Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3100. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika, stran 8330.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Metlika sestavila
P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika
Občinska volilna komisija Občine Metlika je na seji dne 8. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika, na volitvah 5. oktobra 2014, ugotovila:
I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh od 30. septembra do 2. oktobra 2014 ter na 18-tih voliščih dne 5. oktobra 2014, skupaj torej na 19-tih voliščih. Izvedeno je bilo tudi glasovanje po pošti.
II.
Na območju Občine Metlika je predčasno glasovalo 44 volivcev, in sicer: iz volilne enote številka 5 (KS Gradac) 2 volivca, iz volilne enote številka 6 (KS Jugorje) 1 volivec, iz volilne enote številka 7 (KS Lokvica) 2 volivca, iz volilne enote številka 8 (MS Metlika) 24 volivcev, iz volilne enote številka 10 (KS Podzemelj) 5 volivcev, iz volilne enote številka 11 (KS Radovica) 4 volivci, iz volilne enote številka 12 (KS Rosalnice) 3 volivci, iz volilne enote številka 13 (KS Slamna vas) 1 volivec in iz volilne enote številka 14 (KS Suhor) 2 volivca.
Po pošti sta glasovala 2 volivca, in sicer 1 volivec za člane sveta KS Radovica (volilna enota številka 11) in 1 volivec za člane sveta MS Metlika (volilna enota številka 8).
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni glasoval noben volivec.
III.
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO – VOLILNA ENOTA 1
– v volilni imenik je bilo vpisanih 191 volivcev
– glasovalo je 95 volivcev ali 49,74 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 94 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------+---+---------+
|1  |STANKO NEMANIČ     |66 |glasov  |
+----+-----------------------+---+---------+
|2  |STJEPAN JANJAC     |60 |glasov  |
+----+-----------------------+---+---------+
|3  |MARTIN NEMANIČ     |59 |glasov  |
+----+-----------------------+---+---------+
|4  |VILMA KOČEVAR     |52 |glasov  |
+----+-----------------------+---+---------+
|5  |BRANKA FERKO      |51 |glasov  |
+----+-----------------------+---+---------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Božakovo izvoljeni:
+---+------------------------+-------+---------+
|1 |STANKO NEMANIČ     |66   |glasov  |
+---+------------------------+-------+---------+
|2 |STJEPAN JANJAC     |60   |glasov  |
+---+------------------------+-------+---------+
|3 |MARTIN NEMANIČ     |59   |glasov  |
+---+------------------------+-------+---------+
|4 |VILMA KOČEVAR      |52   |glasov  |
+---+------------------------+-------+---------+
|5 |BRANKA FERKO      |51   |glasov  |
+---+------------------------+-------+---------+
b) KS DOBRAVICE – VOLILNA ENOTA 2
– v volilni imenik je bilo vpisanih 172 volivcev
– glasovalo je 74 volivcev ali 43,02 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 74 glasovnic
– neveljavnih je bilo 0 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---+-----------------------+----+---------+
|1 |MARIJA ŽUGELJ     |41 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
|2 |MARIJA FORTUN     |50 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
|3 |ZDENKA JERŠIN     |43 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
|4 |VINKO ŠIMEC      |48 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
|5 |ANTON PLUT       |51 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Dobravice izvoljeni:
+---+-----------------------+----+---------+
|1 |ANTON PLUT       |51 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
|2 |MARIJA FORTUN     |50 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
|3 |VINKO ŠIMEC      |48 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
|4 |ZDENKA JERŠIN     |43 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
|5 |MARIJA ŽUGELJ     |41 |glasov  |
+---+-----------------------+----+---------+
c) KS DRAŠIČI – VOLILNA ENOTA 3
– v volilni imenik je bilo vpisanih 264 volivcev
– glasovalo je 95 volivcev ali 35,98 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 93 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---+-----------------------+-----+--------+
|1 |BOJAN BORŠTNAR     |62  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|2 |VERONIKA PLUT     |62  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|3 |JOŽE BRODARIČ     |47  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|4 |MARTINA NOVOSEL    |51  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|5 |MARTIN SIMONIČ     |62  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Drašiči izvoljeni:
+---+-----------------------+-----+--------+
|1 |BOJAN BORŠTNAR     |62  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|2 |VERONIKA PLUT     |62  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|3 |MARTIN SIMONIČ     |62  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|4 |MARTINA NOVOSEL    |51  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|5 |JOŽE BRODARIČ     |47  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
d) KS GRABROVEC – VOLILNA ENOTA 4
– v volilni imenik je bilo vpisanih 133 volivcev
– glasovalo je 66 volivcev ali 49,62 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 65 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---+-----------------------+-----+--------+
|1 |MARJAN ČRNIČ      |45  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|2 |NADJA KRAMARIČ     |42  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|3 |MARIJA DRAGOVAN    |42  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|4 |ANTON JAKLJEVIČ    |46  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|5 |MARTIN ŠTUBLJAR    |46  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Grabrovec izvoljeni:
+---+-----------------------+-----+--------+
|1 |ANTON JAKLJEVIČ    |46  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|2 |MARTIN ŠTUBLJAR    |46  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|3 |MARJAN ČRNIČ      |45  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|4 |NADJA KRAMARIČ     |42  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|5 |MARIJA DRAGOVAN    |42  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
e) KS GRADAC – VOLILNA ENOTA 5
– v volilni imenik je bilo vpisanih 419 volivcev
– glasovalo je 182 volivcev ali 43,44 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 178 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |ALOJZ MALENŠEK    |136 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |MATJAŽ DIM      |106 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |ZLATA ŠTRUCELJ    |90  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |MATEJA FILAK     |62  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |JAKA MALNARIČ     |74  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|6  |SONJA MILENA SLANA  |35  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|7  |MATEJ JAKLIČ     |59  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|8  |MIRKO KOČEVAR     |92  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|9  |MILAN ŽUNIČ      |98  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|10 |BERNARDA KOČEVAR   |52  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|11 |MARTIN JUREJEVČIČ   |84  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|12 |JOŽICA SLANC     |57  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Gradac izvoljeni:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |ALOJZ MALENŠEK    |136 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |MATJAŽ DIM      |106 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |MILAN ŽUNIČ      |98  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |MIRKO KOČEVAR     |92  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |ZLATA ŠTRUCELJ    |90  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|6  |MARTIN JUREJEVČIČ   |84  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|7  |JAKA MALNARIČ     |74  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
f) KS JUGORJE – VOLILNA ENOTA 6
– v volilni imenik je bilo vpisanih 99 volivcev
– glasovalo je 56 volivcev ali 56,57 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 55 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |MAJA KOZJAN      |26  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |IVAN KOVAČEVIČ    |28  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |LIDIJA NEMANIČ    |26  |glasov |
|  |BAŠKOVIČ       |   |    |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |MARJAN KAMENŠEK    |39  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |ANDREJ POPOVIČ    |26  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Jugorje izvoljeni:
+----+-----------------------+----+--------+
|1  |MARJAN KAMENŠEK    |39 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
|2  |IVAN KOVAČEVIČ     |28 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
|3  |LIDIJA NEMANIČ     |26 |glasov |
|  |BAŠKOVIČ        |  |    |
+----+-----------------------+----+--------+
|4  |MAJA KOZJAN      |26 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
|5  |ANDREJ POPOVIČ     |26 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
g) KS LOKVICA – VOLILNA ENOTA 7
– v volilni imenik sta bila vpisana 302 volivca
– glasovalo je 163 volivcev ali 53,97 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 154 glasovnic
– neveljavnih je bilo 9 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |ROBERT ŠIKONJA    |98  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |BARBARA KREMESEC   |73  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |MILENA KRAŠEVEC    |49  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |DUŠAN KONDA      |38  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |IVANKA PLUT      |39  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|6  |FRANCI KREMESEC    |50  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|7  |BRANKO DRAGOVAN    |115 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|8  |UROŠ MIHEV      |59  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|9  |IVAN KAJIN      |57  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|10 |MATEJA ŠUKLJE     |21  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|11 |IVAN MUC       |69  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Lokvica izvoljeni:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |BRANKO DRAGOVAN    |115 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |ROBERT ŠIKONJA    |98  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |BARBARA KREMESEC   |73  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |IVAN MUC       |69  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |UROŠ MIHEV      |59  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|6  |IVAN KAJIN      |57  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|7  |FRANCI KREMESEC    |50  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
h) MESTNA SKUPNOST METLIKA – VOLILNA ENOTA 8
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2929 volivcev
– glasovalo je 1048 volivcev ali 35,78 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 977 glasovnic
– neveljavnih je bilo 71 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |MAJA ŠTUBLJAR     |388 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |ALBINA TOŠESKA    |368 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |ANTON BEZENŠEK    |583 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |VANJA VLAH      |215 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |BOJAN KRAJAČIČ    |529 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|6  |JOŽE KAPUŠIN     |433 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|7  |ANA LOGAR       |353 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|8  |ALENKA TOMAŠIČ    |340 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|9  |DAMJAN SEVER     |310 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|10 |JANKO BRAČIKA     |524 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|11 |INES PRUŠČEVIĆ    |226 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|12 |JOŽE VRANIČAR     |424 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta Mestne skupnosti Metlika izvoljeni:
+----+-----------------------+----+--------+
|1  |ANTON BEZENŠEK     |583 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
|2  |BOJAN KRAJAČIČ     |529 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
|3  |JANKO BRAČIKA     |524 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
|4  |JOŽE KAPUŠIN      |433 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
|5  |JOŽE VRANIČAR     |424 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
|6  |MAJA ŠTUBLJAR     |388 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
|7  |ALBINA TOŠESKA     |368 |glasov |
+----+-----------------------+----+--------+
i) KS KRASINEC – VOLILNA ENOTA 9
– v volilni imenik je bilo vpisanih 173 volivcev
– glasovali je 95 volivcev ali 54,91 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 94 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---+-----------------------+-----+--------+
|1 |BRANKO KAPUŠIN     |52  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|2 |BONIA MILJAVAC     |33  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|3 |MIRICA KRIŽAN     |47  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|4 |JOŽE JAKOFČIČ     |78  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|5 |ANTON CAJNAR      |29  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|6 |KRISTINA PEZDIRC    |16  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|7 |JOŽE ZUPANIČ      |58  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|8 |BARBARA CAJNAR     |17  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|9 |BRANKO STARAŠINIČ   |65  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Krasinec izvoljeni:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |JOŽE JAKOFČIČ     |78  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |BRANKO STARAŠINIČ   |65  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |JOŽE ZUPANIČ     |58  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |BRANKO KAPUŠIN    |52  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |MIRICA KRIŽAN     |47  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
j) KS PODZEMELJ – VOLILNA ENOTA 10
– v volilni imenik je bilo vpisanih 560 volivcev
– glasovalo je 241 volivcev ali 43,04 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 239 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |TATJANA PLUT     |101 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |MARJAN BAJUK     |109 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |ANTON ŽNIDARŠIČ    |130 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |GORDANA TASIČ     |112 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |ANTON PEZDIRC     |100 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|6  |IRENA KRALJ      |99  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|7  |MATEJ MOLEK      |81  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|8  |RADKO BILIČIČ     |72  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|9  |DARINKA KRIŽAN    |98  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|10 |IVAN NOVOSEL     |119 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|11 |DARINKA PLUT     |94  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Podzemelj izvoljeni:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |ANTON ŽNIDARŠIČ    |130 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |IVAN NOVOSEL     |119 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |GORDANA TASIČ     |112 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |MARJAN BAJUK     |109 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |TATJANA PLUT     |101 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|6  |ANTON PEZDIRC     |100 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|7  |IRENA KRALJ      |99  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
k) KS RADOVICA – VOLILNA ENOTA 11
– v volilni imenik je bilo vpisanih 369 volivcev
– glasovalo je 192 volivcev ali 52,03 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 190 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |MARTIN MATEKOVIČ   |96  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |PETER ŠNELJER     |96  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |MARTIN BAJUK     |89  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |DUŠKA MAVRINAC    |85  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |MARTINA LEGAN     |151 |glasov |
|  |JANŽEKOVIČ      |   |    |
+----+----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Radovica izvoljeni:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |MARTINA LEGAN     |151 |glasov |
|  |JANŽEKOVIČ      |   |    |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |PETER ŠNELJER     |96  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |MARTIN MATEKOVIČ   |96  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |MARTIN BAJUK     |89  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |DUŠKA MAVRINAC    |85  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
l) KS ROSALNICE – VOLILNA ENOTA 12
– v volilni imenik je bilo vpisanih 585 volivcev
– glasoval je 201 volivec ali 34,36 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 197 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |JANI KONDA      |124 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |JOŽE SIMONIČ     |102 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |DUŠAN BRINC      |109 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ |112 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |BORUT MATJAŠIČ    |134 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|6  |KATARINA SLANC    |105 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|7  |BARBARA VRANIČAR   |107 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Rosalnice izvoljeni:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |BORUT MATJAŠIČ    |134 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |JANI KONDA      |124 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ |112 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |DUŠAN BRINC      |109 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |BARBARA VRANIČAR   |107 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|6  |KATARINA SLANC    |105 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|7  |JOŽE SIMONIČ     |102 |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
m) KS SLAMNA VAS – VOLILNA ENOTA 13
– v volilni imenik je bilo vpisanih 136 volivcev
– glasovalo je 80 volivcev ali 58,82 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 80 glasovnic
– neveljavnih je bilo 0 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+----------------------+-----+--------+
|1  |ANDREJ ŠKOF      |50  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|2  |JOŽICA HUMLJAN    |51  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|3  |ANDREJ KRAMARIČ    |63  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|4  |VESNA SLOBODNIK    |52  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
|5  |ANTON SLOBODNIK    |58  |glasov |
+----+----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Slamna vas izvoljeni:
+---+-----------------------+-----+--------+
|1 |ANDREJ KRAMARIČ    |63  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|2 |ANTON SLOBODNIK    |58  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|3 |VESNA SLOBODNIK    |52  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|4 |JOŽICA HUMLJAN     |51  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|5 |ANDREJ ŠKOF      |50  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
n) KS SUHOR – VOLILNA ENOTA 14
– v volilni imenik je bilo vpisanih 789 volivcev
– glasovalo je 290 volivcev ali 36,76 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 266 glasovnic
– neveljavnih je bilo 24 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---+-----------------------+-----+--------+
|1 |BRANKA KLARIĆ     |121 |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|2 |ANTON PLUT       |118 |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|3 |ELICA ŽITNIK      |88  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|4 |MARJETKA REČNIK    |104 |glasov |
|  |NEMANIČ        |   |    |
+---+-----------------------+-----+--------+
|5 |ANTON GERKŠIČ     |153 |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|6 |ANDREJ VIDETIČ     |94  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|7 |HAŠIM DIZDAREVIĆ    |87  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Suhor izvoljeni:
+---+-----------------------+-----+--------+
|1 |ANTON GERKŠIČ     |153 |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|2 |BRANKA KLARIĆ     |121 |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|3 |ANTON PLUT       |118 |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|4 |MARJETKA REČNIK    |104 |glasov |
|  |NEMANIČ        |   |    |
+---+-----------------------+-----+--------+
|5 |ANDREJ VIDETIČ     |94  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|6 |ELICA ŽITNIK      |88  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
|7 |HAŠIM DIZDAREVIĆ    |87  |glasov |
+---+-----------------------+-----+--------+
Št. 041-67/2014-3
Metlika, dne 8. oktobra 2014
Občinska volilna komisija
Občine Metlika
Marija Črnugelj l.r., predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti