Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3114. Poročilo o izidu volitev župana, volitev v občinski svet in volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Podčetrtek, stran 8353.

Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12) in zapisnika o delu Občinske volilne komisije Podčetrtek pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek, ki so bile 5. 10. 2014, sestavila
I.
POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE PODČETRTEK
1.
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2917 glasovalo 1371 volivcev, kar znaša 47,00 % vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1371 glasovnic, od tega je bilo 92 neveljavnih in 1279 veljavnih glasovnic.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. PETER MISJA je dobil 1279 glasov, kar znaša 100 % veljavnih glasov.
3.
Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12) ugotovila, da je za župana Občine Podčetrtek izvoljen
PETER MISJA, roj. 9. 6. 1968, stanujoč Imeno 20, 3254 Podčetrtek
II. POROČILO O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET
Občinska volilna komisija Podčetrtek je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta uporabila 14. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12).
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2917 glasovalo 1371 volivcev, kar znaša 47,00 % vseh volilnih upravičencev.
Pri glasovanju za občinski svet je bilo oddanih 1371 glasovnic, od tega je bilo 50 neveljavnih in 1321 veljavnih glasovnic.
V volilni enoti, ki obsega območje celotne občine Podčetrtek, se je volilo 12 članov občinskega sveta. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov in mandatov:
+---------------------------+------------+----------+-----------+
|IME LISTE         |  ŠTEVILO | % GLASOV |  ŠT.  |
|              |  GLASOV  |     | MANDATOV |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
|1. SLOVENSKA LJUDSKA    |   84   |  6.36  |   0   |
|STRANKA          |      |     |      |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
|2. LISTA ZA KS POLJE OB  |   110  |  8,33  |   1   |
|SOTLI           |      |     |      |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
|3. LISTA ZA TRAJNOSTNI   |   190  |  14,38 |   2   |
|RAZVOJ OBČINE PODČETRTEK  |      |     |      |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
|4. SDS – SLOVENSKA     |   258  |  19,53 |   3   |
|DEMOKRATSKA STRANKA    |      |     |      |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
|5. NOVA SLOVENIJA –    |   26   |  1,97  |   0   |
|KRŠČANSKI DEMOKRATI    |      |     |      |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
|6. DeSUS – DEMOKRATIČNA  |   120  |  9,08  |   1   |
|STRANKA          |      |     |      |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |      |     |      |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
|7. LISTA ZA KS PRISTAVO  |   105  |  7,95  |   1   |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
| 8. ROD – LISTA ZA RAZVOJ |   297  |  22,48 |   3   |
|IN OBNOVO DOMA       |      |     |      |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
| 9. SD – SOCIALNI     |   131  |  9,92  |   1   |
|DEMOKRATI         |      |     |      |
+---------------------------+------------+----------+-----------+
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Zlatko Juričan, Polje ob Sotli 10, 3255 Buče
iz Liste za KS Polje ob Sotli
 
2. Blaž Šelekar, Imeno 76, 3254 Podčetrtek
3. mag. Darija Štraus Trunk, Imeno 73, 3254 Podčetrtek
iz Liste za trajnostni razvoj Občine Podčetrtek
 
4. Aleš Drozg, Pristava pri Mestinju 40 b, 3253 Pristava pri Mestinju
5. mag. Marko Jurak, Sela 3, 3254 Podčetrtek
6. Ana Koprivc, Pristava pri Mestinju 41 c, 3253 Pristava pri Mestinju
iz liste Slovenska demokratska stranka
 
7. Marjan Aralica, Cesta na grad 6, 3254 Podčetrtek
iz liste Demokratična stranka upokojencev Slovenije
 
8. Gojko Lončarič, Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava pri Mestinju
iz Liste za KS Pristavo
 
9. Zdravko Počivalšek, Olimje 58, 3254 Podčetrtek
10. Vladimir Hrovatič, Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek
11. Sabina Pavčnik, Slake 7, 3254 Podčetrtek
iz liste ROD – Lista za razvoj in obnovo doma
 
12. Srečko Gobec, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
iz liste Socialni demokrati
III. 1. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODČETRTEK
1.
V Krajevni skupnosti Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 907, glasovalo 421 volivcev, kar znaša 46,42 % vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 421 glasovnic, od tega je bilo 25 neveljavnih in 396 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12).
V štirih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Podčetrtek se je volilo 8 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Lidija Renier, Trška cesta 35, 3254 Podčetrtek
2. Martin Jurak, Trška cesta 49, 3254 Podčetrtek
3. Urban Rudi Videtič, Trška cesta 45 a, 3254 Podčetrtek
4. Bojan Motoh, Slake 38, 3254 Podčetrtek
5. Miran Prebil, Imeno 65, 3254 Podčetrtek
6. Jože Sinkovič, Imeno 14, 3254 Podčetrtek
7. Marija Omerzu, Imeno 25, 3254 Podčetrtek
8. Ivan Kolar, Golobinjek ob Sotli 13, 3254 Podčetrtek
2. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJE OB SOTLI
1.
V Krajevni skupnosti Polje ob Sotli je od skupnega števila volivcev 377, glasovalo 174 volivcev, kar znaša 46,16 % vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 174 glasovnic, od tega so bile 4 neveljavne in 170 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12).
V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Polje ob Sotli se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Boštjan Hostnik, Polje ob Sotli 22, 3255 Buče
2. Miran Filipančič, Sedlarjevo 13, 3255 Buče
3. Helena Avgustinčič, Sedlarjevo 8, 3255 Buče
4. Albin Kidrič, Prelasko 15, 3255 Buče
5. Klavdija Plevnik, Brezovec pri Polju 14, 3255 Buče
6. Sašo Verbošek, Brezovec pri Polju 29 a, 3255 Buče
7. Jožef Lebič, Lastnič 71, 3255 Buče
8. Anica Šarlah, Lastnič 51, 3255 Buče
9. Alenka Agrež, Lastnič 11, 3255 Buče
3. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PRISTAVA PRI MESTINJU
1.
V Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju je od skupnega števila volivcev 903, glasovalo 427 volivcev, kar znaša 47,29 % vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 426 glasovnic, od tega je bilo 13 neveljavnih in 413 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12).
V devetih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Uroš Cverlin, Pristava pri Mestinju 41 a, 3253 Pristava pri Mestinju
2. Franc Čokl, Jerčin 17, 3253 Pristava pri Mestinju
3. Srečko Šket, Sodna vas 30, 3253 Pristava pri Mestinju
4. Srečko Gobec, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
5. Stanko Kovač, Roginska Gorca 11, 3253 Pristava pri Mestinju
6. Darko Guzej, Sv. Ema 8 d, 3253 Pristava pri Mestinju
7. Stanko Stres ml., Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju
8. Damjan Cverlin, Vidovica 16, 3253 Pristava pri Mestinju
9. Josip Špoljar, Vonarje 21, 3253 Pristava pri Mestinju
4. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VIRŠTANJ
1.
V Krajevni skupnosti Virštanj je od skupnega števila volivcev 497, glasovalo 219 volivcev, kar znaša 44,07 % vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 219 glasovnic, od tega je bilo 7 neveljavnih in 212 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12).
V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Virštanj se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Jani Toplišek, Virštanj 57, 3254 Podčetrtek
2. Andrejka Štraus Kramer, Virštanj 3, 3254 Podčetrtek
3. Anton Šarlah, Virštanj 46, 3254 Podčetrtek
4. Tone Bovha, Verače 4, 3254 Podčetrtek
5. Nada Kodrin, Verače 43, 3254 Podčetrtek
6. Maks Jurak, Sela 7, 3254 Podčetrtek
7. Albin Leskovšek, Sela 1, 3254 Podčetrtek
8. Franc Jug, Gostinca 19, 3261 Lesično
9. Drago Brilej, Pristava pri Lesičnem 9 a, 3261 Lesično
5. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OLIMJE
1.
V Krajevni skupnosti Olimje je od skupnega števila volivcev 233, glasovalo 130 volivcev, kar znaša 55,80 % vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 130 glasovnic, od tega so bile 3 neveljavne in 127 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12).
V eni volilni enoti v Krajevni skupnosti Olimje se je volilo 5 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Marko Žolger, Olimje 93, 3254 Podčetrtek
2. Andrej Gobec, Olimje 41, 3254 Podčetrtek
3. Asunta Ježovnik, Olimje 90, 3254 Podčetrtek
4. Izidor Košak, Rudnica 9, 3254 Podčetrtek
5. Anton Šoštarič, Olimje 106, 3254 Podčetrtek.
Št. 040-0001/2014-14
Podčetrtek, dne 7. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Podčetrtek
Predsednica
Gabrijela Omerzu Geršak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti