Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3085. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper dne 5. oktobra 2014, stran 8203.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) in drugega odstavka 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94) je Posebna občinska volilna komisija na seji dne 8. oktobra 2014 sprejela naslednje
Visto l'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3 e 45/08 – ZLV-H) ed il secondo comma dell’articolo 8 della Legge sulle Comunità autogestite delle Comunità nazionali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 65/94) la Commissione elettorale comunale particolare ha approvato, nella seduta tenutasi il 8 ottobre 2014, il seguente
P O R O Č I L O / R A P P O R T O
o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper dne 5. oktobra 2014
sull’esito delle elezioni ordinarie dei membri del Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, tenutesi il 5 ottobre 2014
Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na 5. seji dne 8. oktobra 2014 ugotovila naslednji izid volitev za člane Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, ki so bile 5. oktobra 2014./Nella 5. seduta, tenutasi il 8. ottobre, la Commissione elettorale comunale particolare del Comune città di Capodistria ha preso atto dell’esito delle elezioni dei membri del Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, svoltesi il 5 ottobre 2014.
I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 821 volivcev pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glasovalo je 483 volivcev, vsi na voliščih./Alle elezioni del 5 ottobre, gli aventi diritto al voto appartenenti alla comunità nazionale italiana erano 821. Hanno votato 483 elettori aventi diritto, tutti ai seggi elettorali.
II.
Za volitve članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper je bilo oddanih 481 glasovnic, od katerih je bilo 14 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več zaporednih številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 467. Volivci so lahko glasovali za največ devet kandidatov./Alle elezioni dei membri al Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistia sono state consegnate 481 schede, di cui 14 non valide, poiché vi sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile evincervi la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 467. Gli elettori potevano votare per un numero massimo di nove candidati.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov/I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
   1) MARIA PIA CASAGRANDE         150 glasov
  2) DAVID FRANCESCONI           133 glasov
  3) DAMIAN FISCHER            183 glasov
  4) GIANFRANCO STANCICH          166 glasov
  5) CLIO DIABATE'             148 glasov
  6) KOSTIA POLDRUGOVAC          102 glasov
  7) LUISA ANGELINI-LIČEN         156 glasov
  8) ALBERTO SCHERIANI           251 glasov
  9) DIEGO SAMSA              81 glasov
  10) ROBERTA VINCOLETTO          206 glasov
  11) SANDRA VITOŠEVIĆ           149 glasov
  12) TINA KOMEL              105 glasov
  13) ANDREA DILIČ             84 glasov
  14) MARCO APOLLONIO           178 glasov
  15) FULVIO RICHTER            168 glasov
  16) VILI KUZMAN              79 glasov
  17) PATRIZIA DAGRI            72 glasov
  18) ANJA GREGORICH            82 glasov
III.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati vengono assegnati ai candidati seguenti:
1) ALBERTO SCHERIANI
2) ROBERTA VINCOLETTO
3) DAMIAN FISCHER
4) MARCO APOLLONIO
5) FULVIO RICHTER
6) GIANFRANCO STANCICH
7) LUISA ANGELINI-LIČEN
8) MARIA PIA CASAGRANDE
9) SANDRA VITOŠEVIĆ
IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije./Il rapporto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS.
Št./N. 041-1/2014
Koper/Capodistria, 8. oktobra/ottobre 2014
Predsednik Posebne občinske volilne komisije/
Il presidente della Commissione elettorale comunale particolare:
Giani Flego l.r./m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti