Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3103. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta 2014 v Občini Mokronog - Trebelno, stran 8335.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta 2014 v Občini Mokronog - Trebelno
Občinska volilna komisija Občine Mokronog - Trebelno je na podlagi 85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV– UPB3, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah 5. oktobra 2014, na 4. seji dne 8. 10. 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid za župana Občine Mokronog - Trebelno.
I.
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 2546 volivcev.
Glasovalo je 1334 volivcev ali 52,4 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 1334 glasovnic.
Veljavnih je bilo 1318 glasovnic, 16 glasovnic je bilo neveljavnih.
Kandidata za župana v Občini Mokronog - Trebelno sta dobila naslednje število glasov:
+-----+------------------+-------------------+--------+---------+
|Mesto|Kandidat     |Predlagatelj    |  Št. | % glasov|
|   |         |          | glasov |     |
+-----+------------------+-------------------+--------+---------+
|1.  |Anton Maver    |Hrovat Miro slav in|  955 | 72,46 % |
|   |         |skupina volivcev  |    |     |
+-----+------------------+-------------------+--------+---------+
|2.  |Irena Sedej    |Hren Martin   in|  363 | 27,54 % |
|   |         |skupina volivcev  |    |     |
+-----+------------------+-------------------+--------+---------+
Občinska volilna komisija je dne 8. 10. 2014 sprejela ugotovitveni sklep, da je bil za župana v Občini Mokronog - Trebelno izvoljen kandidat Anton Maver, roj. 31. 10. 1949, stanujoč Gorenje Zabukovje 21, 8231 Trebelno.
II.
Občinska volilna komisija Občine Mokronog - Trebelno je na podlagi 85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV– UPB3, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah 5. oktobra 2014, na 4. seji dne 8. 10. 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid za člane Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno.
Izid za člane Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno:
VOLILNA ENOTA 01
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 272 volivcev.
Glasovalo je 161 volivcev ali 59,19 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 161 glasovnic.
Veljavnih je bilo 160 glasovnic, 1 glasovnica je bila neveljavna.
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|Mesto|Kandidat    |Ime liste/predlagatelja|  Št. |% glasov|
|   |        |            | glasov |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|1.  |Alojz Kocjan  |SDS – SLOVENS    KA|  82  |51,25 % |
|   |        |DEMOKRATSKA STRANKA  |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|2.  |Mitja Sluga  |Kastelic Dra  go in  |  77  |48,13 % |
|   |        |skupina volivcev    |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
VOLILNA ENOTA 02
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 592 volivcev.
Glasovalo je 319 volivcev ali 53,88 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 319 glasovnic.
Veljavnih je bilo 313 glasovnic, 6 glasovnic je bilo neveljavnih.
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|Mesto|Kandidat    |Ime liste/predlagatelja|  Št. |% glasov|
|   |        |            | glasov |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|1.  |Elizabeta   |Žlajpah Matija in   |  194 |61,98 % |
|   |Žlajpah    |skupina volivcev    |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|2.  |Janez Bregant |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA|  114 |36,42 % |
|   |        |STRANKA        |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|3.  |Robert     |Gregorčič Bojana in  |  91  |29,07 % |
|   |Gregorčič   |skupina volivcev    |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|4.  |Alojz Gregorčič|SDS – SLOVENSKA    |  85  |27,16 % |
|   |        |DEMOKRATSKA STRANKA  |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|5.  |Branko Janežič |NOVA SLOVENIJA –    |  41  |13,10 % |
|   |        |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|   |        |STRANKA        |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|6.  |Veronika Jelenc|SDS – SLOVENSKA    |  32  |10,22 % |
|   |        |DEMOKRATSKA STRANKA  |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
VOLILNA ENOTA 03
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 172 volivcev.
Glasovalo je 80 volivcev ali 46,51 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 80 glasovnic.
Veljavnih je bilo 76 glasovnic, 4 glasovnice so bile neveljavne.
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|Mesto|Kandidat    |Ime liste/predlagatelja| Št.  |% glasov|
|   |        |            | glasov |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|1.  |Gregor Škoporc |NOVA SLOVENIJA –    |  50  |65,79 % |
|   |        |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|   |        |STRANKA        |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|2.  |Andrej     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA|  26  |34,21 % |
|   |Lenarčič    |STRANKA        |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
VOLILNA ENOTA 04
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 267 volivcev.
Glasovalo je 137 volivcev ali 51,31 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 137 glasovnic.
Veljavnih je bilo 127 glasovnic, 10 glasovnic je bilo neveljavnih.
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|Mesto|Kandidat    |Ime liste/predlagatelja| Št.  |% glasov|
|   |        |            | glasov |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|1.  |Franc Glušič  |Zupančič Vid in skupina| 127  |100,00 %|
|   |        |volivcev        |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
VOLILNA ENOTA 05
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 208 volivcev.
Glasovalo je 122 volivcev ali 58,65 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 122 glasovnic.
Veljavnih je bilo 120 glasovnic, 2 glasovnici sta bili neveljavni.
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
|Mesto|Kandidat   |Ime liste/predlagatelja |  Št. |% glasov|
|   |       |            | glasov |    |
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
|1.  |Ana Vene   |Zajc Anka in skupina  |  70  |58,33 % |
|   |       |volivcev        |    |    |
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
|2.  |Marjan    |Janežič Jožica in    |  50  |41,67 % |
|   |Zaplatar   |skupina volivcev    |    |    |
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
VOLILNA ENOTA 06
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 249 volivcev.
Glasovalo je 130 volivcev ali 52,20 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 130 glasovnic.
Veljavnih je bilo 123 glasovnic, 7 glasovnic je bilo neveljavnih.
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|Mesto|Kandidat    |Ime liste/predlagatelja|  Št. |% glasov|
|   |        |            | glasov |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|1.  |Marko Kostrevc |Starič Suzana in    |  123 |100,00 %|
|   |        |skupina volivcev    |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
VOLILNA ENOTA 07
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 219 volivcev.
Glasovalo je 145 volivcev ali 66,21 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 145 glasovnic.
Veljavnih je bilo 141 glasovnic, 4 glasovnice so bile neveljavne.
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|Mesto|Kandidat    |Ime liste/predlagatelja|  Št. |% glasov|
|   |        |            | glasov |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|1.  |Milica Korošec |Korošec Stanislav in  |  82  |58,16 % |
|   |        |skupina volivcev    |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
|2.  |Štefan Povšič |SDS – SLOVENSKA    |  59  |41,84 % |
|   |        |DEMOKRATSKA STRANKA  |    |    |
+-----+---------------+-----------------------+--------+--------+
VOLILNA ENOTA 08
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 327 volivcev.
Glasovalo je 117 volivcev ali 35,77 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 117 glasovnic.
Veljavnih je bilo 115 glasovnic, 5 glasovnic je bilo neveljavnih.
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
|Mesto|Kandidat   |Ime liste/predlagatelja | Št.  |% glasov|
|   |       |            | glasov |    |
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
|1.  |Marjan Starič |Starič Alenka in skupina|  74  |66,07 % |
|   |       |volivcev        |    |    |
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
|2.  |Franc Dragan |Dragan Jerneja in    |  66  |58,93 % |
|   |       |skupina volivcev    |    |    |
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
VOLILNA ENOTA 09
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico glasovati 240 volivcev.
Glasovalo je 138 volivcev ali 57,50 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 138 glasovnic.
Veljavnih je bilo 125 glasovnic, 13 glasovnic je bilo neveljavnih.
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
|Mesto|Kandidat   |Ime liste/predlagatelja | Št.  |% glasov|
|   |       |            | glasov |    |
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
|1.  |Rafael Eržen |SDS – SLOVENSKA     | 125  |100,00 %|
|   |       |DEMOKRATSKA STRANKA   |    |    |
+-----+--------------+------------------------+--------+--------+
Št. 040-0003/2014
Mokronog, dne 8. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Alenka Gregorčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti