Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3128. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 5. oktobra 2014, stran 8368.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3, 45/08, 83/12) objavlja Občinska volilna komisija Občine Komen
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 5. oktobra 2014
Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Komen so bile opravljene v nedeljo, 5. 10. 2014. Pravico glasovanja je imelo 3.082 volivcev. Skupaj je glasovalo 1868 volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba 60,61  %.
I. VOLITVE ŽUPANA
Pri volitvah župana je bilo oddanih 1868 glasovnic, od katerih je bilo 1804 veljavnih, 64 pa neveljavnih. Predčasno je glasovalo 16 volivcev, po pošti je glasovalo 5 volivcev.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------------------------+---------------+---------------+
|Kandidat         | Št. veljavnih | % veljavnih |
|             |  glasov   |   glasov  |
+--------------------------+---------------+---------------+
|GORAN ŽIVEC        |   464   |   25.72   |
+--------------------------+---------------+---------------+
|MARKO BANDELLI      |   516   |   28.60   |
+--------------------------+---------------+---------------+
|DANIJEL BOŽIČ       |   806   |   44.68   |
+--------------------------+---------------+---------------+
|ANDREJ FRIC        |   18    |   1.00   |
+--------------------------+---------------+---------------+
|Skupaj          |   1804   |   100 %   |
+--------------------------+---------------+---------------+
V skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3, 45/08, 83/12) je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben od kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, in sicer:
 
1. DANIJEL BOŽIČ
2. MARKO BANDELLI
II. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občina Komen ima eno volilno enoto. Glasovalo je 1867 volivcev, veljavnih glasovnic je bilo 1773, neveljavnih glasovnic pa 94.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|    |Ime liste            |  Št.  |   %   |
|    |                | glasov |  glasov |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|  1. |SLS Slovenska ljudska stranka  |  116  |  6.54  |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|  2. |Nova Slovenija – krščanski   |  188  |  10.60  |
|    |demokrati            |     |      |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|  3. |Zveza za Primorsko ZZP     |  416  |  23.46  |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|  4. |SDS Slovenska demokratska    |  222  |  12.52  |
|    |stranka             |     |      |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|  5. |Socialni demokrati       |  107  |  6.03  |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|  6. |Stranka Mira Cerarja      |  159  |  8.97  |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|  7. |Zeleni Slovenije        |  22  |  1.24  |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|  8. |Lista ta naše domačije     |  212  |  11.96  |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|  9. |Lista za rast in razvoj (ZaAB, |  213  |  12.01  |
|    |Zares)             |     |      |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
| 10. |Iniciativa za demokratični   |  118  |  6.66  |
|    |socializem IDS         |     |      |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
|    |SKUPAJ             |  1773  |  100 %  |
+-------+--------------------------------+----------+-----------+
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (D’Hontov sistem, 14. člen ZLV).
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili količniki razdeljeni kot sledi:
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|Zap. št.| Količnik | Št. |Lista               |
|    |      |liste |                  |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  1.  | 416.00  | 3  |Zveza za Primorsko – ZZP      |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  2.  | 222.00  | 4  |SDS Slovenska demokratska stranka |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  3.  | 213.00  | 9  |Lista za rast in razvoj (ZaAB,   |
|    |      |   |Zares)               |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  4.  | 212.00  | 8  |Lista za naše domačije       |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  5.  | 208.00  | 3  |Zveza za Primorsko – ZZP      |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  6.  | 188.00  | 2  |Nova Slovenija – krščanski     |
|    |      |   |demokrati             |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  7.  | 159.00  | 6  |Stranka Mira Cerarja        |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  8.  | 138.67  | 3  |Zveza za Primorsko – ZZP      |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  9.  | 118.00  | 10 |Iniciativa za demokratični     |
|    |      |   |socializem IDS           |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  10. | 116.00  | 1  |SLS Slovenska ljudska stranka   |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  11. | 111.00  | 4  |SDS Slovenska demokratska stranka |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  12. | 107.00  | 5  |Socialni demokrati         |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  13. | 106.50  | 9  |Lista za rast in razvoj (ZaAB,   |
|    |      |   |Zares)               |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  14. | 106.00  | 8  |Lista za naše domačije       |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  15. | 104.00  | 3  |Zveza za Primorsko – ZZP      |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  16. |  94.00  | 2  |Nova Slovenija – krščanski     |
|    |      |   |demokrati             |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  17. |  83.20  | 3  |Zveza za Primorsko – ZZP      |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
|  18. |  79.50  | 6  |Stranka Mira Cerarja        |
+--------+-----------+------+-----------------------------------+
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) šteje Občinski svet Občine Komen 13 članov.
Mandati so razdeljeni kot sledi:
+----------+-----------------------------+
|  Št.  |Ime liste          |
| mandatov |               |
+----------+-----------------------------+
|  1   |SLS Slovenska ljudska stranka|
+----------+-----------------------------+
|  1   |Nova Slovenija – krščanski  |
|     |demokrati          |
+----------+-----------------------------+
|  3   |Zveza za Primorsko – ZZP   |
+----------+-----------------------------+
|  2   |SDS Slovenska demokratska  |
|     |stranka           |
+----------+-----------------------------+
|  1   |Socialni demokrati      |
+----------+-----------------------------+
|  1   |Stranka Mira Cerarja     |
+----------+-----------------------------+
|  1   |Lista za naše domačije    |
+----------+-----------------------------+
|  2   |Lista za rast in razvoj   |
|     |(ZaAB, Zares)        |
+----------+-----------------------------+
|  1   |Iniciativa za demokratični  |
|     |socializem IDS        |
+----------+-----------------------------+
|  13  |SKUPAJ            |
+----------+-----------------------------+
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi (drugi odstavek 18. člena ZLV).
Vsota preferenčnih glasov je vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov pri izvolitvi pri naslednjih kandidatnih listah:
– Kandidatna lista št. 2 Nova Slovenija – krščanski demokrati
Izvoljen je kandidat Ivan Žežlina, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 3. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 100 volivcev, oziroma 58.51  % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Ivan Žežlina je prejel 58 preferenčnih glasov, oziroma 30.85  % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
– Kandidatna lista št. 3 Zveza za Primorsko – ZZP
Izvoljen je kandidat David Zega, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 5. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 172 volivcev, oziroma 41.35  % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. David Zega je prejel 68 preferenčnih glasov, oziroma 16.35  % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
– Kandidatna lista št. 4 SDS Slovenska demokratska stranka
Izvoljen je kandidat Jožef Strnad, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 5. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 85 volivcev, oziroma 38.29  % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Jožef Strnad je prejel 24 glasov, oziroma 10.81  % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
– Kandidatna lista št. 9 Lista za rast in razvoj (ZaAB, Zares)
Izvoljen je kandidat Bogdan Kosovelj, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 3. Za listo kandidatov sta preferenčni glas oddala 102 volivca, oziroma 47.89  % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Bogdan Kosovelj je prejel 30 preferenčnih glasov, oziroma 14.08  % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
Pri ostalih listah preferenčni glasovi niso vplivali na razvrstitev, zato so bili z list, katerim so bili dodeljeni mandati, kandidati izvoljeni po vrstnem redu iz teh list.
Seznam izvoljenih kandidatov:
+--------+------------------------------------------+
|Številka|Ime liste                 |
| liste |Zaporedna številka in izvoljeni kandidat |
+--------+------------------------------------------+
|  1  |SLS Slovenska ljudska stranka       |
+--------+------------------------------------------+
|    |1 Valter Ščuka              |
+--------+------------------------------------------+
|  2  |Nova Slovenija – krščanski demokrati   |
+--------+------------------------------------------+
|    |3 Ivan Žežlina              |
+--------+------------------------------------------+
|  3  |Zveza za Primorsko – ZZP         |
+--------+------------------------------------------+
|    |5 David Zega               |
+--------+------------------------------------------+
|    |1 Danijel Božič              |
+--------+------------------------------------------+
|    |2 Mateja Terčon              |
+--------+------------------------------------------+
|  4  |SDS Slovenska demokratska stranka     |
+--------+------------------------------------------+
|    |5 Jožef Strnad              |
+--------+------------------------------------------+
|    |1 Boris Budal               |
+--------+------------------------------------------+
|  5  |Socialni demokrati            |
+--------+------------------------------------------+
|    |1 Marijan Gulič              |
+--------+------------------------------------------+
|  6  |Stranka Mira Cerarja           |
+--------+------------------------------------------+
|    |1 Rajko Lisjak              |
+--------+------------------------------------------+
|  8  |Lista za naše domačije          |
+--------+------------------------------------------+
|    |1 Marjan Mržek              |
+--------+------------------------------------------+
|  9  |Lista za rast in razvoj (ZaAB, Zares)   |
+--------+------------------------------------------+
|    |3 Bogdan Kosovelj             |
+--------+------------------------------------------+
|    |1 Marko Bandelli             |
+--------+------------------------------------------+
|  10  |IDS Iniciativa za demokratični socializem |
+--------+------------------------------------------+
|    |1 Stojan Kosmina             |
+--------+------------------------------------------+
V Občinski svet Občine Komen so tako izvoljeni (po abecednem redu):
+------+------------------+----------------+--------------------+
|   |Ime in priimek  |Datum rojstva  |Naslov       |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|1.  |Marko Bandelli  |19. 11. 1967  |Kobdilj 31a, 6  222|
|   |         |        |Štanjel       |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|2.  |Danijel Božič   |12. 3. 1959   |Gorjansko 41,  6223|
|   |         |        |Komen        |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|3.  |Boris Budal    |12. 12. 1964  |Komen 134a, 6223  |
|   |         |        |Komen        |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|4.  |Marijan Gulič   |7. 4. 1958   |Kobdilj 5b, 6  222|
|   |         |        |Štanjel       |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|5.  |Stojan Kosmina  |13. 9. 1966   |Volčji Grad 2, 6223|
|   |         |        |Komen        |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|6.  |Bogdan Kosovelj  |3. 5. 1963   |Zagrajec 1a, 62  23|
|   |         |        |Komen        |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|7.  |Rajko Lisjak   |18. 9. 1956   |Hruševica 20 , 6222 |
|   |         |        |Štanjel       |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|8.  |Marjan Mržek   |20. 4. 1968   |Hruševica 12 , 6222 |
|   |         |        |Štanjel       |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|9.  |Jožef Strnad   |18. 3. 1960   |Komen 30, 6223 Komen|
+------+------------------+----------------+--------------------+
|10.  |Valter Ščuka   |14. 6. 1953   |Štanjel 153,  6222|
|   |         |        |Štanjel       |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|11.  |Mateja Terčon   |29. 1. 1991   |Klanec pri Komnu 17,|
|   |         |        |6223 Komen     |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|12.  |David Zega    |18. 5. 1973   |Gorjansko 1, 6223  |
|   |         |        |Komen        |
+------+------------------+----------------+--------------------+
|13.  |Ivan Žežlina   |18. 3. 1967   |Brje pri Kom nu 1, |
|   |         |        |6223 Komen     |
+------+------------------+----------------+--------------------+
Št. 040-1/2014-60
Komen, dne 8. oktobra 2014
Predsednica
OVK Občine Komen
Anja Marjanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti