Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3104. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Mozirje dne 5. 10. 2014, stran 8338.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Mozirje dne 5. 10. 2014
Občinska volilna komisija je v postopku ugotavljanja uradnega končnega izida na rednih volitvah župana in članov Občinskega sveta Občine Mozirje na seji dne 8. 10. 2014
u g o t o v i l a:
I.
1. Na rednih volitvah župana in članov Občinskega sveta Občine Mozirje dne 5. 10. 2014 je na dan splošnega glasovanja glasovanje potekalo na osmih voliščih. Volivci, ki so bili na dan glasovanja odsotni, so lahko od 30. 9.–2. 10. 2014, glasovali na volišču za predčasno glasovanje (št. volišča 901). Volivcem, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu ter volivcem, ki so bili na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnicah in so do 24. 9. 2014, občinski volilni komisiji lahko sporočili, da želijo glasovati, je bilo omogočeno glasovanje po pošti (št. volišča za glasovanje po pošti je 997).
Občinska volilna komisija je s sklepom o določitvi volišč na podlagi določb 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor, določila volišče dostopno invalidom s sedežem v Upravnem centru v Mozirju, Šmihelska cesta 2. Številka volišča je 950. Ker občinska volilna komisija do 2. 10. 2014 ni prejela zahtev volivcev, da želijo glasovati na posebnem volišču, to volišče na dan splošnega glasovanja ni bilo odprto.
2. V volilne imenike za območje Občine Mozirje je bilo vpisanih 3408 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo 1254 volivcev oziroma 36,80 % volivcev.
II.
A. Za volitve župana Občine Mozirje je bilo območje občine ena volilna enota, ki je obsegala naselja: Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Mozirje, Radegunda in Šmihel nad Mozirjem.
Kandidat za župana je bil
1. Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, Loke 26 B, 3330 Mozirje, univ. dipl. teolog. Predlagatelj kandidature je bil Jožef Skornšek in skupina volivcev.
Vseh oddanih glasovnic na volitvah župana je bilo 1254 oziroma je glasovalo 36,80 % volivcev. Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 212, veljavnih glasovnic je bilo 1042.
Kandidat Ivan SUHOVERŠNIK je prejel 1042 glasov.
B. Izid volitev župana Občine Mozirje:
V skladu z določbo prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov, je za župana Občine Mozirje izvoljen
Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, stanujoč Loke 26, 3330 Mozirje,
ki je na glasovanju dne 5. 10. 2014 prejel večino veljavnih glasov.
III.
A. Za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje je bilo območje občine ena volilna enota, ki je obsegala naselja: Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Mozirje, Radegunda in Šmihel nad Mozirjem.
Volilo se je 13 članov občinskega sveta.
Za volitve članov občinskega sveta je občinska volilna komisija potrdila pet list kandidatov.
Vseh oddanih glasovnic na volitvah članov občinskega sveta je bilo 1254 oziroma je glasovalo 36,80 % volivcev. Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 30, veljavnih glasovnic je bilo 1224.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+--------------------------------------+------------------------+
|1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI     |119 glasov oziroma 9,72 |
|DEMOKRATI               |%            |
+--------------------------------------+------------------------+
|2. DeSUS               |131 glasov oziroma 10,70|
|                   |%            |
+--------------------------------------+------------------------+
|3. LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in |395 glasov oziroma 32,27|
|razvoj Mozirja            |%            |
+--------------------------------------+------------------------+
|4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |246 glasov oziroma 20,10|
|                   |%            |
+--------------------------------------+------------------------+
|5. SLS – Slovenska ljudska stranka  |333 glasov oziroma 27,21|
|                   |%            |
+--------------------------------------+------------------------+
B. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (d’ Hondtov sistem). Izračunani so bili naslednji količniki:
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|  Zap.|Količnik| Št.|Ime liste                |
|   št.|    |  |                    |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|    1| 395.00|  3|LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in   |
|    |    |  |razvoj Mozirja             |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|    2| 333.00|  5|SLS – Slovenska ljudska stranka     |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|    3| 246.00|  4|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|    4| 197.50|  3|LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in   |
|    |    |  |razvoj Mozirja             |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|    5| 166.50|  5|SLS – Slovenska ljudska stranka     |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|    6| 131.67|  3|LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in   |
|    |    |  |razvoj Mozirja             |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|    7| 131.00|  2|DeSUS                  |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|    8| 123.00|  4|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|    9| 119.00|  1|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI  |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|   10| 111.00|  5|SLS – Slovenska ljudska stranka     |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|   11|  98.75|  3|LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in   |
|    |    |  |razvoj Mozirja             |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|   12|  83.25|  5|SLS – Slovenska ljudska stranka     |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|   13|  82.00|  4|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|   14|  79.00|  3|LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in   |
|    |    |  |razvoj Mozirja             |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|   15|  66.60|  5|SLS – Slovenska ljudska stranka     |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|   16|  65.83|  3|LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in   |
|    |    |  |razvoj Mozirja             |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|   17|  65.50|  2|DeSUS                  |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
|   18|  61.50|  4|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+--------+--------+----+----------------------------------------+
Glede na zaporedje najvišjih količnikov so posamezne liste kandidatov dobile naslednje število mandatov:
+--------+-------+----------------------------------------------+
|   Št.|  Št.|Ime liste                   |
|  mand.|    |                       |
+--------+-------+----------------------------------------------+
|    1|   1|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI     |
+--------+-------+----------------------------------------------+
|    1|   2|DeSUS                     |
+--------+-------+----------------------------------------------+
|    4|   3|LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj   |
|    |    |Mozirja                    |
+--------+-------+----------------------------------------------+
|    3|   4|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         |
+--------+-------+----------------------------------------------+
|    4|   5|SLS – Slovenska ljudska stranka        |
+--------+-------+----------------------------------------------+
|   13|    |SKUPAJ                    |
+--------+-------+----------------------------------------------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bilo pri posameznih listah oddanih naslednje število preferenčnih glasov:
+---------------------------------+-----------------------------+
|1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  |42 pref. glasov oziroma   |
|DEMOKRATI            |35.29 %           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|2. DeSUS             | 43 pref. glasov oziroma   |
|                 |32.82 %           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|3. LISTA PRIHODNOSTI – za    |174 pref. glasov oziroma   |
|napredek in razvoj Mozirja    |44.05 %           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 82 pref. glasov oziroma   |
|                 |33.33 %           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|5. SLS – Slovenska ljudska    | 144 pref. glasov oziroma  |
|stranka             |43.24 %           |
+---------------------------------+-----------------------------+
Pri vseh zgoraj navedenih listah je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate na listi.
V skladu z določbo drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah je z liste izvoljen kandidat, ki je dobil največje število preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov oddanih za listo.
Na kandidatni listi z imenom LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja, ki je prejela 44,05 % (174) preferenčnih glasov, za listo je bilo oddanih 395 glasov, kandidat na listi pod zap. št. 9 Peter Goltnik je prejel 65 preferenčnih glasov oziroma 16,46 % preferenčnih glasov, zato je na podlagi doseženega števila preferenčnih glasov izvoljen v občinski svet.
C. Občinska volilna komisija je na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so, na podlagi dobljenega števila mandatov na posameznih listah kandidatov in ob upoštevanju dobljenih preferenčnih glasov, za člane Občinskega sveta Občine Mozirje izvoljeni naslednji kandidati:
+-------------------------------------+-------------------------+
|Ime in priimek, rojstni podatki,   |Ime liste        |
|naslov                |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Peter GOLTNIK, roj. 10. 5. 1971,   |Lista prihodnosti    |
|Praprotnikova 15, Mozirje      |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Samo KRAMER, roj. 12. 2. 1970,    |Lista prihodnosti    |
|Prešernova 25, Mozirje        |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Urška CAR, roj. 16. 7. 1971,     |Lista prihodnosti    |
|Praprotnikova 22, Mozirje      |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Mark MOLNAR, roj. 17. 10. 1987,   |Lista prihodnosti    |
|Radegunda 11, Mozirje        |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Roman ČRETNIK, roj. 18. 4. 1956,   |SLS           |
|Nove Loke 44, Mozirje        |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Mojca FINKŠT, roj. 4. 12. 1953, Ob  |SLS           |
|Trnavi 9, Mozirje          |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Marko PRESEČNIK, roj. 27. 9. 1976,  |SLS           |
|Hribernikova 6, Mozirje       |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Jožica STROJANŠEK, roj. 15. 2. 1956, |SLS           |
|Dobrovlje 8, Nazarje         |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Jožef JELEN, roj. 30. 4. 1964,    |SDS           |
|Aškerčeva 65, Mozirje        |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Tanja ZUPAN VOLER, roj. 23. 12.   |SDS           |
|1977, Cesta na Rožnik 51, Mozirje  |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Luka PAULIČ, roj. 15. 8. 1988,    |SDS           |
|Šolska ulica 22, Mozirje       |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Jože KUMER, roj. 15. 3. 1945, Nove  |DeSUS          |
|Loke 31, Mozirje           |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Jurij REPENŠEK, roj. 6. 4. 1958, Na |Nova Slovenija      |
|Tratah 1a, Mozirje          |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
Št. 041-0002/2014-20
Mozirje, dne 8. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Občine Mozirje
Predsednica OVK
Janja Port l.r.
 
Člani:
Marinka Marovt l.r.
Zalika Vačovnik l.r.
Damjana Paulič l.r.
Blanka Plesec l.r.
Metod Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti