Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1459. Sklep o ugotovitvi razlik med potrjeno in obračunsko lastno ceno storitev gospodarske javne službe, stran 3994.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 29. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
I.
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice določa, da cene čiščenja komunalne odpadne vode ostanejo nespremenjene, dokler ne bodo znani doseženi stroški obratovanja centralne čistilne naprave v Slovenskih Konjicah.
(2) Cene storitev za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh ter cene storitev, ki so povezane z nepretočnimi greznicami in obstoječimi greznicami ter čiščenja blata iz malih čistilnih naprav se bodo oblikovale na osnovi pripravljenih elaboratov po vzpostavitvi evidenc uporabnikov javne službe in prenosu centralne čistilne naprave Slovenske Konjice v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Slovenske Konjice d.o.o.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0006/2014-5-2(121)
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost