Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2014 z dne 4. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2014 z dne 4. 8. 2014

Kazalo

2613. Pravilnik o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja, stran 6745.

Na podlagi tretjega odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14) ter na podlagi drugega odstavka v zvezi s 16. točko prvega odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa način zbiranja podatkov o stanju na računih in vseh plačilnih transakcijah, opravljenih v breme računov, izvršenih prek računov registriranih zavezancev za informacije javnega značaja, določenih v prvem odstavku 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ).
II. ZBIRANJE PODATKOV IN VZPOSTAVITEV EVIDENČNIH RAČUNOV
2. člen
(1) Ponudniki plačilnih storitev za račune registriranih zavezancev iz prvega odstavka 10.a člena ZDIJZ (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) sporočajo podatke o stanju na računih zavezancev in vseh plačilnih transakcijah opravljenih v breme teh računov, ki jih določa drugi odstavek 10.a člena ZDIJZ (v nadaljnjem besedilu: podatki).
(2) UJP za podatke vzpostavi posebne evidenčne račune o stanju na računih in vseh plačilnih transakcijah, opravljenih v breme računov zavezancev.
(3) Ponudniki plačilnih storitev posredujejo podatke UJP po neposredni komunikacijski povezavi prek vmesnika ZBS B2B, najkasneje naslednji delovni dan do 10. ure zjutraj v elektronski obliki.
(4) Elektronska oblika podatkov je določena v Priročniku za uporabo standarda ISO 20022 xml za izmenjavo podatkov za kreditna plačila, ki je objavljen na spletni strani Združenja bank Slovenije, in sicer za podatke o stanju na računu in transakcije v breme računov.
III. KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 17. oktobra 2014.
Št. 007-532/2014/12
Ljubljana, dne 31. julija 2014
EVA 2014-1611-0052
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost