Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3059. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o disciplinskem postopku zoper izvršitelja, stran 8164.

Na podlagi sedmega odstavka 298.d člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14 in 58/14 – odl. US) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o disciplinskem postopku zoper izvršitelja
1. člen
V Pravilniku o disciplinskem postopku zoper izvršitelja (Uradni list RS, št. 95/02 in 40/06) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Uvedba disciplinskega postopka
3. člen
Minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister) uvede disciplinski postopek zoper izvršitelja s pisnim sklepom.
Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči izvršitelju skupaj s pozivom, da v osmih dneh pisno odgovori na navedbe v sklepu.
O uvedbi postopka se seznani upravičenega predlagatelja in Zbornico izvršiteljev.«.
2. člen
4. člen se črta.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »oziroma po opravljenih pripravljalnih dejanjih«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Ustna obravnava ni javna.«.
4. člen
5.a, 6. in 7. člen se črtajo.
5. člen
Naslov 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »Postopanje s pritožbo«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo pritožbo s spisom v petih delovnih dneh po njenem prejemu pošlje Zbornici izvršiteljev.«.
V drugem odstavku se besedilo »okrajnega sodišča, za katero je izvršitelj imenovan« nadomesti z besedilom »okrožnega sodišča, kjer ima izvršitelj sedež«.
Osmi odstavek se črta.
6. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »sodišča, za katero je izvršitelj imenovan« nadomesti z besedilom »sodišča, kjer ima izvršitelj sedež«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-232/2014
Ljubljana, dne 14. oktobra 2014
EVA 2014-2030-0042
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti