Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2014 z dne 21. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2014 z dne 21. 7. 2014

Kazalo

2448. Sprememba Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, stran 6246.

Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – Zmed-UPB1 s spremembami), Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 s spremembami in dopolnitvami) ter 22. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 09/12) je Nadzorni svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja ob predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Slovenija z dne 19. 5. 2014 dne 24. junija 2014 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija
1. člen
(sprememba 45. člena – postopek izbire in imenovanja)
Prvi odstavek 45. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za izbiro in imenovanje generalnega direktorja se uporabi ta postopek: programski svet glasuje tako, da ima vsak član sveta pravico glasovati za enega kandidata. Glasovanje je javno. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov vseh članov programskega sveta.«
2. člen
(veljavnost)
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. junija 2014
Predsednik
Nadzornega sveta RTV Slovenija
dr. Domen Trobec l.r.

AAA Zlata odličnost