Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3138. Poročilo o izidu volitev, stran 8383.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08, 83/12) Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica sprejema naslednje
P O R O Č I L O
o izidu volitev
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 8. oktobra 2014 ugotovila naslednje izide rednih lokalnih volitev, ki so bile 5. oktobra 2014:
VOLITVE ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
1.
Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
+------+------------------+-----------+---------+
| Zap. |Kandidat     |Št. glasov |% glasov |
| št. |         |      |     |
+------+------------------+-----------+---------+
| 1  |Andrej Miška   |  1366  | 11.56 |
+------+------------------+-----------+---------+
| 2  |Egon Dolenc    |  353  | 2.99  |
+------+------------------+-----------+---------+
| 3  |Anton Harej    |  562  | 4.76  |
+------+------------------+-----------+---------+
| 4  |Damjana Pavlica  |  831  | 7.03  |
+------+------------------+-----------+---------+
| 5  |mag. Darinka   |  584  | 4.94  |
|   |Kozinc      |      |     |
+------+------------------+-----------+---------+
| 6  |Luka Manojlović  |  1878  | 15.89 |
+------+------------------+-----------+---------+
| 7  |Gregor Veličkov  |  538  | 4.55  |
+------+------------------+-----------+---------+
| 8  |Miran Müllner   |  424  | 3.59  |
+------+------------------+-----------+---------+
| 9  |Matej Arčon    |  5282  | 44.69 |
+------+------------------+-----------+---------+
2.
Glede na to, da nobeden od kandidatov za župana ni dobil večine glasov, je Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica, na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08, 83/12), na seji dne 8. oktobra 2014 sprejela
SKLEP O RAZPISU DRUGEGA KROGA VOLITEV ZA ŽUPANA
med kandidatoma Matejem Arčonom pod zap. št. 9. in Luko Manojlovičem pod zap. št. 6.
Vrstni red kandidatov na glasovnici je:
1. MATEJ ARČON
2. LUKA MANOJLOVIČ
Drugi krog volitev bo 19. oktobra 2014.
VOLITVE ČLANOV MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
3.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------+-------------------------+-------+---------+
| Zap. |Ime liste        | Št. |% glasov |
| št. |             |glasov |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
|  1 |Lista Zdenka Šuligoja  | 171 | 1.46  |
+------+-------------------------+-------+---------+
|  2 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA | 133 | 1.13  |
|   |STRANKA         |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
|  3 |Lista Roberta Goloba   | 751 | 6.40  |
+------+-------------------------+-------+---------+
|  4 |LRP – Lista za razvoj  | 340 | 2.90  |
|   |podeželja        |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
|  5 |Lista za Solkan     | 318 | 2.71  |
+------+-------------------------+-------+---------+
|  6 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 1364 | 11.62 |
+------+-------------------------+-------+---------+
|  7 |DESUS – DESUS –     | 566 | 4.82  |
|   |DEMOKRATIČNA STRANKA   |    |     |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
|  8 |Lista Mirana Müllnerja  | 317 | 2.70  |
|   |(LMM)          |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
|  9 |Lista Mateja Arčona   | 1947 | 16.58 |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 10 |ZZP – ZVEZA ZA      | 361 | 3.07  |
|   |PRIMORSKO-ZZP      |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 11 |Lista Gregorja Veličkova | 423 | 3.60  |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 12 |SMC – STRANKA MIRA    | 660 | 5.62  |
|   |CERARJA         |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 13 |Goriška.si, pobuda Luke | 1416 | 12.06 |
|   |Manojlovića       |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 14 |NSI – NOVA SLOVENIJA –  | 558 | 4.75  |
|   |KRŠČANSKI DEMOKRATI   |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 15 |Povezani za Goriško   | 314 | 2.67  |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 16 |Lista Trnovske in    | 615 | 5.24  |
|   |Banjške planote     |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 17 |SNS – SLOVENSKA     | 51  | 0.43  |
|   |NACIONALNA STRANKA    |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 18 |SDS – SLOVENSKA     | 1109 | 9.44  |
|   |DEMOKRATSKA STRANKA, MO |    |     |
|   |SDS Nova Gorica     |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
| 19 |Lista obrti in      | 329 | 2.80  |
|   |podjetništva       |    |     |
+------+-------------------------+-------+---------+
4.
Posamezna lista je dobila naslednje število mandatov:
+-----+------+----------------------------+
| Št. | Zap. |Ime liste          |
|mand.| št. |              |
+-----+------+----------------------------+
| 0 |  1 |Lista Zdenka Šuligoja    |
+-----+------+----------------------------+
| 0 |  2 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |
|   |   |STRANKA           |
+-----+------+----------------------------+
| 2 |  3 |Lista Roberta Goloba    |
+-----+------+----------------------------+
| 1 |  4 |LRP – Lista za razvoj    |
|   |   |podeželja          |
+-----+------+----------------------------+
| 1 |  5 |Lista za Solkan       |
+-----+------+----------------------------+
| 4 |  6 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI   |
+-----+------+----------------------------+
| 1 |  7 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA|
|   |   |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|   |   |SLOVENIJE          |
+-----+------+----------------------------+
| 1 |  8 |Lista Mirana Müllnerja (LMM)|
+-----+------+----------------------------+
| 6 |  9 |Lista Mateja Arčona     |
+-----+------+----------------------------+
| 1 | 10 |ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP|
+-----+------+----------------------------+
| 1 | 11 |Lista Gregorja Veličkova  |
+-----+------+----------------------------+
| 2 | 12 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA |
+-----+------+----------------------------+
| 4 | 13 |Goriška.si, pobuda Luke   |
|   |   |Manojlovića         |
+-----+------+----------------------------+
| 1 | 14 |NSI – NOVA SLOVENIJA –   |
|   |   |KRŠČANSKI DEMOKRATI     |
+-----+------+----------------------------+
| 1 | 15 |Povezani za Goriško     |
+-----+------+----------------------------+
| 2 | 16 |Lista Trnovske in Banjške  |
|   |   |planote           |
+-----+------+----------------------------+
| 0 | 17 |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA |
|   |   |STRANKA           |
+-----+------+----------------------------+
| 3 | 18 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |   |STRANKA, MO SDS Nova Gorica |
+-----+------+----------------------------+
| 1 | 19 |Lista obrti in podjetništva |
+-----+------+----------------------------+
| 32 |   |SKUPAJ           |
+-----+------+----------------------------+
5.
Občinska volilna komisija je na seji dne 6. oktobra 2014 glede preferenčnih glasov ugotovila naslednje:
– Lista Mirana Müllnerja (LMM) je prejela 96 preferenčnih glasov ali 30,28  % vseh prejetih glasov. Od tega je kandidat pod zaporedno št. 3 Miro Kerševan dobil 38 preferenčnih glasov ali 11,99°  %, kar pomeni, da stopi na prvo mesto kandidatov te liste.
– Lista ZZP – Zveza za Primorsko je prejela 149 preferenčnih glasov ali 41,27  % vseh prejetih glasov. Od tega je kandidat pod zaporedno št. 2 Miran Vidmar dobil 54 preferenčnih glasov ali 14.96  %, kar pomeni, da stopi na prvo mesto kandidatov te liste.
6.
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08, 83/12) je občinska volilna komisija na seji dne 8. oktobra 2014 tako sprejela naslednji
SKLEP
Za člane Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica so iz posameznih list dobili mandate naslednji kandidati:
Lista: 3 – Lista Roberta Goloba
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |dr. Robert Golob        |
+--------+-------------------------------+
|  2  |mag. Mirjam Bon Klanjšček   |
+--------+-------------------------------+
Lista: 4 – LRP – Lista za razvoj podeželja
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Anton Peršič          |
+--------+-------------------------------+
Lista: 5 – Lista za Solkan
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Jožef Leban          |
+--------+-------------------------------+
Lista: 6 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Matija Klinkon         |
+--------+-------------------------------+
|  2  |Tanja Pipan          |
+--------+-------------------------------+
|  3  |Valter Vodopivec        |
+--------+-------------------------------+
|  4  |Karmen Saksida         |
+--------+-------------------------------+
Lista: 7 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Aleš Dugulin          |
+--------+-------------------------------+
Lista: 8 – Lista Mirana Müllnerja (LMM)
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  3  |Miro Kerševan         |
+--------+-------------------------------+
Lista: 9 – Lista Mateja Arčona
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |Matej Arčon           |
+------+---------------------------------+
|  2 |Ana Zavrtanik Ugrin       |
+------+---------------------------------+
|  3 |Aleš Markočič          |
+------+---------------------------------+
|  4 |Lara Beseničar Pregelj      |
+------+---------------------------------+
|  5 |Tomaž Jug            |
+------+---------------------------------+
|  6 |Andrejka Markočič Šušmelj    |
+------+---------------------------------+
Lista: 10 – ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  2  |Miran Vidmar          |
+--------+-------------------------------+
Lista: 11 – Lista Gregorja Veličkova
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Gregor Veličkov        |
+--------+-------------------------------+
Lista: 12 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Egon Dolenc          |
+--------+-------------------------------+
|  2  |Tatjana Krapše         |
+--------+-------------------------------+
Lista: 13 – Goriška.si, pobuda Luke Manojlovića
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Simon Rosič          |
+--------+-------------------------------+
|  2  |Kristina Bratož        |
+--------+-------------------------------+
|  3  |Klemen Miklavič        |
+--------+-------------------------------+
|  4  |Ana Jug            |
+--------+-------------------------------+
Lista: 14 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
+-------+--------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št. |                |
+-------+--------------------------------+
|  1  |Anton Harej           |
+-------+--------------------------------+
Lista: 15 – Povezani za Goriško
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Tadej Pišot          |
+--------+-------------------------------+
Lista: 16 – Lista Trnovske in Banjške planote
+--------+-------------------------------+
|Zap. št.|Kandidat            |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Ljubka Čargo          |
+--------+-------------------------------+
|  2  |Edbin Skok           |
+--------+-------------------------------+
Lista: 18 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, MO SDS Nova Gorica
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Tomaž Slokar          |
+--------+-------------------------------+
|  2  |Damjana Pavlica        |
+--------+-------------------------------+
|  3  |Stanko Žgavc          |
+--------+-------------------------------+
Lista: 19 – Lista obrti in podjetništva
+--------+-------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št.  |                |
+--------+-------------------------------+
|  1  |Marko Tribušon         |
+--------+-------------------------------+
7.
Ti sklepi pričnejo veljati takoj.
Št. 041-1/2014-314
Nova Gorica, dne 8. oktobra 2014
Andrej Orel l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti