Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1458. Sklep o ugotovitvi razlik med potrjeno in obračunsko lastno ceno storitev gospodarske javne službe, stran 3993.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 29. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice ugotavlja, da obračunska lastna cena omrežnine oskrbe s pitno vodo in obračunska lastna cena vodarine ne presega 10 % od potrjene cene, zato cena ostane nespremenjena.
II.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice ugotavlja, da obračunska lastna cena odpadkov z bioodpadki in brez bioodpadkov ne presega 10 % od potrjene cene zato, cena ostane nespremenjena.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0006/2014-5-1(121)
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost