Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3093. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 5. oktobra 2014, po volilnih enotah 1, 2 in 3, stran 8315.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 5. oktobra 2014, po volilnih enotah 1, 2 in 3
Občinska volilna komisija je na 8. seji dne 6. oktobra 2014 v sejni sobi Občine Laško na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih dne 5. 10. 2014, na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ter zapisnika o glasovanju po pošti
u g o t o v i l a:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Laško v treh volilnih enotah, in sicer 1., 2. in 3., na skupaj 34 voliščih ter na enem volišču za vse tri volilne enote za predčasno glasovanje dne 30. 9. 2014, 1. 10. 2014 in 2. 10. 2014.
2. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti skupaj 11.377 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom. Po pošti je glasovalo 10 volivcev.
3. Oddanih glasovnic je bilo 4.545, od tega veljavnih glasovnic 4.404 in neveljavnih 141 glasovnic.
4. Posamezne liste so po volilnih enotah dobile naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 8
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| Zap.|Ime liste        | Št. |  %  | Št.   | Št. |
| št. |            |glasov| glasov|izvoljenih| za |
|   |            |   |    |     | žreb |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 2 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA | 257 | 18.56 |  2   |  0 |
|   |STRANKA         |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 8 |MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | 242 | 17.47 |  1   |  0 |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 5 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 205 | 14.80 |  1   |  0 |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 1 |DESUS – DESUS –     | 201 | 14.51 |  1   |  0 |
|   |DEMOKRATIČNA STRANKA  |   |    |     |   |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 7 |SMC – STRANKA MIRA   | 137 | 9.89 |  1   |  0 |
|   |CERARJA         |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 4 |NSI – NOVA SLOVENIJA – | 121 | 8.74 |  1   |  0 |
|   |KRŠČANSKI DEMOKRATI   |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 6 |SDS – SLOVENSKA     | 120 | 8.66 |  1   |  0 |
|   |DEMOKRATSKA STRANKA   |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 3 |LISTA GASILCEV OBČINE  | 65 | 4.69 |  0   |  0 |
|   |LAŠKO          |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 9 |BRANKO TRKULJA –    | 37 | 2.67 |  0   |  0 |
|   |NEODVISNI KANDIDAT   |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 8
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| Zap.|Ime liste        | Št. |  %  | Št.   | Št. |
| št. |            |glasov| glasov|izvoljenih| za |
|   |            |   |    |     | žreb |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 6 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA | 317 | 18.12 |  2   |  0 |
|   |STRANKA         |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 4 |MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | 240 | 13.72 |  1   |  0 |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 9 |DESUS – DESUS –     | 234 | 13.38 |  1   |  0 |
|   |DEMOKRATIČNA STRANKA  |   |    |     |   |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 2 |STANKO SELIČ –     | 230 | 13.15 |  1   |  0 |
|   |NEODVISNI KANDIDAT   |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 5 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 186 | 10.63 |  1   |  0 |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 3 |NSI – NOVA SLOVENIJA – | 181 | 10.35 |  1   |  0 |
|   |KRŠČANSKI DEMOKRATI   |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 1 |SDS – SLOVENSKA     | 110 | 6.29 |  1   |  0 |
|   |DEMOKRATSKA STRANKA   |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 8 |SMC – STRANKA MIRA   | 153 | 8.75 |  0   |  0 |
|   |CERARJA         |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 7 |LISTA GASILCEV OBČINE  | 98 | 5.60 |  0   |  0 |
|   |LAŠKO          |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| Zap.|Ime liste        | Št. |  %  | Št.   | Št. |
| št. |            |glasov| glasov|izvoljenih| za |
|   |            |   |    |     | žreb |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 2 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA | 222 | 17.48 |  1   |  0 |
|   |STRANKA         |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 7 |NSI – NOVA SLOVENIJA – | 200 | 15.75 |  1   |  0 |
|   |KRŠČANSKI DEMOKRATI   |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 8 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 157 | 12.36 |  1   |  0 |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 1 |DESUS – DESUS –     | 137 | 10.79 |  1   |  0 |
|   |DEMOKRATIČNA STRANKA  |   |    |     |   |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 9 |MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | 131 | 10.31 |  1   |  0 |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 5 |SMC – STRANKA MIRA   | 131 | 10.31 |  1   |  0 |
|   |CERARJA         |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 3 |LISTA GASILCEV OBČINE  | 107 | 8.43 |  1   |  0 |
|   |LAŠKO          |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 6 |SDS – SLOVENSKA     | 112 | 8.82 |  0   |  0 |
|   |DEMOKRATSKA STRANKA   |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
| 4 |MILAN VODIŠEK –     | 73 | 5.75 |  0   |  0 |
|   |NEODVISNI KANDIDAT   |   |    |     |   |
+-----+------------------------+------+-------+----------+------+
5. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 201  % glasov: 14.51 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Jože Kotnik   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 2 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 257  % glasov: 18.56 % Št. izvoljenih: 2
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Franc Zdolšek  | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
|   2   |Nuša Konec    | Izvoljen |
|      |Juričič     |      |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 4 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 121  % glasov: 8.74 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Pavel Teršek   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 205  % glasov: 14.80 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Marjan Kozmus  | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 6 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 120  % glasov: 8.66 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Robert Medved  | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 7 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 137  % glasov: 9.89 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Tatjana Seme   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 8 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno št. glasov: 242  % glasov: 17.47 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Marko Šantej   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 110  % glasov: 6.29 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Martin Klepej  | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 2 – STANKO SELIČ – NEODVISNI KANDIDAT
Skupno št. glasov 230  % glasov: 13.15 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Stanko Selič   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 3 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 181  % glasov: 10.35 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Roman Tušek   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 4 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno št. glasov: 240  % glasov: 13.72 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Bojan Šipek   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 186  % glasov: 10.63 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Milan Klenovšek | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 6 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 317  % glasov: 18.12 % Št. izvoljenih: 2
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Marjan Belej   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
|   2   |Mojca Teržan   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 9 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 234  % glasov: 13.38 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Matjaž Pikl   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Lista: 1 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 137  % glasov: 10.79 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Milena Dobršek  | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 2 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 222  % glasov: 17.48 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Janko Cesar   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 3 – LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO
Skupno št. glasov: 107  % glasov: 8.43 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Zvonko Gračner  | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 5 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 131  % glasov: 10.31 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Marija Zupanc  | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 7 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 200  % glasov: 15.75 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Jože Senica   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 8 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 157  % glasov: 12.36 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |Martin Teraž   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
Lista: 9 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno št. glasov: 131  % glasov: 10.31 % Št. izvoljenih: 1
+-----------+-----------------+-----------+
| Zap. št. |Kandidat     |Izv./žreb. |
+-----------+-----------------+-----------+
|   1   |David Guček   | Izvoljen |
+-----------+-----------------+-----------+
6. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednjo razdelitev mandatov po sistemu navadnega (Harejevega) količnika:
VOLILNA ENOTA 1
Št. mandatov: 8 količnik: 173.13
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
|Glasov |% gl. |Mand. |  %  | Št. |Ime liste         |
|    |   |   |ostan. |   |              |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
| 201 |14.51 | 1  | 16.10 | 1 |DESUS – DESUS –      |
|    |   |   |    |   |DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|    |   |   |    |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
| 257 |18.56 | 1  | 48.45 | 2 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |
|    |   |   |    |   |STRANKA          |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
| 65  | 4.69 | 0  | 37.55 | 3 |LISTA GASILCEV OBČINE   |
|    |   |   |    |   |LAŠKO           |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
| 121 | 8.74 | 0  | 69.89 | 4 |NSI – NOVA SLOVENIJA –   |
|    |   |   |    |   |KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
| 205 |14.80 | 1  | 18.41 | 5 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI  |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
| 120 | 8.66 | 0  | 69.31 | 6 |SDS – SLOVENSKA      |
|    |   |   |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA    |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
| 137 | 9.89 | 0  | 79.13 | 7 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
| 242 |17.47 | 1  | 39.78 | 8 |MLADA MOČ OBČINE LAŠKO   |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
| 37  | 2.67 | 0  | 21.37 | 9 |BRANKO TRKULJA – NEODVISNI |
|    |   |   |    |   |KANDIDAT          |
+-------+------+------+-------+-----+---------------------------+
VOLILNA ENOTA 2
Št. mandatov: 8 količnik: 218.63
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
|Glasov| % gl. |Mand. |  %  | Št. |Ime liste         |
|   |    |   | ostan.|   |              |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 110 | 6.29 | 0  | 50.31 | 1 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA|
|   |    |   |    |   |STRANKA          |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 230 | 13.15 | 1  | 5.20 | 2 |STANKO SELIČ – NEODVISNI  |
|   |    |   |    |   |KANDIDAT          |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 181 | 10.35 | 0  | 82.79 | 3 |NSI –  NOVA SLOVENIJA – |
|   |    |   |    |   |KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 240 | 13.72 | 1  | 9.78 | 4 |MLADA MOČ OBČINE LAŠKO   |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 186 | 10.63 | 0  | 85.08 | 5 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI  |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 317 | 18.12 | 1  | 45.00 | 6 |SLS –  SLOVENSKA LJUDSKA |
|   |    |   |    |   |STRANKA          |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 98 | 5.60 | 0  | 44.83 | 7 |LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO|
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 153 | 8.75 | 0  | 69.98 | 8 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 234 | 13.38 | 1  | 7.03 | 9 |DESUS – DESUS –      |
|   |    |   |    |   |DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|   |    |   |    |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
VOLILNA ENOTA 3
Št. mandatov: 7 količnik: 181.43
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
|Glasov| % gl. |Mand. |  %  | Št. |Ime liste         |
|   |    |   | ostan.|   |              |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 137 | 10.79 | 0  | 75.51 | 1 |DESUS – DESUS –      |
|   |    |   |    |   |DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|   |    |   |    |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 222 | 17.48 | 1  | 22.36 | 2 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |
|   |    |   |    |   |STRANKA          |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 107 | 8.43 | 0  | 58.98 | 3 |LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO|
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 73 | 5.75 | 0  | 40.24 | 4 |MILAN VODIŠEK – NEODVISNI |
|   |    |   |    |   |KANDIDAT          |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 131 | 10.31 | 0  | 72.20 | 5 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 112 | 8.82 | 0  | 61.73 | 6 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA|
|   |    |   |    |   |STRANKA          |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 200 | 15.75 | 1  | 10.24 | 7 |NSI – NOVA SLOVENIJA –   |
|   |    |   |    |   |KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 157 | 12.36 | 0  | 86.54 | 8 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI  |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
| 131 | 10.31 | 0  | 72.20 | 9 |MLADA MOČ OBČINE LAŠKO   |
+------+-------+------+-------+-----+---------------------------+
7. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednje zaporedje najvišjih količnikov po d’Hondtovem sistemu:
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
| Zap. |Količnik| Št. |Ime liste                |
| št. |    |   |                    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  1  | 796.00 |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  2  | 613.00 |   |Marko Šantej in skupina volivcev    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  3  | 572.00 |   |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV|
|    |    |   |SLOVENIJE                |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  4  | 548.00 |   |SOCIALNI DEMOKRATI           |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  5  | 502.00 |   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI  |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  6  | 421.00 |   |STRANKA MIRA CERARJA          |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  7  | 398.00 |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  8  | 342.00 |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  9  | 306.50 |   |Marko Šantej in skupina volivcev    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  10 | 286.00 |   |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV|
|    |    |   |SLOVENIJE                |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  11 | 274.00 |   |SOCIALNI DEMOKRATI           |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  12 | 270.00 |   |Bojan Špiler in skupina volivcev    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  13 | 265.33 |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  14 | 251.00 |   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI  |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  15 | 210.50 |   |STRANKA MIRA CERARJA          |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  16 | 204.33 |   |Marko Šantej in skupina volivcev    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  17 | 199.00 |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  18 | 190.67 |   |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV|
|    |    |   |SLOVENIJE                |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  19 | 182.67 |   |SOCIALNI DEMOKRATI           |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  20 | 171.00 |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  21 | 167.33 |   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI  |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  22 | 159.20 |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  23 | 153.25 |   |Marko Šantej in skupina volivcev    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  24 | 143.00 |   |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV|
|    |    |   |SLOVENIJE                |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  25 | 140.33 |   |STRANKA MIRA CERARJA          |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  26 | 137.00 |   |SOCIALNI DEMOKRATI           |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  27 | 135.00 |   |Bojan Špiler in skupina volivcev    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  28 | 132.67 |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
Št. 041-06/2014
Laško, dne 6. oktobra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije Laško
Boštjan Grešak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti