Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3091. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za občinski prostorski načrt Občine Križevci, stran 8314.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča) in 6. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) Občina Križevci objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za občinski prostorski načrt Občine Križevci
1.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Križevci, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., ob sodelovanju podjetja Sapo, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje, d.o.o., in Urbania, prostorske rešitve, d.o.o. (do faze osnutka akta), pod številko projekta 1149/09, z datumom avgust 2014. V nadaljnjem besedilu se namesto pojma občinski prostorski načrt uporablja kratica OPN.
Sočasno se razgrneta tudi okoljsko poročilo pod številko projekta 27/11, z datumom 16. 9. 2011, dopolnjeno 27. 5. 2013, ki ga je izdelalo podjetje Boson trajnostno načrtovanje d.o.o., Prule 19, 1000 Ljubljana, ter dodatek k okoljskemu poročilu za varovana območja pod številko projekta 001-2011-OPN, z datumom december 2012, ki ju je za dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Križevci izdelalo podjetje Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana.
2.
Javna razgrnitev navedenega gradiva bo v prostorih Občine Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Javna razgrnitev bo od ponedeljka, 27. 10. 2014, do vključno ponedeljka, 1. 12. 2014.
Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektronsko dostopno na spletnem naslovu: www.obcina-krizevci.si.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja, in sicer v sredo, 12. 11. 2014, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
4.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku in okoljskemu poročilu z dodatkom za varovana območja za OPN Občine Križevci. Pripombe in predloge se pošlje na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.
5.
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Križevci (www.obcina-krizevci.si).
Št. 031-01/2014-1322
Križevci, dne 9. oktobra 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti