Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1442. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani, stran 3929.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7; Uradni list RS, št. 32/12, ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12, ZPCP-2D; Uradni list RS, št. 57/12 in ZViS-I; Uradni list RS, št. 109/12) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 24. 9. 2013 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 9. 2013 sprejela naslednjo
S P R E M E M B O S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se v 13. členu pri članici Univerzi v Ljubljani, Naravoslovnotehniški fakulteti:
– doda študijsko področje »(52) tehniške vede (metalurgija, materiali)«,
– pri študijskem področju »(54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo, rudarstvo, geotehnologija, metalurgija, materiali, grafična tehnika)« se črtata študija »metalurgija, materiali,«.
2. člen
(Končna določba)
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2013-30
Ljubljana, dne 24. septembra 2013 in 26. septembra 2013
Predsednik
Upravnega odbora
prof. dr. Janez Hribar l.r.
 
Predsednik Senata
prof. dr. Radovan
Stanislav Pejovnik l.r.
Rektor

AAA Zlata odličnost