Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3132. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 5. oktobra 2014, stran 8372.

Na podlagi 90. člena in v skladu z določilom 86. in 87. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), je Občinska volilna komisija Lendava na seji dne 8. 10. 2014 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 5. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Lendava je na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Lendava, dne 5. oktobra 2014, ugotovila naslednji volilni izid:
I.
1. v volilne imenike je bilo vpisanih skupaj: 9502 volivcev
2. a) po volilnih imenikih je glasovalo: 4737 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
Skupaj je glasovalo po volilnih imenikih 4737 volivcev oziroma 49,88  % vseh volivcev.
3. Po pošti je glasovalo skupaj 21 volivcev
4. Skupaj oddanih glasovnic je bilo 4737
– neveljavnih glasovnic je bilo skupaj 200
– veljavnih glasovnice je bilo skupaj 4537
II.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+-------+----------------------------------+----------+---------+
| Zap. |Ime liste             | Število |  %  |
| št. |                 | glasov | glasov |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
|  1. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA   |  488  | 10,76 |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE       |     |     |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
|  2. |LISTA – DR. MIHAEL KASAŠ     |  300  | 6,61  |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
|  3. |N.SI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |  220  | 4,85  |
|    |DEMOKRATI             |     |     |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
|  4. |DELOVNA MESTA MLADIM –      |  260  | 5,73  |
|    |MUNKAHELYEKET           |     |     |
|    |A FIATALOKNAK           |     |     |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
|  5. |SOCIALNI DEMOKRATI LENDAVA    |  205  | 4,52  |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
|  6. |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |  429  | 9,46  |
|    |STRANKA              |     |     |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
|  7. |ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA  |  899  | 19,81 |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
|  8. |zaKoncuta.si           |  373  | 8,22  |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
|  9. |ZELENI SLOVENIJE         |  59  | 1,30  |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
| 10. |LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA    |  360  | 7,93  |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
| 11. |MLADOST IN IZKUŠNJE – ŽUPANOVA  |  315  | 6,94  |
|    |LISTA               |     |     |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
| 12. |ZDRUŽENA LEVICA          |  78  | 1,72  |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
| 13. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |  551  | 12,14 |
+-------+----------------------------------+----------+---------+
III.
Občinska volilna komisija Lendava je na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da so bili dodeljeni mandati po zaporedju najvišjih količnikov (D´Hondtov sistem) naslednjim listam kandidatov:
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| Zap.|Količnik | Št. |Ime liste               |
| št.|     | liste |                    |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 1. |899.00  |  7  |ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA     |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 2. |551.00  |  13 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA       |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 3. |488.00  |  1  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|   |     |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 4. |449.50  |  7  |ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA     |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 5. |429.00  |  6  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 6. |373.00  |  8  |zaKoncuta.si              |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 7. |360.00  |  10 |LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA       |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 8. |315.00  |  11 |MLADOST IN IZKUŠNJE          |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 9. |300.00  |  2  |LISTA – DR. MIHAEL KASAŠ        |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 10. |299.67  |  7  |ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA     |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 11. |275.50  |  13 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA       |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 12. |260.00  |  4  |DELOVNA MESTA MLADIM – MUNKAHELYEKET A |
|   |     |    |FIATALOKNAK              |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 13. |244.00  |  1  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|   |     |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 14. |244.00  |  7  |ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA     |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 15. |220.00  |  3  |N.SI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI   |
|   |     |    |DEMOKRATI               |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 16. |214.50  |  6  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 17. |205.00  |  5  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI        |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 18. |186.50  |  8  |zaKoncuta.si              |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 19. |183.67  |  13 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA       |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 20. |180.00  |  10 |LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA       |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
| 21. |179.80  |  7  |ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA     |
+-----+---------+-------+---------------------------------------+
IV.
a) Občinska volilna komisija Lendava je v skladu z določilom 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/13) ugotovila, da so bili izvoljeni po vrstnem redu na listah kandidatov, ki so prejele mandat, naslednji kandidati:
+-------+--------+------------------------+---------------------+
| Zap. | Štev. |Ime liste        |Izvoljeni kandidati |
| št. |mandatov|            |           |
+-------+--------+------------------------+---------------------+
| 1.  |  2  |DeSUS – DEMOKRATIČNA  |1. DRAGO NAĐ     |
|    |    |STRANKA UPOKOJENCEV   |25. 5. 1953,     |
|    |    |SLOVENIJE        |Lendavske gorice 547 |
|    |    |            |2. TEREZIJA CUK   |
|    |    |            |20. 4. 1951, Banuta |
|    |    |            |1          |
+-------+--------+------------------------+---------------------+
| 2.  |  1  |LISTA – DR. MIHAEL KASAŠ|1. MIHAEL KASAŠ   |
|    |    |            |8. 1. 1983, Dolina  |
|    |    |            |pri Lendavi, Glavna |
|    |    |            |ulica 17       |
+-------+--------+------------------------+---------------------+
| 3.  |  2  |SDS – SLOVENSKA     |JANEZ SOMI      |
|    |    |DEMOKRATSKA STRANKA   |25. 9. 1954,     |
|    |    |SLOVENIJE        |Lendavske gorice   |
|    |    |            |95/c         |
|    |    |            |GYÖNGYI HORVAT    |
|    |    |            |14. 10. 1981,    |
|    |    |            |Radmožanci 83    |
+-------+--------+------------------------+---------------------+
| 4.  |  4  |ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA|1. ANTON BALAŽEK   |
|    |    |LISTA          |6. 2. 1958, Lendava, |
|    |    |            |Kolodvorska ulica  |
|    |    |            |22/b         |
|    |    |            |2. MARIJA UNGER   |
|    |    |            |10. 8. 1947,     |
|    |    |            |Lendava, Glavna   |
|    |    |            |ulica 76/a      |
|    |    |            |3. STANISLAV GJERKEŠ |
|    |    |            |15. 5. 1956, Hotiza, |
|    |    |            |Pelinska ulica 9   |
|    |    |            |4. OLGA POŽGAI    |
|    |    |            |HORVAT        |
|    |    |            |12. 10. 1957,    |
|    |    |            |Lendavske gorice 119 |
+-------+--------+------------------------+---------------------+
| 5.  |  1  |zaKoncuta.si      |1. IVAN KONCUT    |
|    |    |            |7. 5. 1954, Lendava, |
|    |    |            |Ulica Heroja Mohorja |
|    |    |            |13          |
+-------+--------+------------------------+---------------------+
| 6.  |  2  |SMC – STRANKA MIRA   |1. JOŽEF GERENČER  |
|    |    |CERARJA         |3. 5. 1962, Trimlini |
|    |    |            |27 f         |
|    |    |            |2. GABRIELA SOBOČAN |
|    |    |            |4. 2. 1972, Dolga  |
|    |    |            |vas, Glavna ulica 64 |
+-------+--------+------------------------+---------------------+
b) Občinska volilna komisija Lendava je v skladu z določilom drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je:
– na listi kandidatov št. 3. – N.SI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – izvoljen kandidat pod zap. št. 7. (PETER NOVAK, roj. 19. 6. 1955, Lendava, Glavna ulica 79), ki je prejel največje število preferenčnih glasov – 34 oziroma 15,45  % števila vseh glasov, oddanih za listo (lista je prejela 98 preferenčnih glasov oziroma 44,55  % od prejetih glasov za listo – 220),
– na listi kandidatov št. 4. – DELOVNA MESTA MLADIM – A MUNKAHELYEKET A FIATALOKNAK – izvoljen kandidat po zap. št. 7. (ROBERT BERKI, roj. 3. 10. 1982, Dolga vas, Glavna ulica 142), ki je prejel največje število preferenčnih glasov 55 oziroma 21,15  % števila vseh glasov, oddanih za listo (lista je prejela 120 preferenčnih glasov oziroma 46,15  % od prejetih glasov za listo – 260),
– na listi kandidatov št. 10. – LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA – izvoljen kandidat pod zap. št. 2. (IGOR KULČAR, roj. 10. 2. 1962, Trimlini 55), ki je prejel največje število preferenčnih glasov 42 oziroma 11,67  % števila vseh glasov, oddanih za listo (lista je prejela 134 preferenčnih glasov oziroma 37,22  % od prejetih glasov za listo – 360),
– na listi kandidatov št. 11. – MLADOST IN IZKUŠNJE – ŽUPANOVA LISTA – izvoljen kandidat pod zap. št. 3. (DANIEL GÖMBÖŠ, roj. 28. 9. 1992, Petišovci, Lendavska cesta 12/a), ki je prejel največje število preferenčnih glasov 69 oziroma 21,90  % števila vseh glasov, oddanih za listo (lista je prejela 219 preferenčnih glasov oziroma 69,52  % od prejetih glasov za listo – 315),
c)
– na listi kandidatov št. 7. – ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA – je že izvoljen kandidat po 18. členu ZLV (STANISLAV GJERKEŠ, roj. 15. 5. 1956, Hotiza, Pelinska ulica 9), prejel največje število preferenčnih glasov 100 oziroma 11,12  % števila vseh glasov, oddanih za listo (lista je prejela 235 preferenčnih glasov oziroma 26,14  % od prejetih glasov za listo – 899), zato se pomakne v vrstnem redu izvoljenih kandidatov z liste,
– na listi kandidatov št. 13. – SMC – STRANKA MIRA CERARJA je že izvoljena kandidatka po 18. členu ZLV pod zap. št. 2 (GABRIELA SOBOČAN, roj. 4. 2. 1972, Dolga vas, Glavna ulica 64), prejela največje število preferenčnih glasov 78 oziroma 14,16  % od števila vseh glasov, oddanih za listo (lista je prejela 264 preferenčnih glasov oziroma 47,91  % od prejetih glasov za listo – 551), zato se pomakne v vrstnem redu izvoljenih kandidatov z liste.
V.
Člani Občinskega sveta Občine Lendava, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014, so:
1. DRAGO NAĐ, DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2. TEREZIJA CUK, DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3. MIHAEL KASAŠ, LISTA DR. MIHAEL KASAŠ
4. PETER NOVAK, N.SI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. ROBERT BERKI, DELOVNA MESTA MLADIM – MUNKAHELYEKET A FIATALOKNAK
6. JANEZ SOMI, SDS – SLOVENKSA DEMOKRATSKA STRANKA
7. GYÖNGYI HORVAT, SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8. STANISLAV GJERKEŠ, ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA
9. ANTON BALAŽEK, ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA
10. MARIJA UNGER, ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LISTA
11. OLGA POŽGAI HORVAT, ANTON BALAŽEK – ŽUPANOVA LSITA
12. IVAN KONCUT, zaKoncuta.si
13. IGOR KULČAR, LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA
14. DANIEL GÖMBÖŠ, MLADOST IN IZKUŠNJE – ŽUPANOVA LISTA
15. GABRIELA SOBOČAN, SMC – STRANKA MIRA CERARJA
16. JOŽEF GERENČER, SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Št. 041-0063/2014
Lendava, dne 9. oktobra 2014
Predsednica OVK Lendava
Vladimira Pučko l.r.
 
ČLANI OVK:
 
1. Franc Šandor
2. Boris Petek
3. Evgen Herženjak

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti