Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1446. Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 3937.

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in 47.b člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 21/14) izdajam
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Pravilniku o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 89/08) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe iz 3. člena tega pravilnika mora pristojni organ zagotavljati sklice sej MS MOL in njegovih delovnih teles tudi v papirni obliki le za tiste članice in člane MS MOL, ki pristojnemu organu pisno sporočijo, da ne uporabljajo elektronske pošte oziroma nimajo odprtega elektronskega poštnega naslova.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem konstituiranja novoizvoljenega mestnega sveta po prvih naslednjih volitvah v mestni svet.
Št. 032-57/2008-15
Ljubljana, dne 8. maja 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost