Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1443. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, stran 3929.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) ter 84., 85. in 86. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 24/14) je Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na 18. seji dne 23. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, ki ga je sprejel Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 95/09 in 35/10).
2. člen
Tretji člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Diploma se izda po opravljenih vseh obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe.
(2) Diploma se izdaja na debelejšem papirju (vsaj 220 gramski), dimenzij A4 (210 mm x 297 mm), na katerem je natisnjen znak Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in besedilo, kot je prikazano v prilogi.
(3) Mapa diplome ima dimenzije cca. 215 mm x 315 mm, na kateri je natisnjen znak Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Mapa diplome se razlikuje za 1. stopnjo, 2. stopnjo in 3. stopnjo diplomantov, kot je prikazano v prilogi.
(4) Barva papirja, barva tiska in tipografija diplome in mape diplome sledi navodilom iz celostne grafične podobe (CGP) fakultete. V primeru uporabe materialov, kjer ni na voljo točno določena niansa barve, se izbere tista, ki je vizualno najbližja CGP.
(5) Sestavni del diplome je priloga k diplomi, izdana v slovenskem in angleškem jeziku.«
3. člen
K četrtemu členu se doda dostavek: »in tretje stopnje (doktorski študijski programi).«
4. člen
Tretji odstavek petega člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Diploma strokovnega magisterija vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov magistrske naloge.«
Doda se četrti odstavek petega člena Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, ki se glasi:
»(4) Diploma doktorskega študija vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov doktorske disertacije.«
5. člen
V skladu s spremembami pravilnika se spremenijo tudi naslednje priloge – vzorci:
Diploma – diplomirani družboslovni informatik (VS)
Diploma – diplomirani družboslovni informatik (UN)
Diploma – magister družboslovne informatike
Diploma – doktor znanosti s področja informacijske družbe
Diplomska mapa (I., II. in III. stopnja).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dekan Fakultete za informacijske študije
v Novem mestu
izr. prof. dr. Janez Povh l.r.

AAA Zlata odličnost