Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3122. Pravilnik o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije, stran 8365.

Na podlagi druge alineje tretjega odstavka 25. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa način sporočanja podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov ter o stanju sredstev, izvršenih prek računov diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DKP).
II. SPOROČANJE PODATKOV
2. člen
DKP odpre račun pri poslovni banki v državi, v kateri ima DKP sedež, po pridobitvi soglasja ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Najkasneje peti delovni dan po odprtju računa, ministrstvo o odprtju računa DKP obvesti Upravo Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), ki vzpostavi evidenčni račun za namen spremljanja podatkov iz 1. člena tega pravilnika.
3. člen
DKP sporoča podatke o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ki so odprti pri banki, v kateri ima DKP sedež, ter o stanju sredstev na teh računih UJP v elektronski obliki, v skladu s Strukturo elektronske oblike plačilnih navodil, plačilnih navodil za SEPA direktno obremenitev, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov, obrestnih listov, PDP in PCP poročil, poročil o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov, ter na računih DKP, določeno v prvem odstavku 23. člena Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13 in 58/14).
DKP podatke iz prejšnjega odstavka posreduje UJP prek spletne aplikacije UJPnet do 20. (dvajsetega) dne v mesecu za preteklo četrtletje.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 007-653/2014/9
Ljubljana, dne 7. oktobra 2014
EVA 2014-1611-0060
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti