Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1097. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica, stran 3160.

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica, Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 1-I-Odp./2014 z datumom februar 2014.
II.
Potrjene cene storitve javne službe:
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
- Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov    0,1276
                          EUR/kg
- Cena javne infrastrukture zbiranja        0,0103
komunalnih odpadkov                 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
- Cena storitve zbiranja BIO odpadkov        0,1293
                          EUR/kg
- Cena javne infrastrukture zbiranja BIO      0,0138
odpadkov                      EUR/kg
3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
- Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov    0,0020
                          EUR/kg
4. ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
- Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov    0,0473
                          EUR/kg
- Cena javne infrastrukture odlaganja komun.    0,1199
odpadkov                      EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca.
Št. 354-0019/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.