Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3077. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci, stran 8191.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci
Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je na seji dne 8. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih v Črenšovcih I, Črenšovcih II, Žižkih in Trnju (VE 1) in voliščih na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 5. 10. 2014 ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 3.421 volivcev, od tega:
a) 3.421 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 1.758 ali 51,38 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 1.758 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih imenikih.
II.
Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 1.758 glasovnic.
Volje volivca ni bilo možno ugotoviti, ker je bilo obkroženih več list ali drugih nepravilnosti iz 46 glasovnic in je tako to število glasovnic bilo neveljavno.
Veljavnih je bilo 1.712 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+----------+--------+---------+-----------------------+
| Glasov |  %  |  Št.  |Ime liste       |
|     |    | liste |            |
+----------+--------+---------+-----------------------+
|  414  | 24,18 |  1  |NOVA SLOVENIJA –    |
|     |    |     |KRŠČANSKI DEMOKRATI  |
+----------+--------+---------+-----------------------+
|  237  | 13,84 |  2  |GLAS LJUDSTVA     |
+----------+--------+---------+-----------------------+
|  206  | 12,03 |  3  |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA |
|     |    |     |STRANKA        |
+----------+--------+---------+-----------------------+
|  95  | 5,54 |  4  |DeSUS         |
+----------+--------+---------+-----------------------+
|  259  | 15,12 |  5  |SMC STRANKA MIRA    |
|     |    |     |CERARJA        |
+----------+--------+---------+-----------------------+
|  300  | 17,52 |  6  |SDS – SLOVENSKA    |
|     |    |     |DEMOKRATSKA STRANKA  |
+----------+--------+---------+-----------------------+
|  201  | 11,74 |  7  |NEODVISNA LISTA    |
+----------+--------+---------+-----------------------+
III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam skupaj 9 mandatov, od tega:
a) v volilni enoti 1 (Črenšovci, Žižki, Trnje): 6 mandatov (od skupnega števila 8 za to volilno enoto), od tega:
+-----------+---------------------------------+
| Mandat  |Ime liste            |
+-----------+---------------------------------+
|   2   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI    |
|      |DEMOKRATI            |
+-----------+---------------------------------+
|   1   |GLAS LJUDSTVA          |
+-----------+---------------------------------+
|   1   |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+-----------+---------------------------------+
|   0   |DeSUS              |
+-----------+---------------------------------+
|   0   |SMC STRANKA MIRA CERARJA     |
+-----------+---------------------------------+
|   1   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|      |STRANKA             |
+-----------+---------------------------------+
|   1   |NEODVISNA LISTA         |
+-----------+---------------------------------+
Po navedenem določilu in ob upoštevanju določila 18. člena Zakona o lokalnih volitvah o preferenčnih glasovih so bili izvoljeni:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – Miha Horvat in Matej Kolenko
GLAS LJUDSTVA – Dušan Utroša
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Anton Horvat
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – Ivan Rajtar
NEODVISNA LISTA – Vladimir Žalik
od tega s preferenčnimi glasovi Miha Horvat, Dušan Utroša in Vladimir Žalik.
b) v volilni enoti 2 (Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica): 3 mandati (od skupnega števila 6 za to volilno enoto), od tega:
+----------+---------------------------------+
| Mandat |Ime liste            |
+----------+---------------------------------+
|   1  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI    |
|     |DEMOKRATI            |
+----------+---------------------------------+
|   0  |GLAS LJUDSTVA          |
+----------+---------------------------------+
|   0  |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----------+---------------------------------+
|   0  |DeSUS              |
+----------+---------------------------------+
|   1  |SMC STRANKA MIRA CERARJA     |
+----------+---------------------------------+
|   1  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|     |STRANKA             |
+----------+---------------------------------+
|   0  |NEODVISNA LISTA         |
+----------+---------------------------------+
Po navedenem določilu in ob upoštevanju določila 18. člena Zakona o lokalnih volitvah o preferenčnih glasovih so bili izvoljeni:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – mag. Marija Horvat
SMC STRANKA MIRA CERARJA – Stanko Bohnec
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – Anton Radman
od tega s preferenčnimi glasovi Anton Radman.
IV.
Preostalih 5 mandatov se razdeli na ravni občine (16. člen Zakona o lokalnih volitvah). Istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah so:
+----------+---------------------------------+
| Mandat |Ime liste            |
+----------+---------------------------------+
|   1  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI    |
|     |DEMOKRATI            |
+----------+---------------------------------+
|   1  |GLAS LJUDSTVA          |
+----------+---------------------------------+
|   1  |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----------+---------------------------------+
|   0  |DeSUS              |
+----------+---------------------------------+
|   1  |SMC STRANKA MIRA CERARJA     |
+----------+---------------------------------+
|   0  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|     |STRANKA             |
+----------+---------------------------------+
|   1  |NEODVISNA LISTA         |
+----------+---------------------------------+
Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 14 (d Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 14 količnikov naslednje:
+---------+----------+---------------------------+
|Zap. št. |Količnik |Ime liste         |
+---------+----------+---------------------------+
|1    |414,00  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |
|     |     |DEMOKRATI         |
+---------+----------+---------------------------+
|2    |300,00  |SDS – SLOVENSKA      |
|     |     |DEMOKRATSKA STRANKA    |
+---------+----------+---------------------------+
|3    |259,00  |SMC STRANKA MIRA CERARJA  |
+---------+----------+---------------------------+
|4    |237,00  |GLAS LJUDSTVA       |
+---------+----------+---------------------------+
|5    |207,00  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |
|     |     |DEMOKRATI         |
+---------+----------+---------------------------+
|6    |206,00  |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA   |
|     |     |STRANKA          |
+---------+----------+---------------------------+
|7    |201,00  |NEODVISNA LISTA      |
+---------+----------+---------------------------+
|8    |150,00  |SDS – SLOVENSKA      |
|     |     |DEMOKRATSKA STRANKA    |
+---------+----------+---------------------------+
|9    |138,00  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |
|     |     |DEMOKRATI         |
+---------+----------+---------------------------+
|10    |129,50  |SMC STRANKA MIRA CERARJA  |
+---------+----------+---------------------------+
|11    |118,50  |GLAS LJUDSTVA       |
+---------+----------+---------------------------+
|12    |103,50  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |
|     |     |DEMOKRATI         |
+---------+----------+---------------------------+
|13    |103,00  |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA   |
|     |     |STRANKA          |
+---------+----------+---------------------------+
|14    |100,50  |NEODVISNA LISTA      |
+---------+----------+---------------------------+
Glede na člen 16/III Zakona o lokalnih volitvah istoimenskim listam pri delitvi ostanka mandatov na ravni občine pripada razlika med mandati podeljenimi po 15. členu Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) in pripadlimi mandati po členu 16/II ZLV kar je:
+-----------------------+--------+----------------+-------------+
|Lista         |D Hondt | Mand. razd. po | Ostanki na |
|            |    |  15. čl. ZLV | ravni občine|
+-----------------------+--------+----------------+-------------+
|NOVA SLOVENIJA –    |  4  |    3    |   1   |
|KRŠČANSKI DEMOKRATI  |    |        |       |
+-----------------------+--------+----------------+-------------+
|GLAS LJUDSTVA     |  2  |    1    |   1   |
+-----------------------+--------+----------------+-------------+
|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA |  2  |    1    |   1   |
|STRANKA        |    |        |       |
+-----------------------+--------+----------------+-------------+
|DeSUS         |  0  |    0    |   0   |
+-----------------------+--------+----------------+-------------+
|SMC STRANKA MIRA    |  2  |    1    |   1   |
|CERARJA        |    |        |       |
+-----------------------+--------+----------------+-------------+
|SDS – SLOVENSKA    |  2  |    2    |   0   |
|DEMOKRATSKA STRANKA  |    |        |       |
+-----------------------+--------+----------------+-------------+
|NEODVISNA LISTA    |  2  |    1    |   1   |
+-----------------------+--------+----------------+-------------+
Na podlagi 17. člena Zakona o lokalnih volitvah se 5 nepodeljenih mandatov dodeli istoimenskim listam, kjer imajo največje ostanke do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih volitvah.
Do zgoraj navedenega količnika imajo posamezne liste naslednje ostanke v  %:
+-----------------------+------------+-----------+
|Lista         |  VE 1  |  VE 2  |
+-----------------------+------------+-----------+
|NOVA SLOVENIJA –    |    18,60|   16,47|
|KRŠČANSKI DEMOKRATI  |      |      |
+-----------------------+------------+-----------+
|GLAS LJUDSTVA     |    32,56|   58,24|
+-----------------------+------------+-----------+
|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA |    6,20|   60,88|
|STRANKA        |      |      |
+-----------------------+------------+-----------+
|DeSUS         |    31,78|   47,65|
+-----------------------+------------+-----------+
|SMC STRANKA MIRA    |    93,02|   22,65|
|CERARJA        |      |      |
+-----------------------+------------+-----------+
|SDS – SLOVENSKA    |    17,83|   30,59|
|DEMOKRATSKA STRANKA  |      |      |
+-----------------------+------------+-----------+
|NEODVISNA LISTA    |    0,00|   63,53|
+-----------------------+------------+-----------+
Preostalim posameznim listam se nepodeljeni mandati dodelijo tako:
+----------------------+----------------+-----------+-----------+
|Lista         | Nerazdeljeni |  VE 1  |  VE 2  |
+----------------------+----------------+-----------+-----------+
|NOVA SLOVENIJA –   |    1    |   1   |   0   |
|KRŠČANSKI DEMOKRATI  |        |      |      |
+----------------------+----------------+-----------+-----------+
|GLAS LJUDSTVA     |    1    |   0   |   1   |
+----------------------+----------------+-----------+-----------+
|SLS. SLOVENSKA    |    1    |   0   |   1   |
|LJUDSKA STRANKA    |        |      |      |
+----------------------+----------------+-----------+-----------+
|DeSUS         |    0    |   0   |   0   |
+----------------------+----------------+-----------+-----------+
|SMC STRANKA MIRA   |    1    |   1   |   0   |
|CERARJA        |        |      |      |
+----------------------+----------------+-----------+-----------+
|SDS – SLOVENSKA    |    0    |   0   |   0   |
|DEMOKRATSKA STRANKA  |        |      |      |
+----------------------+----------------+-----------+-----------+
|NEODVISNA LISTA    |    1    |   0   |   1   |
+----------------------+----------------+-----------+-----------+
Na podlagi procenta ostankov glasov liste in ob upoštevanju določila 18. člena Zakona o lokalnih volitvah o preferenčnih glasovih, so bili izvoljeni še:
a) VE 1 Črenšovci
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – Marija Sarjaš
SMC STRANKA MIRA CERARJA – Dominik Horvat
od tega s preferenčnimi glasovi Dominik Horvat.
b) VE 2 Bistrica
GLAS LJUDSTVA – Boris Kreslin
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Darja Hodnik
NEODVISNA LISTA – Roman Kolenko
od tega s preferenčnimi glasovi Roman Kolenko.
Št. 28/OVK-2014
Črenšovci, dne 8. oktobra 2014
Predsednik OVK Črenšovci
Ignac Horvat l.r.
 
Marija Ternar l.r., nam. predsednika
 
Občinska volilna komisija:
Igor Kreslin l.r., član
Saša Markoja l.r., namestnica člana
Gregor Törnar l.r., član
Monika Krapec Raj l.r., namestnica člana
Robert Smodiš l.r., član
Sandra Jerebic l.r., namestnica člana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti