Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3096. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Medvode, dne 5. oktobra 2014, stran 8322.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Medvode, dne 5. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Občine Medvode je na seji dne 6. 10. 2014 in 8. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Medvode:
KRAJEVNA SKUPNOST KATARINA
I.
Na območju Krajevne skupnosti Katarina je bilo vpisanih v volilni imenik 198 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 93 glasovnic, od tega je bilo 5 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|ALBIN KOŠIR           | 66 |
+---------------------------------+------+
|PETER PAUL ARNEŽ         | 45 |
+---------------------------------+------+
|MARTINA OSREDKAR         | 43 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Katarina izvoljeni naslednji kandidati:
ALBIN KOŠIR, datum roj.: 19. 2. 1944, TOPOL PRI MEDVODAH 8A
PETER PAUL ARNEŽ, datum roj.: 20. 3. 1966, BELO 47
MARTINA OSREDKAR, datum roj.: 23. 10. 1970, TOPOL PRI MEDVODAH 22
KRAJEVNA SKUPNOST MEDVODE – CENTER
1. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 1. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 634 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 230 glasovnic, od tega je bilo 54 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|BRANKO FIŠER           |176  |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da je bil v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center iz 1. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:
1. BRANKO FIŠER, datum roj.: 1. 4. 1963, VIŠNARJEVA 4, MEDVODE
2. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 649 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 228 glasovnic, od tega je bilo 32 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|DRAGAN DJUKIĆ          | 135 |
+---------------------------------+------+
|SLAĐANA SIMIĆ          | 61 |
+---------------------------------+------+
|ANĐELKO VAHTARIĆ         | 58 |
+---------------------------------+------+
|SAMIR SAGRKOVIĆ         | 38 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center iz 2. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:
DRAGAN DJUKIĆ, datum roj.: 1. 11. 1955, CESTA NA SVETJE 3, MEDVODE
SLAĐANA SIMIĆ, datum roj.: 5. 10. 1984, KRŽIŠNIKOVA ULICA 10, MEDVODE
ANĐELKO VAHTARIĆ, datum roj.: 16. 8. 1965, VIŠNARJEVA ULICA 6, MEDVODE
3. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 817 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 359 glasovnic, od tega je bilo 45 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|JANKO PREBIL           | 184 |
+---------------------------------+------+
|IVA ŽAGAR            | 176 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
JANKO PREBIL, datum roj.: 30. 6. 1960, ČARMANOVA 3, MEDVODE
IVA ŽAGAR, datum roj.: 4. 7. 1953, GRAJZERJEVA ULICA 18, MEDVODE
4. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 4. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 623 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 310 glasovnic, od tega je bilo 29 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|VOJKO BIZANT           | 152 |
+---------------------------------+------+
|BERNARDA HORVAT         | 116 |
+---------------------------------+------+
|FRANC KEBER           | 92 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
VOJKO BIZANT, datum roj.: 11. 2. 1953, ŠTALČEVA ULICA 3, MEDVODE
BERNARDA HORVAT, datum roj.: 18. 8. 1963, ŠMALČEVA 2, MEDVODE
KRAJEVNA SKUPNOST PIRNIČE
1. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 1. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 671 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 288 glasovnic, od tega je bilo 15 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|BOŠTJAN KOBE           | 109 |
+---------------------------------+------+
|NADA PREŠEREN          | 83 |
+---------------------------------+------+
|JANEZ BOŽIČ           | 77 |
+---------------------------------+------+
|JANEZ JUVAN           | 49 |
+---------------------------------+------+
|KAROLINA MARIJA LIČEN      | 43 |
+---------------------------------+------+
|MIHAELA KNEZ           | 39 |
+---------------------------------+------+
|JOŽEF HOZJAN           | 18 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 1. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
BOŠTJAN KOBE, datum roj.: 1. 9. 1975, SPODNJE PIRNIČE 41S
NADA PREŠEREN, datum roj.: 12. 7. 1955, SPODNJE PIRNIČE 36B
2. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 440 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 226 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|ŠTEFAN ČEBAŠEK          | 133 |
+---------------------------------+------+
|MITJA LJUBELJŠEK         | 82 |
+---------------------------------+------+
|VIDA BONČA            | 71 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 2. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
ŠTEFAN ČEBAŠEK, datum roj.: 25. 9. 1960, VERJE 50A
MITJA LJUBELJŠEK, datum roj.: 16. 12. 1941, VERJE 23D
3. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 471 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 188 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|TOMAŽ MIS            | 84 |
+---------------------------------+------+
|FRANC ERJAVEC          | 64 |
+---------------------------------+------+
|VERONIKA PRETNAR KUNSTEK     | 44 |
+---------------------------------+------+
|IRENA BOŽIČ NOSAN        | 34 |
+---------------------------------+------+
|SAŠKO ČASAR           | 20 |
+---------------------------------+------+
|ANTON SLAVKO KUNSTEK       | 7  |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
TOMAŽ MIS, datum roj.: 31. 12. 1963, ZAVRH POD ŠMARNO GORO 2A
FRANC ERJAVEC, datum roj.: 2. 6. 1961, ZAVRH POD ŠMARNO GORO 4
4. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 4. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 1103 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 616 glasovnic, od tega je bilo 48 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|ANTON MERJASEC          | 202 |
+---------------------------------+------+
|JOŽEF MEŽNARIČ          | 177 |
+---------------------------------+------+
|ZVONKO NAGODE          | 176 |
+---------------------------------+------+
|CVETKA ŽIDAN VALJAVEC      | 175 |
+---------------------------------+------+
|DAMJANA ŠUBIC          | 148 |
+---------------------------------+------+
|NIKA ERJAVEC           | 143 |
+---------------------------------+------+
|MARJANCA MERJASEC        | 92 |
+---------------------------------+------+
|DUŠAN OSOJNIK          | 67 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 4. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:
ANTON MERJASEC, datum roj.: 31. 5. 1942, ZGORNJE PIRNIČE 102
JOŽEF MEŽNARIČ, datum roj.: 14. 3. 1948, ZGORNJE PIRNIČE 119
ZVONKO NAGODE, datum roj.: 22. 4. 1960, ZGORNJE PIRNIČE 121
KRAJEVNA SKUPNOST PRESKA – ŽLEBE
1. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 1. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 783 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 365 glasovnic, od tega je bilo 35 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|BOJAN PODAKAR          | 151 |
+---------------------------------+------+
|KATARINA GALOF          | 124 |
+---------------------------------+------+
|ANTON STOPAR           | 121 |
+---------------------------------+------+
|DRAGO PERKIČ           | 82 |
+---------------------------------+------+
|ALEŠ GALOF            | 71 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Preska iz 1. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:
BOJAN PODAKAR, datum roj.: 26. 1. 1959, BERGANTOVA CESTA 7, MEDVODE
KATARINA GALOF, datum roj.: 7. 5. 1976, ŠKOFJELOŠKA CESTA 26, MEDVODE
ANTON STOPAR, datum roj.: 2. 1. 1942, CESTA OB ŽELEZNICI 1, MEDVODE
2. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 659 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 284 glasovnic, od tega je bilo 37 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|ZVONKA HOČEVAR          | 168 |
+---------------------------------+------+
|VLADO TRAJBER          | 79 |
+---------------------------------+------+
|JOŽICA HEGLER          | 73 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Preska iz 2. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:
ZVONKA HOČEVAR, datum roj.: 14. 6. 1958, BOGATAJEVA ULICA 11, MEDVODE
VLADO TRAJBER, datum roj.: 10. 2. 1953, ŠKOFJELOŠKA CESTA 23, MEDVODE
JOŽICA HEGLER, datum roj.: 15. 3. 1952, ŠKOFJELOŠKA CESTA 13, MEDVODE
3. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 439 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 244 glasovnic, od tega je bilo 10 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|MIRKO VEROVŠEK          | 150 |
+---------------------------------+------+
|BARBARA TERAŽ          | 131 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Preska iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
MIRKO VEROVŠEK, datum roj.: 11. 9. 1963, ŽLEBE 13B
BARBARA TERAŽ, datum roj.: 2. 12. 1970, ŽLEBE 9
KRAJEVNA SKUPNOST SENICA
1. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 1. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 130 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 77 glasovnic, od tega so bile 3 glasovnice neveljavne.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|ZORAN ČREŠNIK          | 36 |
+---------------------------------+------+
|DOMEN KURALT           | 23 |
+---------------------------------+------+
|ANJA BERGANT           | 20 |
+---------------------------------+------+
|BOŠTJAN GABROVEC         | 17 |
+---------------------------------+------+
|ANDREJA HOMEC          | 11 |
+---------------------------------+------+
|MILENKA POLJANEC BOHNEC     | 6  |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Senica iz 1. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
ZORAN ČREŠNIK, datum roj.: 8. 9. 1956, SPODNJA SENICA 20A
DOMEN KURALT, datum roj.: 10. 8. 1977, SPODNJA SENICA 17
2. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 179 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 119 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|STANISLAV ULANEC         | 67 |
+---------------------------------+------+
|STAŠO KALAN           | 50 |
+---------------------------------+------+
|ANICA JAMNIK           | 27 |
+---------------------------------+------+
|KRISTINA KNOP RAZORŠEK      | 15 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Senica iz 2. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
STANISLAV ULANEC, datum roj.: 30. 4. 1954, SPODNJA SENICA 37
STAŠO KALAN, datum roj.: 21. 10. 1970, SPODNJA SENICA 29
3. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 225 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 118 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|DOMEN TEHOVNIK          | 73 |
+---------------------------------+------+
|RUDOLF KALAN           | 52 |
+---------------------------------+------+
|KARMEN MARETIČ DEBELJAK     | 46 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Senica iz 3. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:
DOMEN TEHOVNIK, datum roj.: 19. 11. 1987, ZGORNJA SENICA 22J
RUDOLF KALAN, datum roj.: 1. 2. 1964, ZGORNJA SENICA 17
KARMEN MARETIČ DEBELJAK, datum roj.: 15. 1. 1963, ZGORNJA SENICA 2C
4. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 4. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 156 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 58 glasovnic, od tega je bilo 5 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|GREGA BIZJAK           | 30 |
+---------------------------------+------+
|JOŽE JAMNIK           | 20 |
+---------------------------------+------+
|JASNA KRALJ           | 20 |
+---------------------------------+------+
IV.
Ker sta kandidata JOŽE JAMNIK in JASNA KRALJ dobila enako število glasov, je Občinska volilna komisija Občine Medvode na podlagi 12. člena v povezavi s 109. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) z žrebom odločila, da je izvoljena JASNA KRALJ.
V svet Krajevne skupnosti Senica sta bila iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
GREGA BIZJAK, datum roj.: 4. 3. 1966, LADJA 1B
JASNA KRALJ, datum roj.: 5. 1. 1982, LADJA 33D
KRAJEVNA SKUPNOST SENIČICA – GOLO BRDO
I.
Na območju Krajevne skupnosti Seničica – Golo Brdo je bilo vpisanih v volilni imenik 573 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 291 glasovnic, od tega je bilo 37 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|GREGOR ZAVAŠNIK         | 115 |
+---------------------------------+------+
|ANDREJA TRAMPUŠ         | 112 |
+---------------------------------+------+
|BOŠTJAN LENARČIČ         | 112 |
+---------------------------------+------+
|KATARINA STEPIŠNIK        | 100 |
+---------------------------------+------+
|BRANKO DOMJANIČ         | 83 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Seničica – Golo Brdo izvoljeni naslednji kandidati:
GREGOR ZAVAŠNIK, datum roj.: 21. 2. 1983, SENIČICA 30
ANDREJA TRAMPUŠ, datum roj.: 5. 10. 1960, GOLO BRDO 5A
BOŠTJAN LENARČIČ, datum roj.: 22. 3. 1985, GOLO BRDO 27
KATARINA STEPIŠNIK, datum roj.: 27. 4. 1968, SENIČICA 20E
BRANKO DOMJANIČ, datum roj.: 15. 6. 1969, GOLO BRDO 103
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
2. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 360 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 223 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|ŽAN JANHAR            | 165 |
+---------------------------------+------+
|IVAN ŠPENKO           | 107 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 2. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
ŽAN JANHAR, datum roj.: 6. 7. 1995, HRAŠE 46
IVAN ŠPENKO, datum roj.: 8. 11. 1949, HRAŠE 54A
3. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 195 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 132 glasovnic, od tega je bilo 31 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|MAJA ŠLEBIR           |101  |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da je bila v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandidatka:
MAJA ŠLEBIR, datum roj.: 2. 5. 1971, MOŠE 1B
4. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 4. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 440 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 297 glasovnic, od tega je bilo 20 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|METOD FERBAR           | 146 |
+---------------------------------+------+
|MIHAEL VURUŠIĆ          | 113 |
+---------------------------------+------+
|ZDRAVKO DEBELJAK         | 102 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
METOD FERBAR, datum roj.: 16. 6. 1947, SMLEDNIK 38
MIHAEL VURUŠIĆ, datum roj.: 11. 4. 1979, SMLED­NIK 31
5. VOLILNA ENOTA
I.
Na območju 5. volilne enote je bilo vpisanih v volilni imenik 478 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 283 glasovnic, od tega je bilo 20 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|GAŠPER ROZMAN          | 177 |
+---------------------------------+------+
|NEŽKA BOGATAJ          | 174 |
+---------------------------------+------+
|GAŠPER ZAJEC           | 155 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 5. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:
GAŠPER ROZMAN, datum roj.: 26. 2. 1990, VALBURGA 12B
NEŽKA BOGATAJ, datum roj.: 3. 9. 1991, VALBURGA 51B
GAŠPER ZAJEC, datum roj.: 27. 12. 1991, VALBURGA 26B
KRAJEVNA SKUPNOST SORA
I.
Na območju Krajevne skupnosti Sora je bilo vpisanih v volilni imenik 729 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 334 glasovnic, od tega je bilo 22 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|FRANC ZADNIKAR          | 169 |
+---------------------------------+------+
|MIRKO JAVERŠEK          | 159 |
+---------------------------------+------+
|FRANC JAMNIK           | 144 |
+---------------------------------+------+
|MILAN PUSTOVRH          | 131 |
+---------------------------------+------+
|FRANC PLEŠEC           | 123 |
+---------------------------------+------+
|MOJCA TRAMPUŠ          | 118 |
+---------------------------------+------+
|ANA OBLAK            | 108 |
+---------------------------------+------+
|MILOŠ VILAR           | 107 |
+---------------------------------+------+
|ANA ARČON            | 106 |
+---------------------------------+------+
|FRANC JURČIČ           | 75 |
+---------------------------------+------+
|TEODORA GOLOB          | 73 |
+---------------------------------+------+
|MARIJA DOLINAR          | 72 |
+---------------------------------+------+
|MOJCA PAVLIČ DRNOVŠEK      | 51 |
+---------------------------------+------+
|SREČKO RAUŠ           | 25 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Sora izvoljeni naslednji kandidati:
FRANC ZADNIKAR, datum roj.: 22. 5. 1960, DOL 8A
MIRKO JAVERŠEK, datum roj.: 17. 7. 1966, SORA 66
FRANC JAMNIK, datum roj.: 27. 11. 1954, DOL 10
MILAN PUSTOVRH, datum roj.: 10. 9. 1956, OSOLNIK 1
FRANC PLEŠEC, datum roj.: 7. 8. 1950, SORA 17
MOJCA TRAMPUŠ, datum roj.: 10. 3. 1987, SORA 51
ANA OBLAK, datum roj.: 30. 5. 1984, SORA 13
KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC
I.
Na območju Krajevne skupnosti Trnovec je bilo vpisanih v volilni imenik 149 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 89 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|JERNEJ KOŠICA          | 50 |
+---------------------------------+------+
|JANA ŽEROVNIK          | 43 |
+---------------------------------+------+
|NUŠA TEHOVNIK          | 41 |
+---------------------------------+------+
|ANDREJ LOČNIŠKAR         | 38 |
+---------------------------------+------+
|ALOJZIJA BOZOVIČAR        | 34 |
+---------------------------------+------+
|PETER ŠIFRER           | 33 |
+---------------------------------+------+
|DUŠAN KOZJEK           | 33 |
+---------------------------------+------+
|MILAN KASTELIC          | 23 |
+---------------------------------+------+
|JASNA RAVNIKAR          | 17 |
+---------------------------------+------+
|JOŽE RADE            | 17 |
+---------------------------------+------+
|STANKO NIKOLIĆ          | 12 |
+---------------------------------+------+
|ANDREJ ČARMAN          | 10 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Trnovec izvoljeni naslednji kandidati:
JERNEJ KOŠICA, datum roj.: 22. 6. 1975, TRNOVEC 5
JANA ŽEROVNIK, datum roj.: 11. 5. 1959, TRNOVEC 21B
NUŠA TEHOVNIK, datum roj.: 21. 3. 1971, TRNOVEC 28A
ANDREJ LOČNIŠKAR, datum roj.: 6. 11. 1960, TRNOVEC 19
ALOJZIJA BOZOVIČAR, datum roj.: 8. 6. 1964, TRNOVEC 15
KRAJEVNA SKUPNOST VAŠE - GORIČANE
I.
Na območju Krajevne skupnosti Vaše - Goričane je bilo vpisanih v volilni imenik 876 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 418 glasovnic, od tega je bilo 32 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|FRANC JARC            | 202 |
+---------------------------------+------+
|MARKO SUŠNIK           | 173 |
+---------------------------------+------+
|VIDA BALIŠ            | 164 |
+---------------------------------+------+
|ROBERT ŠTAJER          | 148 |
+---------------------------------+------+
|SUZANA ROŽANC          | 136 |
+---------------------------------+------+
|DUŠAN PAVLIČ           | 117 |
+---------------------------------+------+
|VERA LAMPIČ           | 114 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Vaše - Goričane izvoljeni naslednji kandidati:
FRANC JARC, datum roj.: 13. 9. 1965, VAŠE 10A
MARKO SUŠNIK, datum roj.: 7. 4. 1954, GORIČANE 49
VIDA BALIŠ, datum roj.: 14. 5. 1947, GORIČANE 1B
ROBERT ŠTAJER, datum roj.: 3. 7. 1965, VAŠE 2B
SUZANA ROŽANC, datum roj.: 15. 8. 1977, VAŠE 2A
DUŠAN PAVLIČ, datum roj.: 24. 10. 1950, GORIČANE 59D
VERA LAMPIČ, datum roj.: 2. 7. 1955, VAŠE 10B
KRAJEVNA SKUPNOST ZBILJE
I.
Na območju Krajevne skupnosti Zbilje je bilo vpisanih v volilni imenik 668 volivcev.
II.
Oddanih je bilo 400 glasovnic, od tega je bilo 22 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------------+------+
|ANJA ISKRA            | 174 |
+---------------------------------+------+
|ANŽE ŠILAR            | 173 |
+---------------------------------+------+
|BLAŽ BREŠAN           | 165 |
+---------------------------------+------+
|ANDREJ KALAN           | 124 |
+---------------------------------+------+
|DAMJAN SMOLE           | 98 |
+---------------------------------+------+
|TEA REZELJ            | 95 |
+---------------------------------+------+
|BOŠTJAN RUPEL          | 89 |
+---------------------------------+------+
|ANDREJA BOBNAR          | 88 |
+---------------------------------+------+
|ANJA ERZIN            | 85 |
+---------------------------------+------+
|KLEMEN MLINARIČ         | 83 |
+---------------------------------+------+
|JANEZ BARLE           | 82 |
+---------------------------------+------+
IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Zbilje izvoljeni naslednji kandidati:
ANJA ISKRA, datum roj.: 28. 3. 1989, ZBILJE 6B
ANŽE ŠILAR, datum roj.: 22. 9. 1981, ZBILJE 1A
BLAŽ BREŠAN, datum roj.: 11. 12. 1987, ZBILJE 28A
ANDREJ KALAN, datum roj.: 30. 11. 1974, ZBILJE 35A
DAMJAN SMOLE, datum roj.: 27. 9. 1993, ZBILJE 39
Št. 041-185/2014-1
Medvode, dne 8. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Občine Medvode
Predsednica:
Martina Hren l.r.
 
Člani:
Janez Šušteršič l.r.
Štefan Hrovat l.r.
Darja Špenko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti