Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1172. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca, stran 3422.

Na podlagi 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/06), ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca
1. člen
V Pravilniku o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca (Uradni list RS, št. 7/07 in 23/07 – popr.) se v 2. členu besedilo »Zakonom o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Zakonom o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije« in besedilo »Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije« z besedilom »Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike Slovenije«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »JS-005-Z« nadomesti z besedilom »JS-007-Z«.
V drugi alineji drugega odstavka 3. člena se za besedo »terjatve« vejica nadomesti s piko in črta tretja alineja.
V četrtem odstavku 3. člena se besedilo »JS-006-P« nadomesti z besedilom »JS-008-P«.
3. člen
V 1. točki prvega odstavka 5. člena se besedilo »Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US, 39/97 in 52/99, 10/6 – odločba US)« nadomesti z besedilom »Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo)«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-5/2014
Ljubljana, dne 7. aprila 2014
EVA 2014-2611-0013
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost