Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2014 z dne 14. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2014 z dne 14. 8. 2014

Kazalo

2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o., stran 7072.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96, 75/97), 88. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) in 17. ter 98. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji dne 9. 7. 2014 in Občinski svet Občine Mislinja na 25. seji dne 7. 8. 2014 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 45/12 – uradno prečiščeno besedilo UPB 1) se v 5. členu med »ostale dejavnosti«, dodajo naslednje dejavnosti:
»33.140 popravila električnih naprav
35.112 proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah,
35.140 trgovanje z električno energijo in
49.500 cevovodni transport,
– dejavnost 35.111 proizvodnja električne energije spremeni tako, da glasi: 35.111 proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah,
– dejavnost 35.119 proizvodnja električne energije se spremeni tako, da se glasi: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– dejavnost 47.761 trgovina nadrobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali se spremeni tako, da se glasi: 47.761 trgovina na drobno v cvetličarnah,
– dejavnost 63.990 druge dejavnosti informacijskih storitev se spremeni tako, da se glasi 63.990 drugo informiranje
– dejavnost 71.129 tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje se spremeni tako, da se glasi: 71.129 druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in velja naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 9000-06/2014
Slovenj Gradec, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
Št. 014-05/2014
Mislinja, dne 7. avgusta 2014
Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.

AAA Zlata odličnost