------------+-------------------+
|količnik v 3. vol. |direktna mandata: |
|enoti: 174,71    |2 od 7       |
+--------------------+-------------------+
V 1. volilni enoti na območju Občine Rogaška Slatina je od skupnega števila volilnih upravičencev 2.972, glasovalo 1.038 volivcev. Oddanih je bilo 1.038 glasovnic, od tega 1.000 veljavnih in 38 neveljavnih.
 
V 2. volilni enoti na območju Občine Rogaška Slatina je od skupnega števila volilnih upravičencev 3.302, glasovalo 1.105 volivcev. Oddanih je bilo 1.105 glasovnic, od tega 1.059 veljavnih in 46 neveljavnih.
 
V 3. volilni enoti na območju Občine Rogaška Slatina je od skupnega števila volilnih upravičencev 3.141, glasovalo 1.282 volivcev. Oddanih je bilo 1.282 glasovnic, od tega 1.223 veljavnih in 59 neveljavnih.
Po določilu 15., 16. in 17. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili na ravni občine izvoljeni naslednji kandidati:
Občinski svet šteje 20 članov, izvoljeni so po proporcionalnem volilnem sistemu (v 1. volilni enoti se voli 6 članov, v 2. in 3. volilni enoti se voli 7 članov).
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
|Zap. | LISTA   | Št. |1. volilna| 2. volilna |3. volilna |
| št. |       |članov | enota  |  enota  |  enota  |
|   |       |v svetu|     |      |      |
|   |       | in % |     |      |      |
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 1 |DESUS –   |  4  |KOVAČIĆ  |FÜHRER   |JAGODIČ  |
|   |DESUS –   |(20 %) |Josip,  |Boris, roj. |Mateja,  |
|   |Demokratična |    |roj. 1937 |1959    |roj. 1972 |
|   |stranka   |    |Lastine  |Gubčeva   |Podturn 3, |
|   |upokojencev |    |2a,    |ulica 2,  |Podplat  |
|   |Slovenije  |    |Rogaška  |Rogaška   |(direktni |
|   |       |    |Slatina  |Slatina   |mandat)  |
|   |       |    |(direktni |(direktni  |      |
|   |       |    |mandat)  |mandat)   |      |
|   |       |    |     |      |      |
|   |       |    |     |BAJC Lidija,|      |
|   |       |    |     |28. 5. 1954 |      |
|   |       |    |     |Tekačevo  |      |
|   |       |    |     |18, Rogaška|      |
|   |       |    |     |Slatina   |      |
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 2 |SMC –    |  4  |mag. BERK |IŽANC Anton,|mag.    |
|   |Stranka   |(20 %) |FRANC,  |roj. 1950  |REDENŠEK  |
|   |Mira     |    |roj. 1957 |Prvomajska |Klaudija, |
|   |Cerarja   |    |Velike  |ulica 27,  |roj. 1974 |
|   |       |    |Rodne   |Rog. Slatina|Spodnje  |
|   |       |    |17a,   |(direktni  |Negonje  |
|   |       |    |Rogaška  |mandat)   |15a,    |
|   |       |    |Slatina  |      |Rogaška  |
|   |       |    |     |      |Slatina  |
|   |       |    |     |      |      |
|   |       |    |     |      |dr. LIPNIK |
|   |       |    |     |      |Jožef, roj.|
|   |       |    |     |      |1935    |
|   |       |    |     |      |Irje 46b, |
|   |       |    |     |      |Rogaška  |
|   |       |    |     |      |Slatina  |
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 3 |SDS –    |  3  |mag. PIRŠ |PRGIN    |MIJOŠEK  |
|   |Slovenska  |(15 %) |Bojan,  |Milena, roj.|Ivan, roj. |
|   |demokratska |    |roj. 1963 |1962    |1956    |
|   |stranka   |    |Sončna  |Cvetlični  |Zg. Negonje|
|   |       |    |ulica 4, |hrib 6,   |4b, Rogaška|
|   |       |    |Rogaška  |Rog. Slatina|Slatina  |
|   |       |    |Slatina  |      |(direktni |
|   |       |    |     |      |mandat)  |
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 4 |SLS –    |  2  |ŠKRABL  |  ------- |KIDRIČ   |
|   |Slovenska  |(10 %) |Mitja,  |      |Martin,  |
|   |ljudska   |    |roj. 1982 |      |roj. 1951 |
|   |stranka   |    |(prefer. |      |Sv.    |
|   |       |    |gl.)   |      |Florijan  |
|   |       |    |Tržišče  |      |109,    |
|   |       |    |12, Rog. |      |Rogaška  |
|   |       |    |Slatina  |      |Slatina  |
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 5 |SD –     |  2  |mag.   |HRIBAR   |  ------ |
|   |Socialni   |(10 %) |FLUCHER  |Daniel, roj.|      |
|   |demokrati  |    |Andrejka, |1977    |      |
|   |       |    |roj. 1969 |Ulica    |      |
|   |       |    |Kidričeva |Kozjanskega |      |
|   |       |    |ulica 14, |odr. 21,  |      |
|   |       |    |Rogaška  |Rog. Slatina|      |
|   |       |    |Slatina  |      |      |
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 6 |Nestrankarska|  2  | ------ |ANTOLIN   |JURČIČ   |
|   |lista za   |(10 %) |     |Marjetica, |Marija,  |
|   |razvoj    |    |     |roj. 1964  |roj. 1970 |
|   |Rogaške   |    |     |Tekačevo  |Zgornji  |
|   |in      |    |     |50, Rog.  |Gabernik  |
|   |podeželja  |    |     |Slatina   |15, Podplat|
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 7 |NSI –    |  2  |OSTRUH  |DOŠLER   | ------- |
|   |Nova     |(10 %) |Marjan,  |Leonida,  |      |
|   |Slovenija  |    |roj.1949 |roj. 1967  |      |
|   |–      |    |(prefer. |Gozdna ulica|      |
|   |krščanski  |    |gl.)   |14, Rogaška |      |
|   |demokrati  |    |Prnek 16, |Slatina   |      |
|   |       |    |Rogaška  |      |      |
|   |       |    |Slatina  |      |      |
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 8 |Skupina   |  1  | ------ | -------- |PLEVČAK  |
|   |volivcev   | (5 %) |     |      |Anton, roj.|
|   |in Lista   |    |     |      |1959    |
|   |Toneta    |    |     |      |Gabrovec  |
|   |Plevčaka   |    |     |      |pri    |
|   |za      |    |     |      |Kostrivnici|
|   |prihodnost  |    |     |      |4a, Podplat|
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 9 |SNS –    |  0  | ------ | -------- | ------- |
|   |Slovenska  | (0 %) |     |      |      |
|   |nacionalna  |    |     |      |      |
|   |stranka   |    |     |      |      |
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
| 10 |Jožica    |  0  | ------ | -------- | ------- |
|   |Korez in   | (0 %) |     |      |      |
|   |skupina   |    |     |      |      |
|   |volivcev   |    |     |      |      |
+-----+-------------+-------+----------+------------+-----------+
3. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
3a. Svet Krajevne skupnosti KOSTRIVNICA šteje 11 članov, razdeljena je na štiri volilne enote. V volilni imenik je vpisanih 1.194 volivcev. Skupno je bilo oddanih 533 glasovnic, od tega je bilo 15 neveljavnih in 518 veljavnih glasovnic.
 
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
|Zap.|Volilna|Število|Priimek |  Ime  | Datum | Ulica | Pošta | Predlagatelj|
| št.| enota |glasov |    |     |rojstva|    |    |       |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 1. |  01 | 59  |Strniša |Jožef  | 20. 2.|Drevenik|3241  |SLS –    |
|  |    |    |    |     | 1956 |28   |Podplat|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |     |    |    |    |LJUDSKA   |
|  |    |    |    |     |    |    |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 2. |  01 | 46  |Volavšek|Damjan  | 2. 6. |Drevenik|3241  |SMC – STRANKA|
|  |    |    |    |     | 1977 |5    |Podplat|MIRA CERARJA |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 3. |  01 | 36  |Lorgar |Vida   | 27. 2.|Drevenik|3250  |SLS –    |
|  |    |    |    |     | 1963 |30   |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |     |    |    |Slatina|LJUDSKA   |
|  |    |    |    |     |    |    |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 4. |  02 | 119 |Tadina |Roman  | 5. 8. |Zgornji |3241  |NESTRANKARSKA|
|  |    |    |    |     | 1971 |Gabernik|Podplat|LISTA ZA   |
|  |    |    |    |     |    |15   |    |RAZVOJ    |
|  |    |    |    |     |    |    |    |ROGAŠKE   |
|  |    |    |    |     |    |    |    |IN PODEŽELJA |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 5. |  02 | 50  |Strniša |David  | 7. 9. |Spodnji |3250  |SLS –    |
|  |    |    |    |     | 1988 |Gabernik|Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |     |    |29   |Slatina|LJUDSKA   |
|  |    |    |    |     |    |    |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 6. |  02 | 44  |Gajšek |Bernardka| 3. 5. |Spodnji |3250  |SLS –    |
|  |    |    |    |     | 1978 |Gabernik|Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |     |    |23   |Slatina|LJUDSKA   |
|  |    |    |    |     |    |    |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 7. |  03 | 58  |Erjavec |Rok   | 2. 8. |Brezje |3241  |NESTRANKARSKA|
|  |    |    |    |     | 1987 |pri   |Podplat|LISTA ZA   |
|  |    |    |    |     |    |Podplatu|    |RAZVOJ    |
|  |    |    |    |     |    |12   |    |ROGAŠKE   |
|  |    |    |    |     |    |    |    |IN PODEŽELJA |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 8. |  03 | 35  |Fajs  |Stanko  | 8. 2. |Kamna  |3241  |SKUPINA   |
|  |    |    |    |     | 1963 |gorca 5 |Podplat|VOLIVCEV IN |
|  |    |    |    |     |    |    |    |LISTA TONETA |
|  |    |    |    |     |    |    |    |PLEVČAKA   |
|  |    |    |    |     |    |    |    |ZA PRIHODNOST|
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 9. |  04 | 59  |Zobec  |Stanko  | 18. 8.|Zagaj  |3250  |SDS –    |
|  |    |    |    |     | 1957 |pod   |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |     |    |Bočem  |Slatina|DEMOKRATSKA |
|  |    |    |    |     |    |12   |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 10.|  04 | 40  |Posl  |Tadej  | 3. 11.|Čača  |3241  |NESTRANKARSKA|
|  |    |    |    |(Dejan) | 1981 |vas 46e |Podplat|LISTA ZA   |
|  |    |    |    |     |    |    |    |RAZVOJ    |
|  |    |    |    |     |    |    |    |ROGAŠKE   |
|  |    |    |    |     |    |    |    |IN PODEŽELJA |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
| 11.|  04 | 21  |Verk  |Lidija  | 10. 4.|Čača  |3241  |SDS –    |
|  |    |    |    |     | 1975 |vas 56 |Podplat|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |     |    |    |    |DEMOKRATSKA |
|  |    |    |    |     |    |    |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------------+
3b. Svet Krajevne skupnosti Sv. Florijan šteje 5 članov, razdeljena je na 2 volilni enoti. V volilni imenik je vpisanih 432 volivcev. Skupno je bilo oddanih 170 glasovnic, od tega je bilo 5 neveljavnih in 165 veljavnih glasovnic.
 
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
+----+-------+-------+--------+-----+-------+---------+-------+------------+
|Zap.|Volilna|Število| Priimek| Ime | Datum | Ulica | Pošta |Predlagatelj|
| št.| enota |glasov |    |   |rojstva|     |    |      |
+----+-------+-------+--------+-----+-------+---------+-------+------------+
| 1. |  01 | 46  |Zidar  |Silva|22. 12.|Sv.   |3250  |SLS –    |
|  |    |    |    |   | 1963 |Florijan |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |   |    |55    |Slatina|LJUDSKA   |
|  |    |    |    |   |    |     |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+-----+-------+---------+-------+------------+
| 2. |  01 | 42  |Cvetko |Aleš | 28. 3.|Sv.   |3250  |SLS –    |
|  |    |    |    |   | 1973 |Florijan |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |   |    |141   |Slatina|LJUDSKA   |
|  |    |    |    |   |    |     |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+-----+-------+---------+-------+------------+
| 3. |  01 | 40  |Colnerič|Franc|23. 11.|Sv.   |3250  |SDS –    |
|  |    |    |    |   | 1954 |Florijan |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |   |    |16    |Slatina|DEMOKRATSKA |
|  |    |    |    |   |    |     |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+-----+-------+---------+-------+------------+
| 4. |  02 | 18  |Kos   |Jožef| 1. 3. |Strmec  |3252  |SDS –    |
|  |    |    |    |   | 1953 |pri Sv. |Rogatec|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |   |    |Florijanu|    |DEMOKRATSKA |
|  |    |    |    |   |    |58    |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+-----+-------+---------+-------+------------+
| 5. |  02 | 17  |Jerič  |Franc| 1. 1. |Strmec  |3252  |SLS –    |
|  |    |    |    |   | 1965 |pri Sv. |Rogatec|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |   |    |Florijanu|    |LJUDSKA   |
|  |    |    |    |   |    |50    |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+-----+-------+---------+-------+------------+
3c. Svet Mestne krajevne skupnosti ROGAŠKA SLATINA šteje 19 članov, razdeljen na osem volilnih enot. V volilni imenik je vpisanih 7.789 volivcev. Skupno je bilo oddanih 2.722 glasovnic, od tega je bilo 164 neveljavnih in 2.558 veljavnih glasovnic.
 
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
|Zap.|Volilna|Število| Priimek|  Ime | Datum | Ulica  | Pošta |Predlagatelj|
| št.| enota |glasov |    |    |rojstva|      |    |      |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 1. | 01  | 167 |Tomić  |Terezija| 10. 7.|Ulica   |3250  |SD –    |
|  |    |    |    |    | 1950 |Kozjanskega|Rogaška|SOCIALNI  |
|  |    |    |    |    |    |odreda 9  |Slatina|DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 2. | 01  | 143 |Hribar |Daniel | 14. 6.|Ulica   |3250  |SD –    |
|  |    |    |    |    | 1977 |Kozjanskega|Rogaška|SOCIALNI  |
|  |    |    |    |    |    |odreda 21 |Slatina|DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 3. | 01  | 111 |Medved |Tobija | 27. 7.|Linhartova |3250  |NSI – NOVA |
|  |    |    |    |    | 1968 |ulica 1  |Rogaška|SLOVENIJA – |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|KRŠČANSKI  |
|  |    |    |    |    |    |      |    |DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 4. | 02  | 149 |Kregar |Srečko |16. 12.|Stritarjeva|3250  |SMC –    |
|  |    |    |    |    | 1967 |ulica 13  |Rogaška|STRANKA   |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|MIRA    |
|  |    |    |    |    |    |      |    |CERARJA   |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 5. | 02  | 105 |Popovič |Silva  |23. 10.|Ulica   |3250  |SD –    |
|  |    |    |    |    | 1964 |XIV.    |Rogaška|SOCIALNI  |
|  |    |    |    |    |    |divizije  |Slatina|DEMOKRATI  |
|  |    |    |    |    |    |60     |    |      |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 6. | 02  | 80  |Vrečar |Željko | 9. 5. |Tavčarjeva |3250  |SD –    |
|  |    |    |    |    | 1958 |ulica 5  |Rogaška|SOCIALNI  |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 7. | 03  | 167 |Belcer |Janez  | 2. 6. |Sotelska  |3250  |NSI – NOVA |
|  |    |    |    |(Janko) | 1959 |cesta 30  |Rogaška|SLOVENIJA – |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|KRŠČANSKI  |
|  |    |    |    |    |    |      |    |DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 8. | 03  | 107 |Tominc |Zlatko | 29. 7.|Krpanova  |3250  |SD –    |
|  |    |    |    |    | 1958 |ulica 7  |Rogaška|SOCIALNI  |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 9. | 03  | 103 |Drimel |Maša  |17. 11.|Levstikova |3250  |SD –    |
|  |    |    |    |    | 1982 |ulica 3b  |Rogaška|SOCIALNI  |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 10.| 04  | 119 |Gaberšek|Marija | 14. 7.|Spodnje  |3250  |SLS –    |
|  |    |    |    |    | 1958 |Sečovo 26 |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|LJUDSKA   |
|  |    |    |    |    |    |      |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 11.| 04  | 80  |Povalej |Ivan  |12. 10.|Tuncovec  |3250  |SLS –    |
|  |    |    |    |    | 1967 |15     |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|LJUDSKA   |
|  |    |    |    |    |    |      |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 12.| 05  | 131 |Križman |Franc  |18. 12.|Slomškova |3250  |SD –    |
|  |    |    |    |    | 1947 |ulica 16  |Rogaška|SOCIALNI  |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 13.| 05  | 87  |Zagoda |Nada  | 24. 6.|Ulica   |3250  |SLS –    |
|  |    |    |    |    | 1950 |Zrinjskega |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |    |    |6     |Slatina|LJUDSKA   |
|  |    |    |    |    |    |      |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 14.| 06  | 69  |Kovačič |Branko | 5. 11.|Kamence  |3250  |SMC –    |
|  |    |    |    |    | 1963 |25     |Rogaška|STRANKA   |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|MIRA    |
|  |    |    |    |    |    |      |    |CERARJA   |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 15.| 06  | 65  |Cverlin |Darko  | 16. 2.|Kamence  |3250  |SDS –    |
|  |    |    |    |    | 1975 |21     |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|DEMOKRATSKA |
|  |    |    |    |    |    |      |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 16.| 07  | 53  |Sinko  |Karl  | 4. 11.|Plat 7   |3250  |NSI – NOVA |
|  |    |    |    |(Drago) | 1949 |      |Rogaška|SLOVENIJA – |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|KRŠČANSKI  |
|  |    |    |    |    |    |      |    |DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 17.| 07  | 53  |Peperko |Andrej |30. 11.|Topole 29 |3250  |SLS –    |
|  |    |    |    |    | 1979 |      |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|LJUDSKA   |
|  |    |    |    |    |    |      |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 18.| 08  | 74  |Žekar  |Drago  |25. 10.|Gradiški  |3250  |NSI – NOVA |
|  |    |    |    |    | 1961 |dol 56b  |Rogaška|SLOVENIJA – |
|  |    |    |    |    |    |      |Slatina|KRŠČANSKI  |
|  |    |    |    |    |    |      |    |DEMOKRATI  |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
| 19.| 08  | 53  |Mijošek |Ivan  | 26. 8.|Zgornje  |3250  |SDS –    |
|  |    |    |    |    | 1956 |Negonje  |Rogaška|SLOVENSKA  |
|  |    |    |    |    |    |4b     |Slatina|DEMOKRATSKA |
|  |    |    |    |    |    |      |    |STRANKA   |
+----+-------+-------+--------+--------+-------+-----------+-------+------------+
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je ugotovila, da so lokalne volitve 2014 (predčasne, po pošti in na dan 5. 10. 2014) potekale v skladu z veljavno zakonodajo in brez nepravilnosti.
Št. 041-0001/2014
Rogaška Slatina, dne 8. oktobra 2014
Marjan Aleksić l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Rogaška Slatina

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti