Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1085. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija, stran 3148.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3, 45/08, 83/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Idrija se imenujejo:
1. Andrej Rozman, Hotedršica 11c - predsednik
2. Samo Beričič, Idrija, Cankarjeva 4 - namestnik
3. Borut Zajc, Idrija, Ul. IX. korpusa 16 - član
4. Marija Benčina, Idrija, Jurija Vege 15 - namestnica
5. Bogdan Mohorič, Idrija, Lapajnetova 29 - član
6. Karin Peternel, Spodnja Kanomlja 44 - namestnica
7. Damjana Žonta, Idrija, Kosovelova 35 - članica
8. Oliva Mrak, Idrija, Ul. 1. maja 7 - namestnica.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Idrija je v prostorih Občine Idrija v Idriji, Mestni trg 1.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija, št. 040-1/2010, z dne 8. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 31/10).
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2014-1
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.