Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3108. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 5. oktobra 2014, stran 8345.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA Mestne občine Murska Sobota sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 5. oktobra 2014
I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji dne 8. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za člane svetov krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota:
KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Bakovci je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  1331 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 658 glasovnic, od tega je bilo 19 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Nives CAJNKO       | 424 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Drago KOLMANIČ      | 218 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Anja LUKAČ        | 329 glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. Emil CÖR         | 265 glasov|
+----------------------------+-----------+
|5. Tadej SLANA       | 234 glasov|
+----------------------------+-----------+
|6. Dominik KOVAČ      | 172 glasov|
+----------------------------+-----------+
|7. Franc VEREŠ       | 288 glasov|
+----------------------------+-----------+
|8. Cvetka VEREŠ       | 154 glasov|
+----------------------------+-----------+
|9. Jožef KUHAR       | 299 glasov|
+----------------------------+-----------+
|10. Nuša GRAH        | 350 glasov|
+----------------------------+-----------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980, Bakovci, Panonska ulica 6b
2. Nuša GRAH, roj. 17. 1. 1989, Bakovci, Ribiška ulica 10a
3. Anja LUKAČ, roj. 13. 12. 1988, Bakovci, Partizanska ulica 1
4. Jožef KUHAR, roj. 16. 12. 1957, Bakovci, Mladinska ulica 72
5. Franc VEREŠ, roj. 21. 11. 1943, Bakovci, Ob potoku 27
6. Emil CÖR, roj. 26. 11. 1948, Bakovci, Soboška ulica 45
7. Tadej SLANA, roj. 7. 9. 1988 Bakovci, Vrtna ulica 10
 
KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Černelavci je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  1090 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 637 glasovnic, od tega je bilo 19 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Roland ČONTALA      | 361 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Luka PERŠ        | 210 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Boris LONČAR       | 254 glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. Suzana GJÖREK      | 158 glasov|
+----------------------------+-----------+
|5. Miran FORJANIČ      | 404 glasov|
+----------------------------+-----------+
|6. Andrej VIDONJA      | 354 glasov|
+----------------------------+-----------+
|7. Darja MEOLIC       | 230 glasov|
+----------------------------+-----------+
|8. Nada KUMIN        | 315 glasov|
+----------------------------+-----------+
|9. Ingrid LONČAR      | 213 glasov|
+----------------------------+-----------+
|10. Silvo BELEC       | 296 glasov|
+----------------------------+-----------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Černelavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963, Černelavci, Črtomirova ulica 6
2. Roland ČONTALA, roj. 8. 3. 1973, Černelavci, Liškova ulica 54
3. Andrej VIDONJA, roj. 20. 10. 1970, Černelavci, Liškova ulica 30
4. Nada KUMIN, roj. 5. 2. 1966, Černelavci, Ledavska ulica 37
5. Silvo BELEC, roj. 14. 9. 1966, Černelavci, Ledavska ulica 4
6. Boris LONČAR, roj. 12. 4. 1964, Černelavci, Jurčičeva ulica 6
7. Darja MEOLIC, roj. 13. 5. 1967, Černelavci, Ledavska ulica 3
 
KRAJEVNA SKUPNOST KROG
I. Na območju Krajevne skupnosti Krog je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  995 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 560 glasovnic, od tega je bilo 13 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Primož LEGENIČ      | 202 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Jožica HODŽAR      | 223 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Valika SLEKOVEC     | 61 glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. Stanislav PRELOG     | 234 glasov|
+----------------------------+-----------+
|5. Olga FLISAR HOLCMAN   | 186 glasov|
+----------------------------+-----------+
|6. Anita KOVAČIČ      | 273 glasov|
+----------------------------+-----------+
|7. Anton ŠKRABAN      | 237 glasov|
+----------------------------+-----------+
|8. Živa VIGALI       | 132 glasov|
+----------------------------+-----------+
|9. Bernarda RUŽIČ      | 302 glasov|
+----------------------------+-----------+
|10. Jože ŽITEK       | 216 glasov|
+----------------------------+-----------+
|11. Erika VOGRINČIČ BARBARIČ| 352 glasov|
+----------------------------+-----------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Krog izvoljeni naslednji kandidati:
1. Erika VOGRINČIČ BARBARIČ, roj. 10. 1. 1955, Krog, Plečnikova ulica 71
2. Bernarda RUŽIČ, roj. 9. 2. 1959, Krog, Brodarska ulica 42
3. Anita KOVAČIČ, roj. 6. 10. 1974, Krog, Plečnikova ulica 18
4. Anton ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949, Krog, Plečnikova ulica 3a
5. Stanislav PRELOG, roj. 19. 11. 1949, Krog, Plečnikova ulica 70
6. Jožica HODŽAR, roj. 19. 3. 1951, Krog, Vodnikova ulica 6
7. Jože ŽITEK, roj. 13. 3. 1957, Krog, Murska ulica 40
 
KRAJEVNA SKUPNOST KUPŠINCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Kupšinci je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  315 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 194 glasovnic, od tega je bilo 1 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Jožef HORVAT       | 42 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Igor MAKARI       | 84 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Jožef RECEK       | 134 glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. Ludvik ŠKAPER      | 114 glasov|
+----------------------------+-----------+
|5. Tomaž ŠIFTAR       | 126 glasov|
+----------------------------+-----------+
|6. Mitja KOVAČIČ      | 124 glasov|
+----------------------------+-----------+
|7. Ludvik ČASAR       | 51 glasov|
+----------------------------+-----------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Kupšinci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Jožef RECEK, roj. 1. 3. 1955, Kupšinci 1b
2. Tomaž ŠIFTAR, roj. 15. 6. 1981, Kupšinci 72a
3. Mitja KOVAČIČ, roj. 15. 3. 1979, Kupšinci 24
4. Ludvik ŠKAPER, roj. 19. 12. 1951, Kupšinci 17b
5. Igor MAKARI, roj. 5. 1. 1974, Kupšinci 6
 
KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Markišavci je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  176 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 115 glasovnic, od tega je bilo 2 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+----------+
|1. Kristina DOVIDIJA     | 32 glasov|
+-----------------------------+----------+
|2. Jožica SAPAČ       | 50 glasov|
+-----------------------------+----------+
|3. Milan HORVAT       | 78 glasov|
+-----------------------------+----------+
|4. Andrej BARBER       | 40 glasov|
+-----------------------------+----------+
|5. Karel RITUPER       | 25 glasov|
+-----------------------------+----------+
|6. Nada HORVAT        | 27 glasov|
+-----------------------------+----------+
|7. Štefan HORVAT       | 22 glasov|
+-----------------------------+----------+
|8. Geza GABOR        | 16 glasov|
+-----------------------------+----------+
|9. Jožefa SAPAČ       | 0 glasov|
+-----------------------------+----------+
|10. Mira FRIDRICH      | 33 glasov|
+-----------------------------+----------+
|11. Štefan ŽGANJAR      | 64 glasov|
+-----------------------------+----------+
|12. Jana DRVARIČ       | 23 glasov|
+-----------------------------+----------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Markišavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Milan HORVAT, roj. 17. 9. 1968, Markišavci 5
2. Štefan ŽGANJAR, roj. 29. 11. 1970, Markišavci 42
3. Jožica SAPAČ, roj. 26. 4. 1964, Markišavci 20
4. Andrej BARBER, roj. 1. 9. 1974, Markišavci 21
5. Mira FRIDRICH, roj. 5. 2. 1954, Markišavci 27c
 
KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  216 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 150 glasovnic, od tega je bilo 3 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+----------------+
|1. Aleksandra SOVJAK     |    39 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|2. Metka POLANŠČEK      |    46 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|3. Dejan BURNIK       |   107 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|4. Matejka KOLAR       |    31 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|5. Silvo ŠNEPF        |    63 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|6. Drago KELEMEN       |    77 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|7. Štefan BARBARIČ      |    79 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|8. Karel FUJS        |    38 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|9. Dušan BENCIK       |    68 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|10. Nina SEVER        |    46 glasov|
+-----------------------------+----------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Nemčavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Dejan BURNIK, roj. 30. 9. 1978, Nemčavci 2/i
2. Štefan BARBARIČ, roj. 5. 12. 1946, Nemčavci 20
3. Drago KELEMEN, roj. 2. 3. 1960, Nemčavci 21a
4. Dušan BENCIK, roj. 15. 1. 1958, Nemčavci 2/a
5. Silvo ŠNEPF, roj. 15. 10. 1967, Nemčavci 33
 
KRAJEVNA SKUPNOST POLANA
I. Na območju Krajevne skupnosti Polana je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  190 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 136 glasovnic, od tega je bilo 1 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+------------------+
|1. Karel OUČEK        |     60 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|2. Nina SEVER        |     48 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|3. Vesna PAVEL        |     13 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|4. Karel GJERGEK       |     58 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|5. Tomislav FARIČ      |     25 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|6. Alfred ČASAR       |     54 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|7. Rok ŠIFTAR        |     43 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|8. Karel ZELKO        |     35 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|9. Andrej CIPOT       |     47 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|10. Edita CAR        |     55 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|11. Robert RITUPER      |     33 glasov|
+-----------------------------+------------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Polana izvoljeni naslednji kandidati:
1. Karel OUČEK, roj. 18. 8. 1962, Polana 18a
2. Karel GJERGEK, 25. 3. 1953, Polana 43a
3. Edita CAR, roj. 26. 12. 1957, Polana 1
4. Alfred ČASAR, roj. 14. 7. 1966, Polana 1b
5. Nina SEVER, roj. 20. 2. 1985, Polana 27
 
KRAJEVNA SKUPNOST PUŠČA
I. Na območju Krajevne skupnosti Pušča je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  407 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 296 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+---------------+
|1. Borut HORVAT       |   61 glasov|
+-----------------------------+---------------+
|2. Karel BAJIČ        |   95 glasov|
+-----------------------------+---------------+
|3. Ivan HORVAT        |   97 glasov|
+-----------------------------+---------------+
|4. Ignac HORVAT       |   125 glasov|
+-----------------------------+---------------+
|5. Dejvid HORVAT       |   134 glasov|
+-----------------------------+---------------+
|6. Goran HORVAT       |   100 glasov|
+-----------------------------+---------------+
|7. Santana HORVAT      |   41 glasov|
+-----------------------------+---------------+
|8. Fredi MURTIČ       |   63 glasov|
+-----------------------------+---------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Pušča izvoljeni naslednji kandidati:
1. Dejvid HORVAT, roj. 17. 1. 1976, Pušča, Bela ulica 18a
2. Ignac HORVAT, roj. 6. 7. 1963, Pušča, Ulica ob kapelici 49
3. Goran HORVAT, roj. 15. 11. 1970, Pušča, Bela ulica 20
4. Ivan HORVAT, roj. 19. 8. 1963, Pušča, Glavna ulica 47
5. Karel BAJIČ, roj. 15. 7. 1958, Pušča, Nova ulica 2
 
KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN
I. Na območju Krajevne skupnosti Rakičan je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  1177 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 683 glasovnic, od tega je bilo 16 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+-------------------+
|1. Petra JAUK        |     179 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|2. Aleksandra GERENDAJ    |     151 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|3. Milan BAGARI       |     337 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|4. Milena PETERKA      |     180 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|5. Milan ŽIŽEK        |     217 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|6. Janja GORZA        |     91 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|7. Marina CIGUT       |     149 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|8. Cvetka ŠČANČAR      |     129 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|9. Štefan KAVAŠ       |     188 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|10. Jožef EMBERŠIČ      |     174 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|11. Matjaž DURIČ       |     385 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|12. David ŠEBJAN       |     293 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|13. Marjan ŠERNEK      |     230 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|14. Tamara KEŽMAH      |     63 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|15. Ivan KAROLI       |     348 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Rakičan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Matjaž DURIČ, roj. 6. 12. 1974, Rakičan, Panonska ulica 114
2. Ivan KAROLI,roj. 6. 4. 1942, Rakičan, Panonska ulica 24
3. Milan BAGARI, roj. 20. 4. 1968, Rakičan, Cvetkova ulica 24
4. David ŠEBJAN, roj. 9. 11. 1976,Rakičan, Prešernova ulica 9
5. Marjan ŠERNEK, roj. 16. 7. 1970, Rakičan, Cvetkova ulica 59
6. Milan ŽIŽEK, roj. 5. 4. 1969, Rakičan, Zvezna ulica 15
7. Štefan KAVAŠ, roj. 19. 9. 1959, Rakičan, Partizanska ulica 32
 
KRAJEVNA SKUPNOST SATAHOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Satahovci je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  255 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 148 glasovnic, od tega je bilo 19 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+------------------+
|1. Igor ERJAVEC       |     45 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|2. Nuša ERJAVEC       |     50 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|3. Ciril MARTINEC      |     54 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|4. Marko RUŽIČ        |     80 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|5. Martina JABLANOVEC    |     58 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|6. Marjan MARTINEC      |     51 glasov|
+-----------------------------+------------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Satahovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Marko RUŽIČ, roj. 27. 6. 1987, Satahovci 59a
2. Martina JABLANOVEC, roj. 8. 11. 1992, Satahovci 39
3. Ciril MARTINEC, roj. 6. 7. 1953, Satahovci 58a
4. Marjan MARTINEC, roj. 16. 6. 1946, Satahovci 51
5. Nuša ERJAVEC, 4. 5. 1993, Satahovci 58d
 
KRAJEVNA SKUPNOST VEŠČICA
I. Na območju Krajevne skupnosti Veščica je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  378 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 212 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+-------------------+
|1. Bela KUZMIČ        |     67 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|2. Jožefa PERKIČ       |     58 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|3. Dezider ŠOOŠ       |     120 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|4. Karel KOSEDNAR      |     85 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|5. Jožef DRAŠKOVIČ      |     104 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|6. Damir BANFI        |     102 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|7. Ana Mari PANKER      |     67 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
|8. Martina FELKAR      |     125 glasov|
+-----------------------------+-------------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Veščica izvoljeni naslednji kandidati:
1. Martina FELKAR, roj. 31. 10. 1987, Veščica 15
2. Dezider ŠOOŠ, roj. 9. 5. 1945, Veščica 4d
3. Jožef DRAŠKOVIČ, roj. 9. 5. 1968, Veščica 36
4. Damir BANFI, roj. 21. 4. 1951, Veščica 17
5. Karel KOSEDNAR, roj. 26. 2. 1960, Veščica 45a
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT CENTER
I. Na območju Mestne četrti Center je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik 4138 volivcev
  b) glasovalo s potrdili     0 volivcev
II. Oddanih je bilo 1895 glasovnic, od tega je bilo 263 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+------------------+
|1. Janez ZRIM        |    226 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|2. Ana KUHAR         |    282 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|3. Robert ŽIŽEK       |    521 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|4. Terezija OŠLAJ      |    145 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|5. David ASTER        |    181 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|6. Jože STVARNIK       |    506 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|7. Dušan ŠULEK        |    116 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|8. Marjeta CIZ        |    225 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|9. Elizabeta ROŽMAN     |    404 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|10. Anton SLAVIC       |    650 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|11. Bernarda KOVAČ      |    192 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|12. Bernarda BARBARIČ BRATINA|    292 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|13. Manuela KORPIČ      |    230 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|14. Iztok ZRINSKI      |    496 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|15. Žužana SEČKO       |    214 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|16. Daniela MÖREC      |    375 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|17. Ernest EBENŠPANGER    |    438 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|18. Angela NOVAK       |    482 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|19. Alekseja OBAL      |    236 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|20. Helena JAKIČ       |    111 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|21. Gerd Anton HORVAT    |    102 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|22. Suzana ZEKOVIĆ      |    269 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|23. Marko HORVAT       |    262 glasov|
+-----------------------------+------------------+
|24. Janez ŠIJANEC      |    211 glasov|
+-----------------------------+------------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Center izvoljeni naslednji kandidati:
1. Anton SLAVIC, roj. 24. 8. 1949, Murska Sobota, Grajska ulica 11
2. Robert ŽIŽEK, roj. 14. 4. 1962, Murska Sobota, Ulica Nikole Tesla 7
3. Jože STVARNIK, roj. 6. 5. 1946, Murska Sobota, Slomškova ulica 68
4. Iztok ZRINSKI, roj. 8. 2. 1962, Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 25
5. Angela NOVAK, roj. 17. 10. 1943, Murska Sobota, Staneta Rozmana 5
6. Ernest EBENŠPANGER, roj. 17. 9. 1939, Murska Sobota, Zelena ulica 37
7. Elizabeta ROŽMAN, roj. 22. 3. 1947, Murska Sobota, Staneta Rozmana 4
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT LEDAVA
I. Na območju Mestne četrti Ledava je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik 1265 volivcev
  b) glasovalo s potrdili     0 volivcev
II. Oddanih je bilo 580 glasovnic, od tega je bilo 67 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+----------------+
|1. Branko ČASAR       |   176 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|2. Lea FRIŠKIČ        |   191 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|3. Karmen KUSTEC       |   127 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|4. Milan SEČKO        |   141 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|5. Marjeta OBAL       |   161 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|6. Jožef KUHAR        |   130 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|7. Zlata FICKO        |   125 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|8. Tatjana MAJERIČ MAČEK   |   119 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|9. Boštjan ČASAR       |    94 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|10. Štefan BOŽANOVIČ     |   138 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|11. Cvetka ŠKAFAR      |   153 glasov|
+-----------------------------+----------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Ledava izvoljeni naslednji kandidati:
1. Lea FRIŠKIČ, roj. 18. 7. 1960, Murska Sobota, Lendavska ulica 51
2. Branko ČASAR, roj. 2. 12. 1955, Murska Sobota, Lendavska ulica 35/a
3. Marjeta OBAL, roj. 11. 2. 1952, Murska Sobota, Lendavska ulica 19a
4. Cvetka ŠKAFAR, roj. 15. 10. 1958, Murska Sobota, Lendavska ulica 45b
5. Milan SEČKO, roj. 13. 11. 1964, Murska Sobota, Lendavska ulica 17b
6. Štefan BOŽANOVIČ, roj. 3. 8. 1948, Murska Sobota, Klavniška ulica 9
7. Jožef KUHAR, roj. 5. 4. 1948, Murska Sobota, Ledavsko naselje 36
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARK
I. Na območju Mestne četrti Park je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  1804 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 916 glasovnic, od tega je bilo 87 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+----------------------+
|1. Klavdija ZVER       |      279 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|2. Nada KUHAR        |      288 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|3. Borut KLEPEC       |      311 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|4. Alenka GLAVAČ GERŠANOV  |      283 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|5. Neno KOZAR        |      148 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|6. Jožica FIŠER       |      331 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|7. Biljana KRAMBERGER    |      172 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|8. Ana ĐURINEK        |      130 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|9. Nikolaj HOCHSTETTER    |      312 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|10. Karel ČASAR       |      155 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|11. Igor VITEZ        |      287 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
|12. Zoran HOBLAJ       |      297 glasov|
+-----------------------------+----------------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Park izvoljeni naslednji kandidati:
1. Jožica FIŠER, roj. 21. 2.1941, Murska Sobota, Naselje ljudske pravice 40
2. Nikolaj HOCHSTETTER, roj. 24. 10. 1945, Murska Sobota, Ciril Metodova 11
3. Borut KLEPEC, roj. 8. 10. 1966, Murska Sobota, Miklošičeva ulica 23
4. Zoran HOBLAJ, roj. 3. 11. 1967, Murska Sobota, Šolsko naselje 10
5. Nada KUHAR, roj. 4. 1. 1960, Murska sobota, Mikloša Kuzmiča 31
6. Igor VITEZ, roj. 22. 6. 1957, Murska Sobota, Štefana Kuzmiča 25
7. Alenka GLAVAČ GERŠANOV, roj. 20. 5. 1965, Murska Sobota, Severjeva 1
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARTIZAN
Na podlagi 41., 93., 99. in 112. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota na 7. seji dne 8. 10. 2014 sprejela
s k l e p
o razveljavitvi glasovanja za člane sveta Mestne četrti PARTIZAN v drugi volilni enoti in o razpisu ponovnih volitev
1. Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: OVK) razveljavlja glasovanje za člane sveta Mestne četrti Partizan z dne 5. 10. 2014 v drugi volilni enoti na: volišču št. 15 Partizan I in na volišču št. 16 Partizan II.
2. OVK razpisuje ponovne volitve za navedeni volišči dne 19. 10. 2014, istočasno z drugim krogom volitev župana Mestne občine Murska Sobota.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT TUROPOLJE
I. Na območju Mestne četrti Turopolje je bilo:
   a) vpisanih v volilni imenik  1262 volivcev
  b) glasovalo s potrdili      0 volivcev
II. Oddanih je bilo 723 glasovnic, od tega je bilo 41 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------------+----------------+
|1. Urška FERENCEK      |   318 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|2. Helena NEMEC       |   310 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|3. Jasna LOVRENČIČ      |   344 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|4. Andrej KUHAR       |   296 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|5. Helena FRUMEN       |   377 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|6. Štefan LUK        |   223 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|7. Ana SAPAČ         |   312 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|8. Mirko BOŽIČ        |   207 glasov|
+-----------------------------+----------------+
|9. Irena ŠILC        |   174 glasov|
+-----------------------------+----------------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Turopolje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Helena FRUMEN, roj. 12. 6. 1948, Murska Sobota, Jakobovo naselje 44
2. Jasna LOVRENČIČ, roj. 9. 7. 1959, Murska Sobota, Zorana Velnarja 36
3. Urška FERENCEK, roj. 11. 12. 1986, Murska Sobota, Cvetna ulica 22
4. Ana SAPAČ, roj. 11. 12. 1947, Murska Sobota, Kajuhova ulica 44
5. Helena NEMEC, roj. 12. 4. 1960, Murska Sobota, Tomšičeva ulica 20
6. Andrej KUHAR, roj. 22. 9. 1951, Murska Sobota, Zorana Velnarja 41
7. Štefan LUK, roj. 21. 7. 1958, Murska Sobota, Jakobovo naselje 29
Št. 041-0020/2014-130
Murska Sobota, dne 8. oktobra 2014
Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska Sobota
Predsednik
Bojan Žunič l.r.
ČLANI:
Kristina Šooš Trajbarič
Alenka Ratnik l.r.
Drago Vigali l.r.
Nina Penhofer
Zvonko Brenčič l.r.
Metka Obal
Tina Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti