Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3072. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice, stran 8184.

Ob smiselni uporabi 90. člena Zakona lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice, ki so bile 5. oktobra 2014, Občinska volilna komisija izdaja
P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
V svete KS na območju Občine Brežice so bili izvoljeni naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE:
1. ANTON GAJŠEK, 13. 4. 1949, Artiče 52/b, 8253 Artiče.
2. FRANC GORIŠEK, 3. 4. 1952, Arnovo selo 34/b, 8253 Artiče.
3. ALEŠ KUKOVICA, 18. 11. 1972, Dečno selo 36, 8253 Artiče.
4. MAŠA LILEG - SENICA, 14. 6. 1976, Dolenja vas pri Artičah 25, 8253 Artiče.
5. DARJA GERMŠEK PREDANIČ, 4. 9. 1978, Glogov Brod 15, 8253 Artiče.
6. BERNARDKA OGOREVC, 13. 6. 1965, Spodnja Pohanca 14, 8253 Artiče.
7. RENATA SLAK, 29. 5. 1981, Trebež 39, 8253 Artiče.
8. UROŠ PREDANIČ, 14. 7. 1984, Zgornjo Obrež 19, 8253 Artiče.
 
KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO:
1. PETER GREGL, 28. 6. 1981, Janeževa gorca 6, 8259 Bizeljsko.
2. LJUDMILA ŠULER, 15. 7. 1949, Bizeljska cesta 45, 8259 Bizeljsko.
3. BORIS PAVLIN, 10. 6. 1971, Orešje na Bizeljskem 58, 8259 Bizeljsko.
4. ANDREJ JELČIČ, 17. 10. 1955, Stara vas 33, 8259 Bizeljsko.
5. ROMAN ŠEPETAVC, 30. 12. 1965, Drenovec pri Bukovju 22 a, 8259 Bizeljsko.
6. FRANC KELHER, 21. 12. 1955, Brezovica 31, 8259 Bizeljsko.
7. HERMAN PREMELČ, 27. 9. 1971, Bračna vas 10, 8259 Bizeljsko.
8. MILAN ZALOKAR, 1. 9. 1956, Dramlja 7, 8259 Bizeljsko.
9. SLAVICA KOSTEVC, 26. 2. 1974, Gregovce 20, 8259 Bizeljsko.
10. JOŽEF MALUS, 20. 7. 1952, Bukovje 25, 8259 Bizeljsko.
11. FRANC KRIŽANČIČ, 15. 6. 1968, Vitna vas 10, 8259 Bizeljsko.
 
KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE:
1. ELICA TOMŠE, 25. 6. 1967, Ulica Ilije Gregoriča 12, 8250 Brežice.
2. UROŠ ŠKOF, 22. 9. 1972, Gubčeva ulica 8, 8250 Brežice.
3. PATRICIA ČULAR, 21. 1. 1973, Prešernova cesta 10, 8250 Brežice.
4. ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ, 28. 7. 1972, Stiplovškova 18 a, 8250 Brežice.
5. BOŠTJAN LUKEŽ, 7. 12. 1964, Prešernova 15, 8250 Brežice.
6. NATAŠA MIHAJLOVIĆ, 1. 7. 1976, Šolska ulica 1, 8250 Brežice.
7. VESNA SAVIĆ, 15. 1. 1969, Gregorčičeva 15, 8250 Brežice.
 
KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI:
1. ANDREJ HORŽEN, 24. 2. 1962, Boršt 19, 8263 Cerklje ob Krki.
2. MOJCA RETELJ, 28. 6. 1964, Župeča vas 15, 8263 Cerklje ob Krki.
3. DRAGO BUTARA, 12. 1. 1968, Cerklje ob Krki 25a, 8263 Cerklje ob Krki.
4. MARJAN ŽERJAV, 6. 10. 1956, Črešnjice pri Cerkljah 43a, 8263 Cerklje ob Krki.
5. VINKO ZLOBKO, 5. 1. 1958, Gazice 16, 8263 Cerklje ob Krki.
6. DAVID PFEIFER, 27. 9. 1989, Hrastje 29, 8263 Cerklje ob Krki.
7. SANDI ŠTEFANIČ, 12. 9. 1974, Dolenja Pirošica 19a, 8263 Cerklje ob Krki.
8. ALOJZ DIMIČ, 13. 8. 1951, Gorenja Pirošica 20, 8263 Cerklje ob Krki.
9. ROMAN KVARTUH, 8. 2. 1971, Poštena vas 9a, 8263 Cerklje ob Krki.
10. DAMJAN KODRIČ, 11. 5. 1980, Vrhovska vas 8, 8263 Cerklje ob Krki.
11. JELENA ILIŠEVIĆ, 1. 3. 1986, Bušeča vas 25, 8263 Cerklje ob Krki.
 
KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI:
1. LADO KRIŽMAN, 26. 9. 1963, Topliška cesta 19, 8250 Brežice.
2. BARBARA LES, 7. 5. 1979, Rimska cesta 31, 8250 Brežice.
3. FRANC LES, 21. 6. 1975, Rimska cesta 31, 8250 Brežice.
4. ALEKSANDER BRATANIČ, 25. 5. 1977, Cerina 8, 8250 Brežice.
5. ANDREJ TOMŠE, 31. 1. 1979, Dobeno 1c, 8250 Brežice.
6. ROBERT BUDIČ, 31. 8. 1976, Dvorce 1a, 8250 Brežice.
7. BOŠTJAN HRIBAR, 5. 6. 1990, Prilipe 22, 8250 Brežice.
8. ANTON BERIBAK, 7. 1. 1957, Sobenja vas 3, 8250 Brežice.
9. MELITA OŠTRBENK, 28. 9. 1975, Žejno 34, 8250 Brežice.
 
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA:
1. GREGOR ČERNOGA, 8. 5. 1974, Cvetna ulica 19, 8257 Dobova.
2. MARTIN KOVAČIČ, 22. 8. 1948, Selska cesta 35, 8257 Dobova.
3. OLGA PETERKOČ, 20. 11. 1953, Gabrje pri Dobovi 23, 8257 Dobova.
4. DUŠAN KOVAČIČ, 4. 11. 1974, Loče 28, 8257 Dobova.
5. JOŽEF ŠAVRIČ, 12. 8. 1951, Mali Obrež 15, 8257 Dobova.
6. MIHAEL BORANIČ, 13. 11. 1955, Mihalovec 58, 8257 Dobova.
7. JANKO KRULC, 11. 3. 1963, Mostec 47, 8257 Dobova.
8. ZVONKO PAVLIN, 11. 6. 1951, Rigonce 20, 8257 Dobova.
9. BRANKA STERGAR, 22. 11. 1965, Sela 40 A, 8257 Dobova.
10. FRANC MAJCEN, 4. 11. 1964, Sela pri Dobovi 85/a, 8257 Dobova.
11. ANDREJ PINTERIČ, 30. 1. 1953, Veliki Obrež 69, 8257 Dobova.
 
KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
1. ANTON KMETIČ, 14. 7. 1963, Bojsno 5a, 8254 Globoko.
2. FRANC ZEVNIK, 2. 11. 1958, Bojsno 42, 8254 Globoko.
3. BOŠTJAN BRATANIČ, 2. 10. 1988, Brezje pri Bojsnem 25, 8254 Globoko.
4. ANDREJ SOTELŠEK, 5. 12. 1974, Brezje pri Bojsnem 12, 8254 Globoko.
5. MARTINA ŽIVIČ, 10. 7. 1968, Globoko 42, 8254 Globoko.
6. BOJAN HOTKO, 28. 1. 1975, Globoko 8a, 8254 Globoko.
7. ROMAN KRŽAN, 30. 9. 1959, Mali Vrh 22d, 8254 Globoko.
8. IGOR KOSTEVC, 7. 11. 1970, Mali Vrh 17, 8254 Globoko.
9. MIHAEL PETANČIČ, 18. 5. 1973, Piršenbreg 33, 8254 Globoko.
10. RADO NOVAK, 12. 12. 1960, Piršenbreg 10, 8254 Globoko.
 
KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM:
1. RAJKA KRIŽANAC, 9. 5. 1967, Jesenice na Dolenjskem 21, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
2. JOŽE SUBAN, 2. 12. 1955, Jesenice na Dolenjskem 37B, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
3. DAMJANA OBRANIĆ, 12. 2. 1965, Nova vas pri Mokricah 13, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
4. GREGOR BAJS, 14. 11. 1969, Nova vas pri Mokricah 7, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
5. ERVIN FRIGELJ, 26. 1. 1965, Obrežje 9a, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
6. DRAGO MUNIČ, 15. 2. 1968, Obrežje 40a, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
7. IVAN FRANKO, 1. 11. 1970, Podgračeno 6, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
8. MILAN BAJS, 18. 4. 1973, Ribnica 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
9. BOGDAN PALOVŠNIK, 28. 8. 1972, Slovenska vas 48m, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
 
KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE:
1. SANDI KROŠELJ, 22. 6. 1974, Jereslavec 9, 8258 Kapele.
2. IVAN UREK, 11. 1. 1956, Kapele 25b, 8258 Kapele.
3. BORIS UREK, 27. 4. 1952, Kapele 33, 8258 Kapele.
4. RUDOLF BOSINA, 6. 4. 1971, Podvinje 12, 8258 Kapele.
5. STANKO OGOREVC, 12. 2. 1972, Rakovec 13, 8258 Kapele.
6. IGOR ILJAŠ, 18. 3. 1968, Slogonsko 14a, 8258 Kapele.
7. SLAVKO KEBER, 2. 6. 1956, Slogonsko 38a, 8258 Kapele.
8. IVAN KROŠELJ, 11. 1. 1953, Vrhje 51b, 8258 Kapele.
9. ANDREJ ŽITNIK, 29. 11. 1977, Vrhje 75, 8258 Kapele.
10. MIRA ŠULER, 30. 11. 1957, Župelevec 29a, 8258 Kapele.
11. IVAN BOROŠAK, 7. 12. 1960, Župelevec 24a, 8258 Kapele.
 
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE:
1. SILVO BRAČUN, 23. 9. 1974, Križe 12d, 8282 Koprivnica.
 
KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS:
1. MILA LEVEC, 28. 11. 1977, Krška vas 42, 8262 Krška vas.
2. DUŠAN PRAH, 22. 2. 1963, Krška vas 40a, 8262 Krška vas.
3. STANISLAV BUDIČ, 25. 5. 1955, Krška vas 41a, 8262 Krška vas.
4. ZVONKO GORIŠEK, 14. 9. 1959, Krška vas 110a, 8262 Krška vas.
5. STANKA RADANOVIČ, 26. 6. 1961, Krška vas 85, 8262 Krška vas.
6. ALEKSANDER MLADKOVIČ, 1. 4. 1977, Krška vas 105, 8262 Krška vas.
7. DARJA CERJAK LOPATIČ, 14. 9. 1978, Krška vas 21, 8262 Krška vas.
 
KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS:
1. BORUT LIPIČAR, 25. 1. 1982, Kamence 3, 8263 Cerklje ob Krki.
2. DARINKA OŠTIR, 28. 4. 1963, Kraška vas 11, 8263 Cerklje ob Krki.
3. SLAVKO MEŠIČEK, 14. 1. 1958, Mrzlava vas 27, 8262 Krška vas.
4. VLADIMIR DIMČIĆ, 6. 6. 1978, Mrzlava vas 76, 8262 Krška vas.
5. JOŽE GRAMC, 17. 3. 1958, Stankovo 2, 8262 Krška vas.
 
KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE:
1. IVAN OMERZEL, 16. 8. 1972, Pečice 38, 3257 Podsreda.
2. DUŠAN GEREMŠEK, 19. 2. 1963, Pečice 20, 3257 Podsreda.
3. MANI GODLER, 18. 9. 1960, Pečice 31 B, 3257 Podsreda.
4. MIHA MOČNIK, 2. 10. 1985, Pečice 35, 3257 Podsreda.
5. JANEZ PETROVIČ, 26. 6. 1952, Pečice 8, 3257 Podsreda.
6. JOŽE ZUPAN, 1. 2. 1946, Pečice 27, 3257 Podsreda.
7. IVANKA GEREMŠEK, 28. 7. 1963, Pečice 20, 3257 Podsreda.
 
KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE:
1. BRANKO KOSTREVC, 14. 9. 1971, Blatno 19 A, 8255 Pišece.
2. ALEŠ ZAGMAJSTER, 24. 4. 1976, Blatno 25 B, 8255 Pišece.
3. JOŽE JAGRIČ, 24. 10. 1965, Dednja vas 8, 8255 Pišece.
4. MATEJ LESINŠEK, 17. 6. 1967, Dednja vas 58, 8255 Pišece.
5. VLADO PLEVNIK, 12. 8. 1977, Pišece 110, 8255 Pišece.
6. MIHAEL PIKELC, 23. 9. 1978, Pavlova vas 75 A, 8255 Pišece.
7. TADEJ ŠKOF, 17. 7. 1977, Pavlova vas 5, 8255 Pišece.
8. PETER SKRIVALNIK, 27. 1. 1954, Pišece 12 A, 8255 Pišece.
9. DANIJEL STARC, 4. 8. 1981, Pišece 46 D, 8255 Pišece.
10. BRANKO GERMOVŠEK, 21. 11. 1958, Podgorje pri Pišecah 12, 8255 Pišece.
11. JOŽE DENŽIČ, 7. 7. 1973, Podgorje pri Pišecah 77 A, 8255 Pišece.
 
KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE:
1. MELITA ZAGORC VEGELJ, 5. 8. 1971, Dol. Skopice 32, 8262 Krška vas.
2. DAVOR KALIN, 28. 1. 1988, Dol. Skopice 55, 8262 Krška vas.
3. MARTINA ZLOBKO, 7. 9. 1989, Dol. Skopice 10, 8262 Krška vas.
4. FRANC ŽIBERT, 28. 1. 1980, Gor. Skopice 10, 8262 Krška vas.
5. JERNEJ VEGELJ, 7. 10. 1984, Dol. Skopice 18 A, 8262 Krška vas
6. STIPAN DAVIDOVIĆ, 29. 5. 1977, Dol. Skopice 56 B, 8262 Krška vas.
7. KATJA BAŠKOVIČ, 17. 8. 1989, Gor. Skopice 29, 8262 Krška vas.
 
KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE:
1. IVANKA PETERKOVIČ, 12. 9. 1954, Curnovec 10, 8256 Sromlje.
2. MIHAEL SOTLER, 9. 6. 1974, Curnovec 11, 8256 Sromlje.
3. TEREZIJA PETAN, 11. 3. 1951, Oklukova gora 13, 8256 Sromlje.
4. MARIJAN PAVOŠEV, 18. 9. 1957, Oklukova gora 11, 8256 Sromlje.
5. VLADO MOLAN, 31. 7. 1968, Silovec 5, 8256 Sromlje.
6. FERDO PINTERIČ, 15. 5. 1960, Sromlje 11, 8256 Sromlje.
7. LJUDMILA BAN, 6. 11. 1958, Sromlje 58, 8256 Sromlje.
8. JOŽICA KOLMAN, 31. 3. 1961, Volčje 32 B, 8256 Sromlje.
9. STANISLAV PETAN, 4. 5. 1947, Volčje 26, 8256 Sromlje.
10. BOJAN VOLČANJŠEK, 29. 8. 1953, Zgornja Pohanca 39 B, 8256 Sromlje.
11. ANTONIJA PINTERIČ, 15. 1. 1950, Zgornja Pohanca 8, 8256 Sromlje.
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART:
1. BRANKO HERVOL, 6. 5. 1950, Brezina 40, 8250 Brežice.
2. BARBARA ŠKALER, 21. 2. 1969, Brezina 66 B, 8250 Brežice.
3. ANDREJ ŠMAJGL, 13. 7. 1969, Cundrovec 5 B, 8250 Brežice.
4. STANKO RADANOVIČ, 7. 4. 1955, Gornji Lenart 18, 8250 Brežice.
5. MOJCA FLORJANIČ, 29. 1. 1971, Cesta bratov Cerjakov 25, 8250 Brežice.
6. ROBERT BERSTOVŠEK, 21. 1. 1974, Kozjanskih borcev 4, 8250 Brežice.
7. JANEZ REDENŠEK, 3. 4. 1963, Linhartova 11, 8250 Brežice.
 
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA:
1. JOŽE BARKOVIČ, 16. 12. 1954, Brezje pri Veliki Dolini 5, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
2. JAKA IVAN BUDIČ, 8. 7. 1958, Cirnik 1 E, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
3. MARIJAN ŽIBERT, 10. 6. 1940, Gaj 2, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
4. MIHAEL PRAH, 20. 7. 1964, Koritno 16, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
5. IVAN ZEVNIK, 12. 6. 1956, Laze 6, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
6. FREDI ŽIBERT, 28. 8. 1964, Mala Dolina 3, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
7. ANDREJ NOVOSEL, 13. 10. 1948, Perišče 2, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
8. ANDREJ PRIŠEL, 17. 3. 1965, Ponikve 10, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
9. MARTIN MUNIČ, 29. 10. 1953, Rajec 11, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
10. TANJA KOVAČIČ, 10. 4. 1973, Velika Dolina 18 A, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
 
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE:
1. ROBERT VELIČEVIČ, 19. 2. 1978, Velike Malence 32, 8262 Krška vas.
2. JERNEJ MAJZELJ, 17. 12. 1985, Velike Malence 6, 8262 Krška vas.
3. PETER MAJZELJ, 7. 11. 1980, Velike Malence 6, 8262 Krška vas.
4. MATEJ PRAH, 25. 7. 1985, Velike Malence 23 C, 8262 Krška vas.
5. MAJA ŽIČKAR, 22. 5. 1985, Velike Malence 46 C, 8262 Krška vas.
6. KATARINA VOGRIN, 19. 12. 1982, Velike Malence 33, 8262 Krška vas.
7. JASMINA ŠTEFANIČ, 19. 4. 1981, Velike Malence 6 A, 8262 Krška vas.
 
KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT - BUKOŠEK - TRNJE:
1. JOŽICA BRATANIČ, 5. 2. 1956, Lamutova 6, 8250 Brežice
2. JURIJ PEZDIRC, 6. 8. 1976, Bizeljska cesta 49e, 8250 Brežice.
3. ADI BROD, 15. 6. 1970, Bukošek 69, 8250 Brežice.
4. JURE KROŠL, 3. 2. 1988, Gradnikova ulica 3, 8250 Brežice.
5. MATJAŽ BRATANIČ, 7. 11. 1974, Bukošek 9 A, 8250 Brežice.
6. STANISLAVA MOLAN, 6. 5. 1948, Bukošek 43, 8250 Brežice.
7. BORIS SAVNIK, 8. 1. 1969, Črnc 67, 8250 Brežice.
Št. 041-1/2014
Brežice, dne 7. oktobra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Brežice
Aleksander Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti