Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1175. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic, stran 3482.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
O D R E D B O
o seznamu izdanih tehničnih smernic
1. člen
(1) Ta odredba določa seznam izdanih tehničnih smernic za graditev.
(2) Izdane so bile naslednje tehnične smernice za graditev:
– TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13);
– TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12);
– TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09 in 2/12);
– TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10);
– TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12).
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic (Uradni list RS, št. 55/12).
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-61/2014
Ljubljana, dne 15. aprila 2014
EVA 2014-2430-0041
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost