Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3082. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 5. oktobra 2014, stran 8197.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija na seji dne 9. oktobra 2014 sprejela naslednje
In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 e 83/12) alla seduta tenutasi il 9 ottobre 2014, la Commissione elettorale comunale ha approvato il seguente
P O R O Č I L O / R A P P O R T O
o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 5. oktobra 2014
sul risultato delle elezioni ordinarie del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune città di Capodistria del 5 ottobre 2014
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na 7. seji dne 9. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki so bile 5. oktobra 2014./Alla VII seduta, tenutasi il 9 ottobre 2014, in base ai verbali dei comitati elettorali, la commissione elettorale comunale ha preso atto dei risultati delle elezioni del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune città di Capodistria, svoltesi il 5 ottobre 2014.
I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 41.941 volivcev. Glasovalo je 20.200 volivcev ali 48,16 %, od tega 20.144 na voliščih ter 56 po pošti./Il giorno delle elezioni, il 5 ottobre 2014, gli aventi diritto al voto erano 41.941 elettori. Hanno votato 20.200 elettori ovvero il 48,16 % degli aventi diritto, di cui 20.144 ai seggi elettorali e 56 tramite il servizio postale.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 20.194 glasovnic, od katerih je bilo 400 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 19.794. Za izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic./Alle elezioni del sindaco sono state consegnate 20.194 schede, di cui 400 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non e` stato possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 19.794. Per l'elezione del sindaco e` necessaria la maggioranza delle schede valide.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov/I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
+-------+--------------------+----------------+---------+
|1.   |KOLJA ŠTEMBERGER  |618 glasov   |3,12 %  |
+-------+--------------------+----------------+---------+
|2.   |DORJANO DUJMOVIČ  |294 glasov   |1,49 %  |
+-------+--------------------+----------------+---------+
|3.   |BORIS POPOVIČ    |10.446 glasov  |52,77 % |
+-------+--------------------+----------------+---------+
|4.   |OLGA FRANCA     |823 glasov   |4,16 %  |
+-------+--------------------+----------------+---------+
|5.   |POLKA BOŠKOVIĆ   |1.123 glasov  |5,67 %  |
+-------+--------------------+----------------+---------+
|6.   |TOMAŽ SLAVEC    |983 glasov   |4,97 %  |
+-------+--------------------+----------------+---------+
|7.   |MOJCA HILJ TRIVIĆ  |313 glasov   |1,58 %  |
+-------+--------------------+----------------+---------+
|8.   |ALEŠ BRŽAN     |4.846 glasov  |24,48 % |
+-------+--------------------+----------------+---------+
|9.   |MARKO BRECELJ    |348 glasov   |1,76 %. |
+-------+--------------------+----------------+---------+
Mandat pripada naslednjemu kandidatu/Il mandato viene assegnato al candidato seguente:
BORIS POPOVIČ, 5. 9. 1962, Bošamarin 62/Bossamarino 62, 6000 Koper/Capodistria.
III.
Za volitve članov občinskega sveta je je bilo oddanih 20.200 glasovnic, od katerih je bilo 661 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 19.539./Per l'elezione dei membri al consiglio comunale sono state consegnate 20.200 schede, di cui 661 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 19.539.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov/Le singole liste di candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|1.   |OLJKA           |934 glasov  |4,78 %  |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|2.   |SOLIDARNOST ZA PRAVIČNO  |131 glasov  |0,67 %  |
|    |DRUŽBO          |       |     |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|3.   |SLOVENIJA ZA VEDNO    |1.393 glasov |7,13 %  |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|4.   |SLOVENSKA NACIONALNA   | 60 glasov  |0,31 %  |
|    |STRANKA-SNS        |       |     |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|5.   |ZDRUŽENA LEVICA      | 1.704 glasov|8,72 %  |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|6.   |SMC STRANKA MIRA CERARJA | 3.832 glasov|19,61 % |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|7.   |KOPER JE NAŠ       | 7.051 glasov|36,09 % |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|8.   |DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA|975 glasov  |4,99 %  |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |       |     |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|9.   |NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI | 402 glasov |2,06 %  |
|    |DEMOKRATI         |       |     |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|10.  |ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP | 139 glasov |0,71 %  |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|11.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   | 598 glasov |3,06 %  |
|    |STRANKA          |       |     |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|12.  |POLKA BOŠKOVIĆ NA TVOJI  | 677 glasov |3,46 %  |
|    |STRANI          |       |     |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|13.  |POZITIVNA SLOVENIJA    | 169 glasov |0,86 %  |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|14.  |AKACIJE          |310 glasov  |1,59 %  |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|15.  |JANKO SEVER-ZA PODEŽELJE | 288 glasov |1,47 %  |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|16.  |LISTA ZA RAZVOJ PODEŽELJA | 360 glasov |1,84 %  |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
|17.  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 516 glasov |2,64 %  |
+-------+--------------------------+-------------+---------+
Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po D'Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količnikom, in sicer toliko količnikov kot se voli članov občinskega sveta ter ugotovila, da so naslednje liste dobile mandate v občinskem svetu:/La commissione elettorale ha diviso il numero dei voti con il n. 1, quindi con il n. 2, con il n. 3 ecc., classificando i quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D'Hont, in base alla grandezza, dal maggiore al minore, tanti quozienti, quanti sono i membri eletti al consiglio comunale. L'esito del calcolo e` il seguente:
+-------------------------------------------+------------+
|POSAMEZNE LISTE MANDATOV /LE SINGOLE LISTE | ŠTEVILO  |
|                      | /NUMERO  |
+-------------------------------------------+------------+
|1. OLJKA                  |   1   |
+-------------------------------------------+------------+
|2. SOLIDARNOST ZA PRAVIČNO DRUŽBO     |   0   |
+-------------------------------------------+------------+
|3. SLOVENIJA ZA VEDNO           |   2   |
+-------------------------------------------+------------+
|4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS    |   0   |
+-------------------------------------------+------------+
|5. ZDRUŽENA LEVICA             |   3   |
+-------------------------------------------+------------+
|6. SMC STRANKA MIRA CERARJA        |   7   |
+-------------------------------------------+------------+
|7. KOPER JE NAŠ              |   13   |
+-------------------------------------------+------------+
|8. DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |   1   |
|SLOVENIJE                 |      |
+-------------------------------------------+------------+
|9. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI   |   0   |
+-------------------------------------------+------------+
|10. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP        |   0   |
+-------------------------------------------+------------+
|11. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     |   1   |
+-------------------------------------------+------------+
|12. POLKA BOŠKOVIĆ NA TVOJI STRANI     |   1   |
+-------------------------------------------+------------+
|13. POZITIVNA SLOVENIJA          |   0   |
+-------------------------------------------+------------+
|14. AKACIJE                |   0   |
+-------------------------------------------+------------+
|15. JANKO SEVER-ZA PODEŽELJE        |   0   |
+-------------------------------------------+------------+
|16. LISTA ZA RAZVOJ PODEŽELJA       |   0   |
+-------------------------------------------+------------+
|17. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |   1   |
+-------------------------------------------+------------+
Nato je volilna komisija ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, zato se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob določitvi liste kandidatov./Successivamente, la commissione elettorale ha constatato che nessuno dei candidati ha ottenuto il numero sufficiente di voti di preferenza necessario per conseguire il mandato. Pertanto, i mandati vengono assegnati in base all'ordine di apparizione dei candidati nella lista, definito al momento della sua predisposizione, come prescritto dall'articolo 18 della Legge sulle elezioni amministrative.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati vengono assegnati ai candidati seguenti:
1) PATRIK PEROŠA, 31. 5. 1976 (Spol: M/Sesso: M), Kvedrova cesta 1, Strada Kveder Dušan – Tomaž 1, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. ing., laurea di ingegneria, podjetnik, imprenditore
2) VILIJ BRŽAN, 21. 9. 1956 (Spol: M/Sesso: M), Marezige 76, Marezige 76, MAREZIGE, MAREZIGE, dipl. upr. org., laurea organizz. amministrativa, direktor, poveljnik, direttore, comandante
3) TJAŠA ŠKERLIČ, 16. 4. 1972 (Spol: Ž/Sesso: F), Kampel 90, Campel 90, KAMPEL, CAMPEL, dipl.ekonomist, laurea in economia, brezposelna, disoccupata
4) TOMAŽ SLAVEC, 15. 1. 1983 (Spol: M/Sesso: M), Bonini 110, Bonini 110, KOPER, CAPODISTRIA, diplomiran ekonomist, laurea in economia, veleprodajni zastopnik za industr., rapp. ingrosso per industria
5) MAJA TAŠNER VATOVEC, 14. 3. 1986 (Spol: Ž/Sesso: F), Nazorjev trg 1/B, Piazzetta Vladimir Nazor 1/B, KOPER, CAPODISTRIA, dipl.kulturologinja in soc. antrop., laurea cultural. sociol. antrop, brezposelna, disoccupata
6) MARKO KOCJANČIČ, 19. 3. 1981 (Spol: M/Sesso: M), Cesta 2. oktobra 30, Strada 2 ottobre 30, PRADE, PRADE, dipl. geograf, laurea in geografia, podjetnik, imprenditore
7) ALEŠ BRŽAN, 15. 2. 1976 (Spol: M/Sesso: M), Triban 6, Triban 6, TRIBAN, TRIBANO, univ.dipl.ing.tehnol.prometa, laurea ing tecnologie trasporti, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
8) DARIJA KRKOČ, 1. 4. 1958 (Spol: Ž/Sesso: F), Osp 74, Osp 74, OSP, OSP, komercialist, commercialista, tajnik ZKD MOK, segretario UAC CCC
9) BOJAN TAVČAR, 4. 6. 1960 (Spol: M/Sesso: M), Predloka 13, Predloka 13, ČRNI KAL, ČRNI KAL, dipl. ing. za tehnologijo transporta, laurea ing. tecnologie trasporti, samostojni strokovni sodelavec, collab. professionale autonomo
10) INGRID KOCJANČIČ, 11. 6. 1966 (Spol: Ž/Sesso: F), Dekani 136/A, Dekani 136/A, DEKANI, DEKANI, dipl. ekon. (un) spec., laurea in economia, tajnik fakultete, segretario di facolta'
11) MARIN MARASOVIČ, 7. 1. 1978 (Spol: M/Sesso: M), Tomažiči 20, Tomažiči 20, POBEGI, POBEGHI, dipl. druž. (un), laurea in sociologia, upravnik stavb, amministratore case
12) DRAGICA VRKIČ KOZLAN, 21. 9. 1963 (Spol: Ž/Sesso: F), Cesta IX 9, Strada IX 9, PRADE, PRADE, magistra ekonomije, dott. magistrale in economia, finančnik, finanziere
13) MILIVOJ ČOTAR, 7. 7. 1957 (Spol: M/Sesso: M), Marezige 34/A, Marezige 34/A, MAREZIGE, MAREZIGE, ekonomski tehnik, tecnico in economia, aktivni iskalec zaposlitve, in cerca di impiego
14) BORIS POPOVIČ, 5. 9. 1962 (Spol: M/Sesso: M), Bošamarin 62, Bossamarino 62, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, župan Mestne občine Koper, sindaco del Comune citta' di Capodistria
15) BARBARA STRMOLE, 23. 1. 1962 (Spol: Ž/Sesso: F), Cesta XVI 3, Prade-Strada XVI 3, PRADE, PRADE, mag. veterine, dott. mag in veterinaria, namestnica dir. veterin. amb. Koper, vicediret. ambulat. veter. Capodis.
16) DANIJEL CEP, 4. 8. 1966 (Spol: M/Sesso: M), Ferrarska ulica 17, Via Ferrara 17, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico in economia, podžupan Mestne občine Koper, vicesindaco Comune citta' di Capodistria
17) KRISTINA RADOVČIĆ, 22. 3. 1982 (Spol: Ž/Sesso: F), Cesta na Markovec 3, Strada di Monte Marco 3, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomist, economista, strokovna sodelavka, collaboratrice tecnica
18) PETER BOLČIČ, 13. 1. 1970 (Spol: M/Sesso: M), Ul. II. Prekomorske brigade 22/A, Via della II Brigata d’Oltremare 22/A, KOPER, CAPODISTRIA, strojni tehnik, perito meccanico, podžupan Mestne občine Koper, vicesindaco Comune citta' di Capodistria
19) NATAŠA LIKAR, 26. 3. 1975 (Spol: Ž/Sesso: F), Koštabona 4/B, Koštabona 4/B, ŠMARJE, ŠMARJE, mag. politologije, dott. mag. in scienze politiche, višja svetovalka za gosp. in tur., consulente sup. economia e turismo
20) NEVIJO PUCER, 25. 5. 1953 (Spol: M/Sesso: M), Puče 48, Puče 48, ŠMARJE, ŠMARJE, agronom, agronomo, predsednik uprave, capo dell'amministrazione
21) KARIN FELICIJAN GLAMOČIĆ, 26. 6. 1983 (Spol: Ž/Sesso: F), Kolomban 37/A, Colombano 37/A, HRVATINI, CREVATINI, univ. dipl. uprav. organizatorka, laurea in organizzazione amministrativa, saldakontist, saldacontista
22) JANI BAČIĆ, 22. 9. 1980 (Spol: M/Sesso: M), Cesta I. Istrske brigade 64/A, Cesta I. Istrske brigade 64/A, POBEGI, POBEGHI, dipl. ekonomist, laurea in economia, svetovalec direktorja, consulente del direttore
23) TINA MOJŠKERC, 25. 3. 1985 (Spol: Ž/Sesso: F), Ulica Za gradom 7, Via al Castelletto 7, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. socialna delavka, laurea in scienze sociali, strokovna sodelavka, collaboratrice professinale
24) IGOR HRVATIN, 11. 7. 1974 (Spol: M/Sesso: M), Turki 10, Turki 10, SV. ANTON, SV. ANTON, ekonomsko komercialni tehnik, tecnico in economia e commercio, v.d. direktor, f.f. direttore
25) VLASTA VEŽNAVER, 15. 1. 1964 (Spol: Ž/Sesso: F), Sp. Škofije 69/F, Sp. Škofije 69/F, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, direktorica zavarovalne agencije, direttrice agenzia assicurativa
26) MARKO ŠTRKALJ, 2. 11. 1974 (Spol: M/Sesso: M), Kovačičeva ulica 16, Via Oskar Kovačič 16, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomist, economista, referent za oglaševanje, referente pubblicitario
27) MILOJKA LAHAJNAR - ŠPACAPAN, 3. 9. 1951 (Spol: Ž/Sesso: F), Krožna cesta 56, Strada Circolare 56, KOPER, CAPODISTRIA, ing. organizacije dela in dipl. ekon., laurea organizzazione del lavoro e in economia, upokojenka, pensionata
28) MOJCA HILJ TRIVIČ, 22. 12. 1977 (Spol: Ž/Sesso: F), Škocjan 51, San Canziano 51, KOPER, CAPODISTRIA, diplomiran ekonomist, laurea in economia, direktor, direttore
29) POLKA BOŠKOVIĆ, 17. 4. 1970 (Spol: Ž/Sesso: F), Kolomban 44/M, Colombano 44/M, KOLOMBAN, COLOMBANO, univ. dipl. prav., laurea in giurisprudenza, notarka, notaia
30) OLGA FRANCA, 28. 4. 1960 (Spol: Ž/Sesso: F), Dekani 90, Dekani 90, DEKANI, DEKANI, univ. dipl. ekonomist, laurea in economia, vodja reševanja zavarov. prim. DZZ, res. per la ris. degli inf. dell'asa.
IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije./Il rapporto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale.
Št./N. 041-1/2014
Koper/Capodistria, 9. oktobra/ottobre 2014
Predsednik občinske volilne komisije
Il presidente della commissione elettorale comunale
dr. Miloš Senčur l.r./m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti