Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1, stran 3162.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.),13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07 in spr.), 97. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) in 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) sta Občinski svet Občine Jesenice na 35. redni seji dne 27. 3. 2014 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na 32. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1 (Uradni list RS, št. 29/11 - v nadaljevanju: Odlok) se besedilo prvega odstavka 35. člena črta in se nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja z:
1. Muzejskim kompleksom Stara Sava, kamor spadajo:
a) Ruardova graščina na Jesenicah, kjer je sedež javnega zavoda in železarska ter paleontološka in etnološka zbirka, ki stoji na zemljišču s parc. št. 902/4, k.o. Jesenice;
b) del poslovnih prostorov v skupni izmeri 238 m2, kar predstavlja 20 % celotnega objekta v objektu Kasarna, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice, in sicer:
- prostori arhivskega skladišča,
- prostori fototeke,
- prostori stalne etnološke razstave;
c) Kolpern, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/22, k.o. Jesenice;
č) Cerkev Marijinega vnebovzetja, ki stoji na zemljišču s parc. št. 915, k.o. Jesenice;
d) Mlin, ki stoji na zemljišču s parc. št. 906/2, k.o. Jesenice;
e) Pudlovka, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice;
f) Plavž, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice;
g) Delavnica Plastika, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/31, k.o. Jesenice;
h) Rake, ki predstavljajo del zemljišč s parc. št. 908/2 in del zemljišča s parc. št. 910/2, obe k.o. Jesenice;
i) Zunanje površine območja Stara Sava, ki jih sestavljajo Trg 1, Trg 2 in Trg 3, in sicer:
- Trg 1 - zemljišča s parc. št. 902/3, 1458/5, 908/1, del 908/2, 902/108, del 902/109, 902/111, 902/113 in del 914/0, vse k.o. Jesenice;
- Trg 2 - del zemljišča s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice;
- Trg 3 - del zemljišča s parc. št. 910/31, k.o. Jesenice.
2. Kosovo graščino na Jesenicah, kjer so razstavni prostori muzeja in zbirka novejše zgodovine (lastnik: Občina Jesenice), ki stoji na zemljišču s parc. št. 504, k.o. Jesenice;
3. Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, kjer so razstavni prostori in etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št. 56, k.o. Kranjska Gora;
4. Objektom in zbirko Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št. 1347/1, k.o. Dovje;
5. Kajžnkovo hišo v Ratečah, kjer je etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št. 86/1, k.o. Rateče«.
2. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št. 007-14/2013
Jesenice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 032-4/2014-2
Kranjska Gora, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti